söndag 16 juni 2019

Hur länge, Herre?
Upp 6:9-10 -  När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och för vittnesbördet som de hade. 10 De ropade med stark röst: "Herre, du som är helig och sann! Hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och straffar dem för vårt blod?" 

I Uppenbarelseboken kap 6, så upplever vi martyerna från den førsta delen av vedermödan, som ropar ut och kräver hämd från Herren på grund av det blod som har utgjutits. Det visar bland annat att, församlingen är en annan frälsningsgrupp än martyrerna i den sista årsveckan. Församlingen ropar inte om hämd, men att Herren i stället ska ”välsigna dem som förföljer oss”.

Hur länge, Herre

Men det vi har gemensamt med dessa martyerer, är just det rop som kommer ut från deras läppar. ”Hur länge, Herre”, är just den fråga som både martyrerna under vedermödan ställer, men också den bön och fråga som ligger på församlingens hjärta. Hur länge dröjer det Herre, till dess att du vänder åter, och hämtar din väntande brud? Tecknen är där, och allt i tiden pekar och tyder på din historiska ingripande!

Uppryckandet är ”imminent”

1 Tess 1:10 – Och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen.

En av den allra viktigaste delen när vi pratar om uppryckandet, är att den är ”Imminent”, som betyder att den är närstående och något som man kan förvänta kan ske när som helst. Betydelsen av det engelska ordet ”imminent” är ”the quality or condition of being about to occur” – En händelse eller ett tillstånd som är på väg att inträffa. Så när vi talar om Herrens ”imminenta” eller närstående återkomst i förbindelse med ändetidsprofetior, så betyder det helt enkelt att Jesu återkomst till församlingen kan se när som helst, utan några som helst förutgående tecken. Ordet ”vänta” i denna bibelvers är översatt från ordet ”anamenein”, som betyder att ”vänta på att någon ska ankomma”. Det visar på den ”aktiva” attityd och roll den person har som väntar.

Uppryckelsen – en teckenlös händelse

Det ända sättet att uppryckandet av församlingen kan vara ”imminent” och teckenlös, är att den måste ske före vedermödan eller den sista årsveckan. Det finns med andra ord inga profetiska tecken som ska föregå uppryckandet, eller något som församlingen ska vara uppmärksam på ska ske innan det att denna händelse kan äga rum. Om församlingen skulle vänta på vissa tecken, så skulle det inte finnas eller vara behov av att ”ständigt vänta på Herrens återkomst”.

Jesu synliga återkomst

Till skillnad från uppryckandet är Jesu synliga återkomst är inte ”imminent”, då det måste ske vissa tecken eller händelser före det att Jesus kan sätta sina fötter på Oljeberget. För det första måste Israel vara tillbaka i sitt land. Antikrist måste ha trätt fram, och vi måste uppleva förödelsens styggelse och vilddjurets märke. De två profeter måste också träda fram och profetera under 3,5 år, och Guds domslut och vrede måste utgjutas över den här jorden. Till sist måste varje nation vända sig mot Israel, och vi kommer att få det som bibeln kallar Harmagedon. 

Ständig förväntan

Heb 10: 37 – Ty ännu en kort liten tid, så kommer han som skall komma, och han skall inte dröja.

Upp 3:11 – Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona.

Guds ord uppmanar oss genomgående att ha en ständig förväntan på Jesu återkomst, som alltså är en genuin händelse utan några som helst förutgående tecken. När vi talar tolkar den tid vi som vi lever i, och tror att vi är den generation som kommer att uppleva att Herrens kommer tillbaka, är det för att vi jämför profetiska tecken med vedermödans tid. På grund av tidens tecken kan vi se att Herrens dag närmar sig, och att födslovåndorna tilltar. Det är med andra ord inre och yttre tecken som pekar på att den 70:e och den sista årsveckan närmar sig, och därmed också uppryckelsen av församlingen.

Jesus kommer snart!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar