lördag 15 oktober 2016

Israel och Herrens sex profetiska löften


Mal 2:7 - Ty prästens läppar skola förvara kunskap, och undervisning skall man hämta ur hans mun; han är ju HERREN Sebaots sändebud.

Ett av de största tidstecken, som visar att vi är på väg mot själva ändetidens avslutning, är förberedelsen mot ett byggande av ett tredje tempel. Ett viktigt steg som nyligen togs mot att återinföra tempeltjänsten,  var när det judiska rådet utvalde den nästa överstepräst i det kommande templet.

Förberedelse till ett snarligt byggande

Jag har tidigare skrivit om dessa enorma förberedelser som händer just nu, med tanke på byggandet och förberedelsen av ett tredje judiskt tempel och själva tempeltjänsten.

Vi har tidigare sett både framträdande muslimer som tillskynder ett byggande, och nyheter som visar att man har rekonstruerat det massiva utomhusaltare som man ska använda i den kommande offertjänsten. Ett altare som förväntas bli funktionsdugligt på väldigt kort tid.

Det enda hindret

Rabbinen Weiss förklarar att det enda hindret för ett återinförande av tempeltjänsten är den politiska frågan. Om den plötsligt skulle ändras, som den mycket väl kunde, så skulle vi behöva börja med tempeltjänsten omedelbart. Weiss fortsätter med att föklara, att det är nödvändtigt med en kandidat redan nu som kan fylla rollen som överstepräst för att tjäna i templet.

Det tredje templet i vedermödan

Upp 11:1-2 - Och ett rör, likt en mätstång, gavs åt mig, och mig blev sagt: »Stå upp och mät Guds tempel och altaret tillika med dem som tillbedja därinne. Men lämna å sido templets yttre förgård och mät den icke; ty den är prisgiven åt hedningarna, och de skola under fyrtiotvå månader förtrampa den heliga staden.

2 Tess 2:3-4 - Låten ingen bedraga eder om vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet hava skett och »Laglöshetens människa», fördärvets man, hava trätt fram, vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud.

Ordet är tydligt med att när den sista årsveckan börjar, måste ett tempel vara på plats i Jerusalem.  Det är en del av det profetiska ordets uppfyllande, som har med Israel och det judiska folket att göra.

När de två profeter träder fram i början av vedermödan för att profetera och utföra Herrens gärningar, är templet redan på plats och beskrivs i Upp kap 11. Det är samma tempel som Antikrist kommer att sätta sig i och göra sig själv till Gud, efter det att han har intagit Jerusalem och slagit ihjäl de två profeter.  

Templet i 1000 års riket

Sak 6:13 – Och du skall säga till honom: ”Så säger HERREN Sebaot: Se, en man, hans namn är Telningen. Under honom skall det gro, och han skall bygga HERRENS tempel. Ja, det är han som skall bygga HERRENS tempel.

Min tro är att vedermödans tempel inte är samma tempel som kommer att finnas till under 1000 års riket. Jeg tror att detta tempel kommer att förstöras den dag när Jesus sätter sina fötter på Oljeberget.

Det sanna templet, där Herren själv kommer att sitta och regera från i den messianska tidsåldern, kommer Herren själv att bygga efter de föreskrifter som är beskrivet i Hes kap 40-44. Där kommer även hedningar från hela världen att resa till Jerusalem för att delta i byggandet av detta tempel (Sak 6:15).

Sex profetiska löftena till Israel

När vi ser ser förböredelser för byggandet av ett tredje tempel, så hör det i hop med de sex profetiska löften som Herren gav det judiska folket genom Daniel. Det är sex löften som både har med deras kommande frälsning, Messias och templets funktion att göra.

De sex löftenas uppfyllelse

Dan 9:24 - Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste.

Göra slut på överträdelse

Det hebreiska ordet för överträdelse ”pesha” betyder att göra uppror eller synd mot laglig auktoritet. Aldrig mer kommer Guds utvalda folk att göra uppror mot Herren, eller följa och tjäna andra Gudar. Vid den 70:e årsveckans avslutning kommer det definitivt att vara slut på Israels överträdelser mot Herren.

Försegla synder

Det hebreiska ordet för synder ”chattath” betyder synd, eller försynda sig. Sak 12 talar om Israels kommande frälsning, som är Israels andliga pånyttfödelse.

När Hesekiel ser de förtorkade benen få liv (Hes 37), är det samtidigt en profetia om både Israels nationala pånyttfödelse i 1948, deras församlande från hednafolken, och deras kommande frälsning i ändetiden.  

Försona skuld

Det hebreiska ordet för försona ”kaphar” som betyder försona eller övertäcka. Jesu seger på korset kommer då att bli en verklighet för Israel. Redan nu är Israel försonad med Herren, men precis som alla människor måste denna försoning tas emot i tro för att det ska bli en värklighet.

När Israel accepterar Jesus som deras Messias, och i tro tar emot honom som deras frälsare, kommer Herren att förlåta och försegla deras synder och försona deras skuld. 

Föra fram en evig rättfärdighet

Det är den rättfärdighet som Israel och Jerusalem ska vandra i för evig tid. Detta blir konsekvensen av att de tar emot Jesus som deras frälsare, och korsets frälsande kraft. 

Fullborda syn och profetia

När Jesus kommer och tar boning bland sitt folk, är det inte längre nödvändigt med profeter, syner eller profetior. Alla ska känna Herren från den minste till den störste. Profeternas syner om Israel och Jerusalem blir nu fullbordade, och därmed förseglade.

Smörja den Allraheligaste

Andra översättningar säger: ”and to anoint the Most Holy Place” (NIV). ”Och en höghelig helgedom blir smord” (Svenska 1917).

Det är inte Jesus som ska smörjas i tusenårsriket. Han är redan smord av Fadern, och kan inte smörjas av människor. Det här är templet i 1000 års riket, som kommer att byggas av Jesus själv, där templets form och inredning är beskrivet i Hes kap 40-48. I 1000 års riket kommer Herren att tillbes över hela jorden, men i Jerusalem kommer folkslagen att komma för att möta Herren personligt.

Avslutning

Herren har bestämt att han skulle uppfylla sex löften för det judiska folket och Jerusalem, under en specifik period på 490 år. Efter den här perioden skulle Israel och Jerusalem komma in och få del av dessa välsignelser som nämns i denna vers. 

Vi lever i förberedelsen av denna tid. En stor del av det profetiska ordet har med Israel, deras frälsning och kommande härlighet att göra. När vi ser och upplever att vi närmar oss fullbordan av dessa löften, är det en indikation på att vi är nära och lever i avslutningen av denna tidsålder.

Jesus kommer mycket snart tillbaka!

Källa:
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar