måndag 2 maj 2016

Uppvaknande och väckelse i vedermödanTa gärna del av det senaste inlägget på Jesus kommer snart. 

Uppvaknande-och-vackelse-i-vedermodan.html

För ett par dagar sedan fick jag en fråga, om vad som händer med de människor som inte är redo vid Jesu tillkommelse. Syskon som en gång har levt nära Herren, men som har avfallit från tron eller kommit bort från Herrens väg.

Finns det fortfarande hopp för dessa människor i vedermödan? Hopp för att slippa för evig förtappelse, och uppleva Jesu frälsande kraft och evigt liv?

Herrens hjärta

Ofta har vi kanske en tendens, till att peka finger och döma dessa människor som inte var redo när Herren kom, och vi har lätt att glömma Herrens hjärta och hans eviga kärlek till dem.

På samma sätt som att Herren är förtvivlad över varje enskild människas förtappade själ, så är Herrens hjärta brutet för dessa människor som inte är redo för hans återkomst. På grund av synd, olika omständigheter och kärleken till den här världen, gjorde att dessa människor långsamt förlorade den första kärleken och den nära intima relationen med Jesus. Dom slutade vandra på den smala vägen, slutade att bära sitt kors och vände bort blicken från Jesus, trons hövding och fullkomnare.

Ett globalt uppvaknande

Min personliga tro och överbevisning, är att en av de största väckelser eller uppvaknande sker just efter själva bortryckandet av församlingen, Jesu Kristi brude skara.

Uppryckelsen kommer att skaka den här världen, men kommer samtidigt vara ett tydligt vittnesbörd, som kommer att peka på bibelns trovärdighet och Guds rättfärdighet. Det plötsliga försvinnande av milliontals människor, kommer att utlösa ett globalt uppvaknande där många människor kommer att ge sina liv till Jesus, av både ofrälsta och kvarlämnade kristna. Priset kommer att bli högt, och många av dessa människor som vaknar upp, kommer att få ge sina liv i denna period, där de omkommer genom förföljelse, eller genom de många domsslut som går ut över jorden.

Ett av syftet med vedermödans tid, är att ge människor en möjlighet att omvända sig till Jesus, och välga honom i stället för det Antikristliga system som kommer att sättas fram. Evangeliet om riket kommer att gå ut, och kommer tvinga människan till att ta ställning.

Avslutning

Människor som är kvarlämnade i vedermödan, är inte förkastade för evigt, men älskade och dyrbara inför Herren. Om dessa ger akt på Herrens kall och överlämnar sina liv till Jesus, kommer Herren på ett helt särskilt sätt att vara med dessa i den svåra tid som ligger framför.

Herren kommer aldrig att lämna eller överge dem, men kommer att ge den kraft de behöver i det lidande och den prövningens stund dom kommer gå igenom. Den som är trofast till döden, får löftet om livets krona och kommer att belönas med evigt liv.


Jesus kommer snart!

23 kommentarer:

 1. Jaa, Mikael...jag vet inte vad jag ska säga...
  Jag tänker så här:
  Det är Den Helige Ande som uppenbarar människan
  om synd, rättfärdighet och dom.
  Det är väl också Den Helige Ande, som drager människor till frälsning?
  Om vi då betänker att Den Helige Ande försvinner från jorden i samband med uppryckandet, förstår jag inte riktigt hur Herren på ett särskilt sätt vara med människor som blivit kvarlämnade i vedermödan...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid Marguerite,

   Tack för din hälsning och tack för din fråga.

   Att den helige Ande är tillsidosatt betyder inte att möjligheten för frälsning inte längre finns, men att den helige Ande tar sin boning i människohjärtan där vi får den helige Ande som ett sigill är helt unikt för församlingens tidsålder.

   Före den helige Andes utgjutande på pingstdagen blev människor också frälsta och den helige Ande verkade i människor. När den helige Ande blev utgjuten på pingstdagen fick vi inte en ”andra” helige Ande på jorden. På samma sätt som i GT kommer människor att bli frälsta under vedermödan där den helige Ande kommer att verka på samma sätt som i GT, med bas uppifrån. Hoppas att det ger mening?

   Hälsningar

   Mikael

   Radera
  2. Jag ställer mig väldigt tveksam till detta, Mikael.
   För de oförståndiga jungfrurna som inte hade olja i sina lampor,
   var porten stängd...
   Jag får tala med Herren om detta...

   Radera
  3. Herren talade till sitt folk, Judarna, genom profeterna i det Gamla Testamentet, som var utvalda och fyllda av Den Helige Ande.
   Det omfattade inte hedningarna.
   Samme Ande blev på Pingstedagen sänd över allt kött.
   När Jesus hämtar sin skara, är Nådens tid slut
   och hedningarnas tid förbi.
   Den Helige Ande har slutfört sin uppgift här på jorden.
   Man kan inte förkunna att det finns frälsning efter att Jesus har hämtat sin brud, ty då är porten stängd.
   Endast judarna ska bli frälsta på en enda dag,
   då Jesus sätter sina fötter på Oljeberget, då de skådar upp
   till Honom som de hava stungit.
   Annars hade ju Jesus aldrig behövt komma och dö på korset?
   Jag finner inget stöd i Ordet för detta, Mikael.


   Radera
  4. Det finns inget stöd för detta i ordet Margurite...

   Radera
 2. Så var det en sak till...
  Vi lever redan i vedermödan,
  däremot blir vi uppryckta innan den kommande vredesdomen.
  Det är skillnad på vedermödan och vredesdomen.

  Förlåt om du tycker att jag är besvärlig nu, Mikael,
  det är inte min avsikt, men rätt ska vara rätt...

  Önskar dig all Välsignelse!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Marguerite,

   Du är inte alls besvärlig. Det är bara bra att du reflekterar över det du läser och jämför med ordet.

   I GT, var det inte alla judarna som var fyllda med anden, men bara bestämda personer som tex profeterna som du nämner. I NT, alltså i församlingens tidsålder är varje troende ett tempel för den helige Ande, alltså något helt unikt. Det är därför att de 144 000 måste få sigill på sina pannor för att bli beskyddade från Antikrist. Vi, församlingen, har redan detta sigill, genom den helige Ande i våra hjärtan.

   Att människor blir frälsta i vedermödans tid är ju skaran i Upp kap 7 ett bevis på. Denna skara är inte församlingen, alltså du eller jag. Det är människor som har blivit troende i vedermödans tid. Syftet med vedermödan är ju bland annat att människan ska välja mellan Antikrist och Jesus, så hela den tiden är ett kall till omvändelse för människan.

   Jag tror inte som du att vi redan är inne i vedermödan, och att det första sigillet redan brutet. Jag tror att det första sigillet är Antikrist framfrädande, och det ville vara omöjligt att församlingen är på plats när Antikrist träder fram.

   Sedan tror jag vi är eniga i att Jesus mycket snart kommer tillbaka, oavsett om du tror att vi är omkring 6 sigillet, eller om vi inte har gått in i vedermödan ännu.

   Varma hälsningar
   Mikael

   Radera
 3. Nej, Antikrist kan inte träda fram så länge Anden är utgjuten, Mikael.
  Där är vi överens!
  Vi skall bli uppryckta undan den kommande vredesdomen och att vi lever i vedermödan redan nu, ligger väl bortom allt tvivel,
  anser jag och att människor blir frälsta i denna vedermöda som är och kommer att bli värre, håller jag fullständigt med om.
  Men ingen frälsning finnes, då bruden och Anden är upptagen, ty då är Nåden och hedningarnas tid förbi och porten stängd,
  annars hade ju Jesus inte behövt komma.
  Det gäller att här och nu vara redo och ha sin sak klar med Herren, något annat kan vi inte förkunna!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Marguerite,

   Tack igen för din hälsning.
   När du säger vedermöda så förbinder jag det med den sista årsveckan som inleds med Antikrist framträdan, och där kan jag inte se att församlingen har något som helst att göra, men är bortryckta innan då.

   Sedan kan jag samtidigt se att det är människor som blir frälsta i uppenbarelseboken. Dels kan vi se det på den stora vita skaran i upp kap 7, men samtidigt kan vi se att evangeliet om Riket blir predikat. Det vore konstigt om evangeliet blir predikat, bland annat genom de 144 000 missionerande judarna, om det inte var möjlighet för att ge respons på detta evangelium som går ut.

   Det måste finnas hedningar som blir frälsta under vedermödans tid. Annars skulle tusenårsriket bara befolkas av omvända judar, och det är inte bibliskt. Hendingarna har också del av detta rike, och det är alltså männiksor som har omvänt sig under vedermödan, och får lov till att gå in i sina naturliga kroppar i det messianska riket.

   Brevid dessa, kommer också vi med härlighets kroppar att få vara med och regera tillsammans med Kristus.

   Som du säger, så gäller det ändå att vara redo här och nu och ha sin sak klar med Herren.

   Hälsningar
   Mikael

   Radera
  2. Den stora vita skaran är ju de vilka vi blir uppryckta tillsammans med, Mikael.
   Alltså de som är i Paradiset.
   De hedningar som är kvar när 1000 årsriket inträder blir inte uppenbarade om sin synd förrän det är till ända, står det...

   Radera
  3. Hej Marguerite,

   När det gäller denna frälsningsgrupp i kap 7, så är den helt särskild, och åtskiljer sig på många sätt från församlingen, som visar att denna frälsningsgrupp är en annan.

   Jag har delat mina tanker kring denna skara lite längre ner i ett inlägg.

   Herrens rika väligneælse
   Mikael

   Radera
 4. Jag känner att vi inte når fram utan bara
  " talar" förbi varandra, Mikael.
  Vi kommer inte längre än så här.
  Allt gott och Herrens Välsignelse!

  SvaraRadera
 5. När Kristi brud är uppryckt, finns ingen möjlighet till helgelse längre. I detta behövs den Helige Andes hjälp. När Anden är borta är det svårt. Då måste man dö som martyr, och kan få sin själ frälst från helvetets eld. Rövaren på korset fick aldrig liv. Men blev frälst från evig död och pina. Han fick komma till paradiset. Det finns olika nivåer i det andliga.
  /Stig.

  SvaraRadera
 6. Anden har alltid funnits på jorden och kommer att finnas - överallt vad jag förstår,, Ps.139:7-10

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det fanns ingen kraft i Peter då Jesus skulle korsfästas, men se!, vilken annan Peter, när den Helige Anden kom in i hans liv, och fick leda honom.
   Guds Ande står det också om.
   /Stig.

   Radera
 7. Hej kära vänner,

  Tack för era kommentarer.
  Det är väldigt lätt att tala förbi varandra, särkilt när det gäller skriftlig kommunikation. Men om vi tar utgångspunkt i sakfrågan, och det jag skriver om, nämligen frågan om det finns möjlighet för frälsning efter uppryckandet och den sista årsveckans början?

  Mitt svar på det är ett rungande Ja. Det finns ingenting som tyder på att människor erbjuds möjlighet eller kan omvända sig i vedermödans tid. Själva poängen med vedermödan, är just den att Herren försöker att få människan att omvända sig genom de domslut han sänder ut över världen.

  Sedan ser vi flera olika frälsningsgrupper representerade i vedermödan, som visar oss att det blir människor frälsta också i denne tid. Vi har både hedningar och judar som omvänder sig i denna period. Många får ge sina liv som martyrer för Herren, men det finns också en levande skara som kommer igenom vedermödans tid. När vedermödan inleds finns det i princip inga frälsta i vedermödan, da alla som är redo och tillhör Herren har blivit bortryckta. Det betyder att dessa frälsningsgrupper som vi ser i vedermödan har blivit till efter det att församlingen är borta.

  Det ger heller ingen mening att evangeliet ska förkunnas i denna tid, om Herren inte ger möjlighet för omvändelse och bättring.

  När det gäller skaran i Upp kap 7, så kan det inte vara församlingen som är representerad där. Men måste vara människor som har kommit till tro i vedermödans tid. Jag skrev ett kort inlägg om det som jag vidare ger här, för att visa på några av de saker som pekar på att denna frälsingsskara är åtskild från församlingen:


  SvaraRadera
  Svar
  1. Rättelse: Det finns ingenting som tyder på att människor INTE erbjuds möjlighet eller INTE kan omvända sig i vedermödans tid...ska det stå.

   Radera
  2. Men var står det att några ska vara borta innan vedermödans tid?

   Radera
 8. Den stora vita skaran I Uppenbarelseboken kap 7

  Johannes får se denna stora skara som står inför tronen. En skara som består av människor från alla folkslag och stammar. Johannes kände tydligen inte igen denna stora skara då han blev frågad om vilka det var, men låter den äldste svara på frågan i stället. ”Dessa människor är de som har kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod”. Vid första ögonkast kan det nämligen se ut som att denna skara är församlingen, bestående av pånytt födda människor från alla tider, som nu är samlade omkring tronen. Det vill säga, potentiellt dig och mig, om vi är pånyttfödda. Men då vi studerar texten kan vi se att det är stora skillnader på församlingen och denna stora skara inför tronen. Jag vill visa på några av de saker som kan tyda på att denna skara inte är den samma som den uppryckta församlingen före vedermödan.

  1. Det första vi kan se är att denna text är en utav flera paranteser i Uppenbarelserboken. Uppenbarelseboken är skriven i kronologisk ordning, med undantag av flera olika paranteser. Det vill säga att tidsmässigt så hör händelsen hemma i ett tidigare eller på ett senare tidspunkt. Det här är en av de paranteser. Egentligen hör händelsen hemma i slutet av vedermödan, då vi kan se att denna skara har kommit UR den stora nöden, och med andra ord efter vedermödans slut. Det som skiljer denna skara åt från Martyrerna vi möter i Uppenbarelseboken är att denna skara har kommit LEVANDE UT ur vedermödan i tron på Jesus. En av huvudpunkterna i Uppenbarelseboken är att ge människor en möjlighet att omvända sig till Jesus och välga honom i stället för det Antikristliga system som kommer att sättas fram. Även att vi vet att många människor kommer att få sätta livet till under vedermödan, så kommer det också finnas människor som inte gör det. Evangeliet om riket kommer ju bland annat att bli predikat av de 144.000 utvalda judar under denna tid.

  Förutom den stora vita skaran ser vi två andra frälsningsgrupper i början av det Messianska riket i Upp 20:4
  a. Dem som satte sig på troner för att döma
  b. Martyrerna från vedermödan


  2. Dessa människor, från den stora skaran är klädda i vita kläder, precis som församlingen. Men denna klädnad är en annan frälsningsdräkt än den som församlingen bär. Församlingens klädnad heter Himation, men denna frälsningsgrupp har en klädnad som heter ”stola”. Olika frälsningsgrupper har olika klädnader för att vi ska känna skillnad på dem, och veta från vilken tidsperiod de hör hemma i. Om uppryckelsen inträffade efter vedermödan så borde denna skara i princip vara dig och mig, det vill säga den ouppryckta församlingen, och då skulle deras klädnad vara den samma som vi har, nämligen Himation. Det är det inte men i stället ”Stola”.

  3. Det är också en del skillnader på denna stora skara och de 24 äldste från Uppenbarelseboken som är den uppryckta församlngen innan vedermödan. De 24 äldste i kap 4 och 5 sitter på troner, blev gjort till kungar och präster, och ska REGERA med honom. Den stora skaran framför tronen TJÄNAR honom dag och natt i hans tempel i Jerusalem i 1000 års riket(Upp 7:15). De 24 äldste har KRONOR på deras huvuden (Upp 4:4) men den stora skaran har PALMGRENAR i sina händer (Upp 7:9). Att dom har palmgrenar i sina händer måste peka på Judarnas lövhyddo-högtid (Sukkot), som på ett speciellt sätt pekar på Riket för Israel och Judarnas högtids fest. Judarna byggde hyddor med palmgrenar och gick med palmgrenar i sina händer , runt om brännoffret i Jerusalem. Palmgrenar är en symbol på glädje, tacksamhet och seger. Detta kommer den stora skaran också att göra visa på.

  4. De äldste blir uppryckta bort till Gud till himlen före vedermödan, men den stora skaran som kommer ut ur vedermödan är de troende i slutet av vedermödan.

  5. När denna stora skara tillber Gud och tackar honom för frälsningen, så fallar alla änglarna,

  Hälsningar
  Mikael

  SvaraRadera
 9. Jag hävdar fortfarande att vi redan nu lever i vedermödan, Mikael.
  Men Jesus kommer och hämtar sin skara
  innan vredesdomen går fram över jorden och då är det försent att omvända sig.
  "O att du idag hade insett, också du, vad din Frid tillhör..."
  Det gäller att akta på sin sökningstid här i tiden.
  Jesus fullbordade allt på Golgata kors,
  ingenting kan läggas till eller dragas ifrån detta faktum.
  Det avgörande är om vi har tagit emot Honom här och nu,
  vi lever av tro och icke i den åskådningen att man skulle kunna
  "vänta och se"
  att "det finns hopp för människan efter att Jesus har kommit"
  Ty det är en falsk lära!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej kära Marguerite,

   Jag förstår vad du säger, men oavsett om vi tror att vi är inne i vedermödan eller inte, så kan vi se tydliga bevis på att vi kommer att få se frälsningsskaror i vedermödanstid.

   Frälsningsgrupper som inte är församlingen. Det betyder jui så fall att det finns möjlighet för frälsning utanför församlingenstidsålder. Om så fallet inte vore, så skulle heller inte heller andra frälsningsgrupper finnas förutom den bortryckta församlingen.

   Om inte vedermödan gav möjlighet till omvändelse, så vore den utan mening, och Jesus kunde lika gärna komma tillbaka direkt och dömma människan. Domen i Jerusalem i Matt 25 (getter och fåren), är just den domen över de människor som går levande ut genom vedermödan.

   Sedan tror jag inte att vredesdomen bara är slutet eller sista delen av vedermödan, men vredesdomen är hela vedermödan från första sigillet till den sista vredesskålen. Det betyder att vi kan förvänta att uppryckandet sker i Upp kap 4, innan det att det första sigillet bryts och Antikrist träder fram.

   Hälsningar
   Mikael

   Radera
 10. Ja, jag kan bara säga att jag fortfarande tror att vi lever i vedermödan och att det är människor som omvänder sig i den.
  Å andra sidan fråga Jesus, Ska jag väl på jorden finna tro?

  Jag önskar dig och de dina allt gott, Mikael!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Marguerite,
   Jag önskar också dig allt gott och Herrens rika välsignelse

   Hälsningar
   Mikael

   Radera