onsdag 23 augusti 2017

Guds eviga löften till Israel


Upp 4: 1-3  - Därefter såg jag, och se: en dörr stod öppen i himlen. Och rösten som jag först hade hört tala till mig som en basun sade: "Kom hit upp, så ska jag visa dig vad som måste ske efter detta." 2 Genast var jag i Anden. Och se, en tron stod i himlen, och någon satt på tronen. 3 Och han som satt där liknade en ädelsten, som jaspis och karneol , och runt omkring tronen fanns en regnbåge som liknade smaragd.

När Johannes i sin syn ser Guds tron i det himmelska, liknar han Herren vid en ädelsten som jaspis och karneol. Hur kommer det sig, att det just är dessa stenar som Johannes ser, och vilken betydelse har dom? Det kommer visa sig, att dessa stenar representerar Guds förbund med Israel, som bekräftar att den 70:e och den sista årsveckan, på ett helt särskilt sätt har med Israel och det judiska folket att göra.

Israels och Guds förbund

Dan 9:24 - Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste.

Israels och Guds förbund till det judiska folket, är den centrala delen för den sista årsveckan före Jesu synliga återkomst till Israel. Sjuttio veckor skulle vara den profetiska tidsperiod som var förelagd Israel, där Herren gav sex profetiska löften till Daniel, som både har med deras kommande frälsning, Messias och det kommande templet att göra.

Ädelstenar i bröstskölden

1 Mos 28: 17-21 - Du skall förse den med infattade stenar, ordnade i fyra rader: i första raden en karneol, en topas och en smaragd, 18 i andra raden en karbunkel, en safir och en kalcedon, 19 i tredje raden en hyacint, en agat och en ametist 20 och i fjärde raden en krysolit, en onyx och en jaspis. De skall vara infattade i flätverk av guld. 21 Stenarna skall vara tolv efter namnen på Israels söner, en för varje namn. Varje sten skall bära namnet på en av de tolv stammarna, ingraverat som på ett sigill.  

Hur kommer det sig, att Herren uppenbarar sig just på det här sättet, genom två ädelstenen jaspis och karneol? Dom två grekiska orden för dessa ädelstenar är ”iaspidi”, och ”sardiö”, och är samma ord som används i den hebreiska översättningen i GT, för att beskriva stenen i bröstskölden på en överstepräst. Prästen skulle ha särskilda kläder på sig, men också en bröstsköld med tolv ädelstenar på. På stenarna var Israels tolv stammar ingraverat, en stam för varje ädelsten. 

De tolv ädelstenarna

Stenen på bröstskölden satt i fyra rader, med tre stenar i varje rad. Den första stenen i raden är karneol, och jaspis är den sista stenen i den sista raden i bröstskölden. Karneol representerar Rubens stam, som är den förstfödde, och jaspis representerar Benjamin stam, som är den yngste av Abrahams söner.

Dessa två stenar kan alltså vara en symbol på Herrens förbund och plan med Israel och det judiska folket, där stenen representerar alla Israels tolv stammar. Regnbågen runt om Guds tron, bekräftelse samtidigt Herrens trofasthet och kring sina eviga löften för det judiska folket.  

Avslutning         

Uppenbarelseboken är en detaljerad beskrivelse av den sista årsveckan, och Herrens handlade med Israel som avslutas med Jesu återkomst till Israel och upprättandet av Gudsriket på jorden. Vedermödan, eller den sista årsveckan, handlar till stor del om det judiska folket som ska förberedas inför det messianska riket, och kommer att få välja mellan Kristus och den falske messias Antikrist. Israel kommer till att börja med sluta förbund med Antikrist, men det är ett förbund som kommer brytas efter 3.5 år. I slutet av vedermödan kommer Israels rest, att ropa på Jesus deras Messias, som kommer att frälsa det judiska folket.


Jesus kommer snart!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar