fredag 16 november 2018

SOS – Herren kallar snart hem sina ambassadörer!Jag som upplever en ”urgency” från Guds hjärta? En SOS  signal går ut, som en kraftig vädjan och en appell. Den ljuder så högt, klart och tydligt, att man inte kan undgå att höra om man vill väljer att lyssna. Det är en uppmuntran till sitt folk om vår kommande förlossning, och en varning inför det skeende och mycket allvarliga tid vi lever i.

Herrens ambassadörer

2 Kor 5:20 - Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud!

En ambassadör är ett diplomatiskt sändebud, och representerar det land som har sänt honom. På samma sätt är vi, Herrens folk, Kristi sändebud eller Herrens ambassadörer. Det första ett land gör, när man är i konflikt, och innan dess att man går i krig med ett annat land, är att kalla hem sina ambassadörer.
Herren kommer snart att påbörja ett krig, och gå till rätta med människan och nationerna i den här världen. Det kommer han att göra, genom att döma världen genom 21 domar, med hjälp av sigill, basuner och vredesdomar. Men på samma sätt som en vanlig ambassadör, kommer vi, Herrens sändebud, att kallas hem av Herren innan dess.

Bevarade från vreden (orge)

1 Tess 1:10 – Och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen. 

Upp 6: 17 – Ty deras vredes (Orge) stora dag har kommit, och vem kan bestå.

Det löfte som Herren har gett oss, är att Jesus har frälst oss från den kommande vredesdomen. När man påstår att Guds vrede, eller vredesdomen först blir uppenbarad i slutet av den stora nöden, är det helt enkelt inte sant och obibliskt. Grundtext ordet för Guds vrede som vi läser om i 1 Tess 1:10 är samma ord som blir använt här, nämligen ordet ”orge”. Alltså den vrede som Herren lovar att frälsa oss ifrån.

Första gången vi möter detta ord vrede (orge) i Uppenbarelseboken är vid sjätte sigillet. Verbet ”har kommit” är ett verb (Aorist) som betyder och visar på något som redan har funnits till tidigare, men som nu konstateras finnas till vid sjätte sigillet. När man ser tillbaka på de tidigare sigill som har varit före det sjätte, är det heller inte svårt att se att denna vrede också har genomsyrat de första fem sigillen, som bland annat har resulterat i globala krig, ekonomisk hyperinflation, hungersnöd och virusutbrott, som har orsakat att en fjärdedel av jordens befolkning har omkommit. 

Avslutning

Jes 26:19-21 – Dina döda skall bli levande, mina dödas kroppar skall uppstå. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet, ty din dagg är ljusets dagg, och jorden skall ge igen de avsomnade. Kom mitt folk och gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick, till dess vreden har gått förbi. Ty se, HERREN kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning. Jorden skall blottlägga sina blodskulder och inte längre dölja sina dräpta.

Snart kommer basunen att ljuda, och det kommer att vara en förlösande signal för oss, Guds folk. Signalen vittnar inte bara om vår kropps förvandling, och det att vi kommer att få evighetskroppar med en helt ny härlighet. Denna signal betyder samtidigt, att Gud kallar hem sina ambassadörer till sig, innan dess han går till rätta med den här världen. Han kommer att kalla oss hem, in i sina boningar, där vi kommer att vara gömda ett ögonblick (7 år), samtidigt med att Guds domar kommer att bli förlösta.  

Jesus kommer mycket snart!


4 kommentarer:

 1. Tack för ditt uppmuntrande budskap från vår gud om hans nära förlossning av de som tillhör honom och tidens avslutning i sitt nuvarande tillstånd. Guds rika frid och välsignelse Mikael W.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid Niklas,

   Ja, vi lever fortfarande i nådatider, där arkens frälsande dörr står på vid gavel. Det känns som att vi lever på lånad tid, och att den signal som kommer att kalla oss hem, är närstående.

   Guds rika välsignelse i denna saliga väntan!

   Hälsningar

   Mikael

   Radera
 2. Amen All välsignelse över dig broder Och tack att du delar med dig

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid Marianne.
   Tack för din uppmuntrande hälsning. Allt gott och himmelens rika välsingelse

   Hälsningar Mikael

   Radera