tisdag 7 augusti 2018

Fem uppfyllda profetior som pekar på Jesu komma


När det gäller ändetiden, så lyser det profetiska ordet klart på den profetiska himlen. När vi ser dessa profetiors uppfyllande, gör det att vi kan känna och förstå tiden, och veta att vi lever i den tid där vi kan förvänta Jesu återkomst och början på Jakobs nöd. 

Här delar jag fem uppfyllda profetior, som är knutna till Israel och det judiska folket. Dessa är samtidigt bekräftelser och underbara vittnesbörd, som pekar på Jesu återkomst. 
  
1.                        Fikonträdets tecken

Matt 24: 32-34 - Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta, att han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. 

Det är svår att säga ändtidstecken, utan att nämna ett av dom allra största och viktigaste. Efter nästan 2000 år i diasporan, så upplever vi Israels nationella födelse i 1948. Jesus nämner, att när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, så vet vi, att sommaren (1000 års riket) är nära. Ett annat viktigt löfte jämte detta är, att den generation som ser Israel födas som nation, kommer också att se ändetidens löften uppfyllas.

2.       Det hebreiska språket kommer bli restituerat

Sefanja 3:9 – Då ska jag ge folken renade läppar, och de ska alla åkalla Herrens namn och tjäna honom tillsammans.

När judarna skingrades från sitt land år 70 e.Kr, så slutade det judiska folket att tala det hebreiska språket. De judar som bosatte sig i Europa, utvecklade ett nytt språk – Yiddisch, en kombination av tyska och hebreiska. De judar som utvandrade till Medelhavsområdet skapade ett språk kallat Ladino – en kombination av hebreiska och spanska. Men i 1948 fick denna profetia ett uppfyllande, då Israel igen började att tala hebreiska, det ”rena språket”.  3.                        Israel, som en gång var en öken, exporterar grödor

Jes 27:6 – I kommande dagar ska Jakob slå rot, Israel grönska och blomstra. De ska fylla hela världen med frukt.

När Mark Twain reste till Israel i 1867, beskriver han landet som ett glest befolkat land, med cirka 24 000 judar. Mark fortsätter att beskriva landet som ”ett ödelagt land, en tyst och sorglig bygd. Det finns en ödslighet som inte ens med fantasiens hjälp kan smyckas med livets och verksamhetens prakt. Knappt ett träd eller en buske syntes till någonstans”. I dag är bilden en helt annan. Israel har cirka 9 miljoner medborgare, och är ett frodigt land. Israel har gått från obeboeliga träsk till ekologiskt jordbruk som blomstrar. Israel är till exempel en av de största exportörer av blommor till andra länder.

4.                        Alla omkringliggande nationer vänder sig mot Israel

Palm 83:1-9 – Ty se, dina fiender larmar, och de som hatar dig lyfter huvudet. Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar. De säger: ”Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn. I enighet rådslår de med varandra, de sluter förbund med dig.

I dag ser vi ett uppfyllande av den profetiska psalmen 83. Det är en profetia som fick sin början i 1948, där vi ser hur just Israels grannländer vänder sig mot Israel för at utrota och tillintetgöra det judiska folket. Till skillnad från Gog/Magog kriget som består av länder som ligger längre bort från Israel, ser vi här en attack mot Israel från länder och folkgrupper som ligger runt omkring Israel. Det er med andra ord Israels grannländer som går emot Israel för att föra krig och erövra landet och Jerusalem. 

5.                        Den östliga porten i Jerusalem

Hes 44: 2-3 - Herren sade till mig: ”Denna port ska förbli stängd och inte mer öppnas, och ingen ska gå in genom den, för Herren, Israels Gud, har gått in genom den. Därför ska den vara stängd. Men fursten, eftersom han är furste, ska få sitta där och äta sitt bröd inför Herrens ansikte. Han ska då gå in genom portens förhus, och samma väg ska han gå ut igen. 

Herren gav ett löfte till Hesekiel, att den östra porten kommer att förbli stängd till dess att Messias kommer tillbaka. Den östra porten, som ligger mellan Oljeberget och tempelplatsen, är fortfarande stängd och igenmurad, och utan möjlighet för att bli använd. Så kommer den förbli att vara, till den dag då Jesus sätter sina fötter på Oljeberget, då han rider in igenom porten och sätter sig på sin tron i Jerusalem.

Avslutning

Tidenstecken och det profetiska ordet pekar på vår Herre och frälsares dyrbara återkomst. Herren är trofast i allt vad han gör, och han är trofast på varje område i våra liv. Men lika trofast som Herren är i sin kärlek till oss, är han gentemot det profetiska ordet. Det gör, att vi kan vara helt säkra på att det kommer att uppfyllas till punkt och pricka och precis på det sätt som Herren har bestämt. 

Herren kommer tillbaka till sin brud och församling, och han kommer tillbaka till Israel - till sitt eviga och utvalda egendomsfolk.

Jesus kommer snart!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar