torsdag 15 januari 2015

Syrien i profektiskt ljus
Jes 17:1 - Se, Damaskus skall upphöra att vara en stad, det skall bli en ruinhög.


Konflikten i Syrien bröt ut den 15. Mars 2011 med demonstrationer i förbindelse med den ”arabiska våren”, och utvecklade sig senare till ett landstäckande uppror. Upprörarna kräver ett slut på den nästan 50 årliga ledelsen av Baáth-partiet och Syriens president Bashar al-Assad avgång. Den 15 juli 2012 blev det deklarerat att det nu är reguljärt borgarkrig i Syrien, och senare har situationen i landet bara eskalerat.

Efter 2011 har vi bara sett en upptrappning och en eskalering av Syrienkonflikten. Totalt har nästan 200 000 människor dött, och 3 millioner människor har flytt från landet. Bara i 2014 så var det hela 76 000 människor som fick sätta livet till i denna konflikt, och i brist på mat, vatten och mediciner är landet i en ren katastrofal humanitär situation.

Damaskus – ett av ändetidens tecken

I den absolut sista tiden kommer det att utspela sig fruktansvärda händelser som kommer att skaka den här världen. En av dessa händelser och profetior berör staden Damaskus i Syrien. Damaskus har haft en stor roll och har varit vittne till cirka 5000 år av människans historia. Det var bland annat på vägen till Damaskus som Herren uppenbarade sig för Paulus, något som inte bara förvandlade Paulus liv, men som präglade hela kristendommens historia.  

Ännu en gång kommer Damskus att spela en betydande roll, men denna gång i ändetiden. Det visar Herren, då han har en särskild profetia till både Damaskus och för det Syriska folket.

Damaskus ursprung

I Jesaja möter vi en profetia som hänvänder sig till Damaskus, som också är huvudstaden i Syrien. Damaskus är en av, eller kanske den äldsta staden i världen med sina två millioner invånare, och fortfarande har vi inte sett fullbordan av denna profetia som talar om Damaskus som ska upphöra att vara en stad.

Syriens har sitt ursprung från Sem som är fader till både Assur och Aram. Även om de två är bröder, så är de grundläggare för två helt olika nationer. Aram är förfader till det Syriska folket, och hans son Uz är i följe traditionen grundläggare av staden Damaskus. Assur är däremot är förfader till det Assyriska folket. Assyrien var en del av både Syrien, sydöstra Turkiet, nordvästra Iran, men framför allt norra Irak. Assyriens dåvarande huvudstad – Nineve, låg i det nuvarande Mosul, i Irak.

Israel är slutmålet

Islamiska staten kontrollerar drygt en tredjedel av Syrien, och cirka en fjärdedel av Irak. Samtidigt har man också övertagit delar i Libanon. Det betyder att IS kommer allt närmare Israels gränser. IS har också gjort det klart att Jerusalem och Israel är deras slutmål.

Israeliskt anfall mot Damaskus

Vi vet ju inte vad det eller vilket land som kommer att föra an i denna profetia, men ett scenario kan vara att IS kommer att lyckas med att välta den Syriska regeringen, och överta Damaskus på sin väg mot Israel. Det kan betyda att IS kommer farligt nära Israel, då IS samtidigt redan är inne i Libanon, och Israel är tvungen till att slå tillbaka i ett tvåfronts krig.  

Det kan med andra ord vara så att det mycket väl är Israel som kommer att fullborda denna profetia om Damaskus förstörelse.

Syriens framtid

Jes 17:10 - Ty du hade glömt din frälsnings Gud, du kom inte ihåg din styrkas klippa

Även om Syrien i dag är övervägande muslimskt, och är ett land som har glömt sin frälsnings Gud, så har dom känt honom en gång men har sedan förkastat och förskjutit Herren. Samtidigt kan vi se löften i Jes 19:23 att i den messianska tidsåldern så kommer det att finnas en banad väg mellan Egypten och Assyrien, och att båda dessa länder kommer att tjäna HERREN tillsammans.

Jesus kommer snart

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar