onsdag 19 oktober 2016

Är Mosuls förstörelse ett profetisk uppfyllande?


I dag upplever vi en massiv insats mot staden Mosul i ett försök att bryta IS välde i Irak och Syrien. Det var nämligen just i Mosul i Irak, att IS utropade sitt kalifat för två år sedan.

För cirka 2600 år sedan profeterade Nahum mot staden Nineve, och Herren straffade staden genom att låta förstöra den då babylonier och meder gjorde uppror mot det Assyriska väldet. Mosul är byggd på samma på plats som Nineve, den plats som Nahum förkunnade skulle dömas och förstöras. När vi i dag upplever gemensam koalition mot IS av bland andra Irak, Iran och kurder, är det i så fall en profetia som får ett dubbelt uppfyllande här flera tusen år senare?  

Staden Mosul och Nineve

Staden Mosul ligger i norra Irak, och byggdes tvärs över floden Tigris. Staden är Iraks tredje största stad, och har cirka 1,7 miljoner invånare.

Nineve, som var en forntida stad i det gamla assyriska riket, ligger i princip på samma plats som Mosul ligger i dag. Nineve var den stad, som Herren skickad Jona till för att profetera och varna för Guds rådslut och straffdomar, om inte staden valde att omvände sig. Men det verkar som att Nineves omvändelsen inte var djup nog, då Herren 200 år efter, återigen profeterade genom Nahum, straffade och dömde staden.

Beskrivning av Jesu återkomst

Nahum 1:3-6 - Herren är sen till vrede men stor i kraft, han låter ingen gå ostraffad. Herren har sin väg i storm och oväder, och molnen är dammet under hans fötter. Han straffar havet och låter det torka ut, alla floder låter han sina. Då tynar Basan och Karmel bort och Libanons grönska vissnar. Bergen darrar för honom och höjderna smälter ner. Jorden bävar för hans ansikte, världen och alla som bor där. Vem kan bestå inför hans förbittring, vem kan uthärda hans vredes glöd? Hans vrede brinner som eld och klipporna rämnar
inför honom. 

Före det att Nahum börjar profetera, så kommer han med en mäktig proklamation, där han ger Herren äran för att besegra sina fiender. Samtidigt, så är det en beskrivning av Jesu återkomst, när Herren vänder tillbaka för att döma och straffa jordens invånare i sin vrede.

Mosuldammen

Nahum 1:8 - Men med en störtflod förintar han platsen där Nineve står, och mörker förföljer hans fiender

Nahum 2:6 – Flodernas porter öppnas och palatset faller ihop.

Sju mil norr om Mosul ligger Mosuldammen, som är den största vattenförsörjningsanläggningen i Irak. I flera år har media varnat för dammen, som nu är närmare en kollaps än någonsin.

US Army Corps of Engineers har sagt, att den är den farligaste dammen i världen. Vid ett tillfälle kontrollerade IS dammen, men dom visst inte hur man skulle underhålla och sköta den. Skulle det katastrofala hända att dammen brister, skulle det resultera i att dränka Mosul och hota över en miljon människors liv.

I 612 f.Kr skickade Herren en mycket kraftigt regnstorm, som orsakade att floden Tigris svämmade över sina bräddar, och staden Nineve översvämmades med vatten. Herren uppfyllde alltså sitt ord där Nahum hade profeterat att en störtflod skulle förinta och förstöra staden.

Avslutning

Mosul ligger på samma plats som den bibliska staden Nineve. Nahum fik ett profetiskt ord till Nineve som bokstavligt gick i uppfyllelse. Efter det att Nineve blev utsatt för en störtflod, så skickade Herren babylonierna, perserna och mederna till att utplåna den assyriska huvudstaden Nineve. Dessa tre grupper är samtidigt representerade i dag av Irak, Iran, och kurder. Tre länder och folkgrupper som alla är involverade i den militära attacken mot IS i Mosul.

För 2600 år sedan, sände Herren både arméer och vatten för att helt förstöra Nineve. Kommer vi att se och uppleva ett dubbelt uppfyllande av denna profetia, där Herren återigen skickar samma nationer mot staden, tillsammans med en massiv flod av vatten för att förstöra IS och staden Mosul. Tiden får visa på det profetiska ordets uppfyllande.


Jesus kommer snart!


Källa:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar