fredag 7 augusti 2015

Irans ledare ger ut en ny bok om Israels förintelse


 
Tanken om att ödelägga Israel och utrota det judiska folket ligger djupt i Irans tankegång.

Samtidigt med att stora delar är förtröstningsfulla gentemot det nya aftalet om Irans kärenergiprogram, så visar Iran att dom långt ifrån vill vara med till att skapa fred i Mellanöstern. Irans ledare Ali Khamenei, har precis utgivit en detaljerad bok som beskriver hur och på vilket sätt man ska förstöra och förinta landet Israel och det judiska folket:

Ny bok av Irans ledare om Israels förintelse
 
Boken Palestina

Boken heter Palestina, som består av 416 sidor och innehåller en detaljerad plan för och hur man ska utplåna den judiska staten.

New York Post har fått en kopia från Iran, som är den enda platsen där boken finns just nu, även om en arabisk översättning väntas snart. Budskapet i boken bygger på ”väletablerade islamiska principer”, och att Israel i grunden inte har något rätt att existera.

Det nya aftalet leder till krig

Netanyahu fortsätter att ropa högt till omvärlden som ett uttryck för den frustration Israel upplever gentemot det nya aftalet om Irans kärnenergiprogram.

“The nuclear deal with Iran doesn’t block Iran’s path to the bomb. It actually paves Iran’s path to the bomb,” Netanyahu declared.”

“Kärnkrafts avtalet med Iran är inte ett hinder på Irans väg till en bomb. Det banar faktiskt väg til bomben, förklarade Netanyahu.

Ökat terrorism

Netanyahu fortsätter att varna för att det nya aftalet samtidigt kommer att leda till en ökat terrorism runt om i världen.

Avtalet betyder att Iran kommer att få ekonomiskt stöd där en konsekvens kan vara att Iran kommer att använda dessa pengar för att finansiera och stödja terrorism runt om i världen. Det betyder att det kommer att bli fler attacker och fler människor kommer att dö.

Mellanöstern och Israels allt mer utsatta roll är ett tidstecken som pekar på Jesu dyrbara återkomst.

Jesus kommer snart!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar