torsdag 3 december 2015

Assyrien och Babylonien – Ett gästinlägg av Tage Bergman


Jag vill varmt rekommendera det senaste inlägget av Tage Bergaman på sidan ”Jesus kommer snart”.

Där jämför Tage det Assyriska och Babyloniska riket med Antikrist, den falske profeten och vedermödans tid, och visar att det framförallt är dessa två riken med dess ledare som står som exempel för den som ska komma över Israel i vedermödan.

Tage skriver:

”I dag riktigas blickarna mot Damaskus (Här vi befinner oss i dag). 

Vedermödan inleds

Damaskus kung dödas och Damaskus upphör att vara en stad. Israels ”bördigaste trakter” faller i Assyriens hand. ”Efraims befästa stad” (Samaria) finns inte längre till. Babylon besegrar Assyrien.

Vedermödans mitt

Jerusalem faller i Babyloniens hand. Den som bor i Judéen flyr till bergen. Det dagliga offret avskaffas och förödelsens styggelse sätts upp.

Vedermödans slut

Bablylon besegras. Fångenskapens är över. Judarna får återvända till sitt Löftesland. Tusenårsrikets tempel byggs upp.


Jesus kommer snart!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar