tisdag 13 mars 2018

Harmagedon – Guds stora måltid


Upp 14: 14-16 – Och jag såg, och se: ett vitt moln, och på molnet satt en som liknade en människoson. På sitt huvud hade han en krona av guld, och i sin hand en skarp skära. Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med stark röst till honom som satt på molnet: "Räck ut din skära och skörda, för skördetiden har kommit och jordens skörd är mogen." Han som satt på molnet lät då sin skära gå över jorden, och jorden skördades.

När Jesus undervisar om ändetiden och denna tidsålders slut, så liknar och jämför han den med skördetiden som judarna så väl kände till. 
Jesus kommer tillbaka i slutet av vedermödan, tillsammans med änglarna och de troende för att döma världen. Denna skördetid som domen är en bild på, är samtidigt en dubbel skörd, som både innebär själva domen över de ogudaktiga, men som också består av insamlandet av de heliga från hela jorden, för att församla dessa inför Jesu tron i Jerusalem. (Matt 25) 

Den här domen är också beskriven av Johannes döparen, när han varnade judarna för den ”kommande vreden”, som kulminerar med denna dom. (Matt 3: 7, 11-12)

Guds stora måltid

Upp 19:17-18 - Och jag såg en ängel som stod i solen och ropade med stark röst till alla fåglar som flög uppe på himlen: "Kom och samlas till Guds stora måltid, så ska ni få äta kött av kungar och befälhavare och mäktiga män, kött av hästar och deras ryttare och kött av alla människor, fria och slavar, små och stora." 

Harmagedon blir också beskriven som ”Guds stora måltid”. Denna ”vredens måltid” är samtidigt en kontrast till ”Lammets bröllopsmåltid”, som är av en hel annan karaktär. I kapitel 19 beskrivs denna måltid med både Herrens inbjudan, festens gäster, måltiden som anskaffas, och måltiden som förtärs.

Fåglarna är en bild på ondskans andemakter som blir förlösta och kommer att förtära dessa ogudaktiga människor, som kommer att bli som aska och försvinna i vinden. Alla ogudaktiga människor kommer att bli besegrade, och kommer att bli borttagna från jorden innan Gudsriket på jorden blir manifesterat. 

Guds vredes vinpress

Upp 19:15 – Ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med, och han ska styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress.

Upp 14: 18-20 - "Räck ut din skarpa skära och skörda druvklasarna från jordens vinstock, för dess druvor är mogna." Och ängeln lät sin skära gå över jorden och skördade druvorna från jordens vinstock och kastade dem i Guds vredes stora vinpress. Vinpressen trampades utanför staden, och blod flöt från pressen och nådde upp till betslen på hästarna ettusen sexhundra stadier bort. 

I Uppenbarelseboken är slaget vid Harmagedon är också beskrivet som ”den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress”.

Johannes ser en ängel stå inne i solen, som är en bild på att auktoriteten och bakom honom står Kristus själv. För Israel är Kristus ”rättfärdighetens sol”, för Herrens kropp och församling är Herren ”den klara morgonstjärnan”, och för den här världen, är Jesus ”världens ljus”. 

I förbindelse med Harmagedon ska alla jordens nationer samlas, i ett försök på att tillintetgöra Israel, judarna och Jerusalem. Både Antikrist, de 10 kungarna, kungarna från Östern och kungarna från alla jordens nationer, kommer att delta i detta krig. Det betyder, att detta slag är det största militära och andliga slag som någonsin utkämpats på den här jorden, och är den sista kampen mellan Gud och Satan i den här tidsåldern.

Kläder doppade i blod

Jes 63: 1-4 - Vem är han som kommer från Edom, från Bosra i högröda kläder, så präktig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft? "Det är jag som talar i rättfärdighet, jag som är mäktig att frälsa." Varför är din dräkt så röd, varför liknar dina kläder en vintrampares? "En vinpress (Harmagedon) har jag trampat, jag ensam, ingen i folket hjälpte mig. Jag trampade dem i min vrede, trampade sönder dem i min förbittring. Då stänkte deras blod på mina kläder, så att jag fick hela min dräkt nerfläckad.

Det här bibelstället är en beskrivning av Jesus som kommer tillbaka efter slaget vid Harmagedon.

Jesaja ger sitt vittnesbörd och talar om för oss att Herren är full av kraft och talar i rättfärdighet. Han beskriver den här dagen som en hämndens dag från Gud (vers 4), och året för Herrens återlösning hade kommit (vers 4), som betyder att han kommer som judarnas Messias. Han dräkt är samtidigt röd av blod, som är en bekräftelse på den syn Johannes ser, där hans mantel är doppad i blod (Upp 19:13). Det är en symbol på Herrens fullkomliga och totala seger över Antikrist och jordens arméer. 

Josafats – Domens dal

Joel 3: 12-15 - Låt hednafolken resa sig och dra ut till Josafats dal, ty där skall jag sitta till doms över alla hednafolk häromkring. Låt lien gå, ty skörden är mogen. Kom och trampa, ty pressen är full, presskaren flödar över, ty deras ondska är stor. Det är skaror på skaror i Domens dal, ty Herrens dag är nära i Domens dal. 

Herren ropar ut bland hednafolken, och kallar till helig strid (v 9). Helig strid, är ett utryck som vi känner till från Islam. Sakarja (Sak 12: 2) bekräftar att det på ett särskilt sätt är ”folket runt omkring” Israel (araberna) som ska gå mot Jerusalem. Herren kommer tillsammans med sina hjältar (v 12) som är änglarna och de himmelska härskarorna för att strida. Hednafolket ska dra ner till Josafats dal, som betyder ”Gud dömer”. 

Upprättelse och dom

Mal 4:2 – Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås.

Malaki bekräftar ängelns ord och symbolik i Uppenbarelseboken, och talar om Messias uppenbarelse som både innebär att rättfärdighetens sol ska stå upp för det judiska folket, som betyder frälsning och förlossning för det judiska folket, men också upprättandet av Riket för Israel.

Samtidigt proklamerer Malaki att på den dagen är domensdag, då de ogudaktiga ska bli som aska under deras fötter. Det är Herren som kommer som domare, med straff över alla onda och ogudaktiga människor. 

Jesus kommer snart!

2 kommentarer:

 1. Guds Frid Mikael,

  Tiden verkar närma sig för skörd.
  Det syns redan nu att ondskans krafter samlar sig på olika sätt runt om i världen.

  Israel har börjat förbereda sig med att börja bygga försvarsmurar mot norr.


  Vänligen
  J och G

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid syskon,

   Ja, det er så mycket som rör på sig just nu, och särskilt när vi tittar på Israel och Mellanöstern. Särskilt Turkiet har på det sista, på ett väldigt öppet sätt visat sin aggression gentemot Israel, och det är ju samtidigt ett uppfyllande av profetia, då Turkiet kommer att vara en av dem som en dag kommer att anfalla Israel.

   Vi är på väg mot ändetidens skörd - och där är församlingen förstlingsfrukten, det vill säga det första som kommer att skördas - och det är vårt uppryckande till Herren.

   Jesus kommer mycket snart!

   Tack igen, och Guds rika välsignelse

   Mikael

   Radera