söndag 2 juni 2019

Pekar A.A. Allans profetia från 1954 på en snarlig dom över USA?


"Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött, och era söner och era döttrar ska profetera, era gamla män ska ha drömmar era ynglingar ska se syner."

Ett tydligt tecken på att vi närmar oss just denna tidens avslutning, är uppfyllandet av Joels profetia, som talar om att Guds folk på ett helt särskilt sätt kommer att bli välsignade med profetior, drömmar och syner. Det är med andra ord inte bara något som ska uppbygga och uppmuntra, men det är något som Herren ger oss – som på ett särskilt sätt ska vara ett tecken på att vi befinner oss i denna tidens avslutning.        

Profetia av A.A. Allen

Jag hittade en fantastisk profetia på hemsidan apg29, som jag gärna vill dela här. Jag länkar till hemsidan, där den kan läsas i sin helhet. Det var i 1954, att A.A. Allen, en amerikansk evangelist, fick en syn som handlade om Amerikas förstörelse. Är det här en profetia som visar på en snarlig förstörelse av USA?

Synen

A.A. Allen såg sig själv ståendes på Empire State Building, där han kunde se Frihetsstatyn, och porten till en ny värld. Han såg hela den nordamerikanska kontinenten, utbredd framför honom som en stor karta. Sedan såg han en jättelik hand nedsträckt från himmelen. Den gigantiska handen var utsträckt mot Frihetsstatyn. På ett ögonblick var hennes glimmande fackla tagen från hennes hand, och i den var istället en bägare placerad som en symbol på dom. Handen tvingade Frihetsstatyn till att dricka varje droppe från bägaren, och han visste att detta var en symbol på krig, död och förstörelse.

Han såg sedan ett skalettformat moln, som böjde sig över Förenta Staterna, med intresse att förstöra storstäderna. Han såg städer som New York, New Orleans och Los Angeles täckta av rök från skelettets näsborre.
Till ser A.A. Allan Frihetsstatyn i dödsångest och i stora smärtor, för att till sist ligga stilla som död. Det resulterar i millioner av människor som faller om på gaterna, och han hör deras skrik på barmhärtighet och hjälp.

Tystnad och jubel

Sedan så tystnar dela hela, men något som A.A. Allan beskriver som en ”dödens tystnad”. Men ett annat ljud når då hans öron som han beskriver på följande sätt:

”Sedan var rösten tyst. Jorden var också tyst, med en dödens tystnad. Och då kom till mina öron ett annat ljud — ett ljud av avlägset sjungande. Det var den ljuvligaste musik jag någonsin hade hört. Där var jublande glada rop, och ljud av glada skratt. Genast visste jag det var fröjden bland Guds heliga. Högt uppe i himmelen, ovan rök och giftiga gaser, ovan ljud av strid, såg jag ett väldigt berg. Det verkade att vara en fast klippa, och jag visste genast att detta var Herrens berg. Ljud av musik och fröjd kom från en klyfta, högt uppe på sidan av berget. 

Det var Guds heliga som fröjdade sig. Det var Guds eget folk som sjöng och dansande och ropade av glädje, i säkerhet för all ondska på jorden. För de var gömda i säkerhet i Klippans klyfta. Där i klyftan var de inneslutna och skyddade av en stor hand, Guds egen hand som skyddade dem tills stormen hade passerat”.

"Du skall inte behöva frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret, eller farsoten som ödelägger vid middagens ljus." Psalm 91:5-6. 

Jesus kommer snart!


Källa:
https://www.apg29.nu/aa-allen-min-syn-om-forstorelsen-av-amerika-7786

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar