måndag 2 mars 2020

Räddad från den kommande vredenUpp 3:10 - Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig, och rädda dig ur prövningens stund som skall komma över hela värden och sätta dess invånare på prov.

”Vi lever i en tid, där vi rör oss på kanten av vedermödans tid. Så många tecken pekar på Jesu snara återkomst, och därmed också början på den vrede som Herren har lovat kommer utgjutas på jorden. Den är en vrede som är rättat mot synd, orättfärdighet och den här världen. Herrens brud är inte utvald, avsedd eller ämnad för den. Vi kommer att bli bevarad från den, och kommer att bli räddade och borttagna för det att Guds domar kommer att gå ut i världen. Det är vår tröst och vårt hopp”

Guds vrede
När vi talar om lidande måste vi börja med att skilja på det generella lidande vi möter i världen (gr.thlipsis) och det lidande vi möter i den stora nöden (gr.Thlipsis Megas) som Jesus talar om i Matt 24, och Daniel i kap 12. I den här världen kommer de troende att få uppleva en andlig kamp mot furstar och väldigheter, sitt eget kött, och lidande för evangeliets skull. Det slags lidande har Jesus aldrig lovat oss att vi kommer att bli fria ifrån. Den vreden vi möter i vedermödan är något annat, och är något som ordet har lovat oss att vi inte behöver uppleva eller gå igenom.

Vedermödans konsekvenser
I Uppenbarelseboken kan vi se att vedermödan startar i Kap 6 med att de sex första sigillen bryts av Lammet, och slutar med Guds sju vredesskålar i kap 16-18. Redan under de sex första sigillen ser vi en förödande konsekvens för livet på jorden. De sex första sigillen för med sig krig, hungersnöd, plågor och orsaker död för en 1/4 av jordens befolkning. Med andra ord cirka 1,7 miljarder människor kommer att dö vid de första sex sigillen. Vid sidan av det här så kommer det att finnas martyrer av människor som blir troende under vedermödan. När änglarna blåser i de 7 basuner så utlöser det automatisk nya straffdomar mot jorden. De här domarna kombinerar kraftiga naturkatastrofer med övernaturliga plågor.

När de 7 basuner är klara med sina plågor så har en tredjedel av vattnet förstörts, en tredjedel av allt livet i havet har dött, och en tredjedel på jorden kommer att brännas upp, och en 1/3 av de människor som överlevde de första sex sigillen kommer att dö. Med andra ord ytterligare cirka 1,7 miljarder människor av jordens befolkning. Vi har inget tal på hur många människor som kommer att få lov till att sätta livet till under vredesskålarna men vi kan bara gissa. Jesus själv säger att om inte den tiden förkortas kommer ingen människa att bli frälst (Matt 24:22). Dessa vredesskålar är ut över all beskrivelse, och det är svårt att förstå konsekvensen eller betydningen av dem. Dessa vredesskålar blir fullbordan av Guds domsslut.

Vedermödan är ramen för den kommande vreden
Med andra ord så är vedermödan tiden då Guds vrede blir manifesterad och utgjuten över hela jorden. Den kommande vreden är inte en enkel dag, precis som att Herrens dag inte är det heller. Guds vrede, den kommande vreden, Herrens dag, vredesdomen osv. är en tidsperiod som börjar med att det första sigillet bryts och kulminerar vid Jesu synliga komma för Israel och världen, där Guds vrede också blir uppenbarad.

Paulus gjorde det klart att församlingen inte skulle vara på jorden under den här tiden av domsslut som vedermödan är. I 1 Tess 1:10 så talar Paulus att Herren kommer att frälsa oss från den kommande vredesdomen. Ordet från i Grundtexten betyder från med hänsyn till både tid och plats, så att vi med andra ord inte kommer att vara närvarande när det händer. Ty Gud har inte bestämt oss för att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

Guds vrede varar hela vedermödan
När det handlar om Guds vrede så påpekar ofta människor att det inte är det samma som den stora nöden, och de har helt rätt. Den stora nöden är på 3,5 år som startar med förödelsens styggelse och Guds vrede eller vredesdomen varar i hela vedermödan på 7 år.

Upp 6:16-17 – ”Fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede. Ty deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?

Upp 15:1 – Och jag såg ett annat stort och underbart tecken i himlen: sju plågor, de sista, ty med dem når Guds vrede sin fullbordan.

Här ser vi att redan vid det sjätte sigillet så har Lammets vredes dag kommit, som är det samma som Guds vredes dag, då Lammet och Fadern är samma person. Ofta så påpekar man att de sju sista plågorna – som också är Guds vredesskålar är själva Guds vrede. Men i kap 15:1 kan vi se att Guds vrede når sin fullbordan med dessa sista plågor, alltså inte sin början. Det är alltså bara själva avslutningen av Guds vredes period som avslutas med de sista 7 plågorna.

Räddad från både tid och plats
Abraham påminde Herren i sin argumentation om Sodom och Gomorra att det strider mot hans natur att förgöra de rättfärdiga tillsammans med de ogudaktiga (1 Mos 18:23).

Petrus undervisar oss genom att ge oss exemplet med Lot för att visa att Lot inte var ett tillfälligt exempel men en generell princip från Guds sida, att Herren ”frälser de gudfruktiga ur frestelsen” engelsk översättning: The Lord knows how to rescue godly men from trials”. Ordet from (ur) betyder från tid och plats från denna händelse.  

Varningar till församlingen
Frågan är om vi kan hitta ord där Herren talar tröst eller varningar till sin brud inför den kommande vredesdomen? Kan vi hitta ord där han lovar oss att beskydda och bevara oss genom denna fruktansvärda tid som vedermödan är? Kan vi överhuvudtaget se församlingens existens under själva vedermödan? Nej, det kan vi inte. Just därför att han hänvänder sig till Israel när församlingen är borta, och kan då fortsätta sitt program med Israel under den sista årsveckan, samtidigt att han lovar oss att vi inte ska bli drabbade av den kommande vreden.

14 skäl till att församlingen är sparade från Guds vrede

1.   Det finns helt enkelt inga passager i GT eller i NT som talar för att församlingen kommer att gå igenom vedermödans period, eller att församlingen ska stå ansikte till ansikte mot Antikrist.

2.   Vedermödan kallas ”Jakobs nöd” (Jer30:7), men kallas aldrig för ”församlingen eller kyrkans nöd”.                                                       

3.   Ängeln Gabriel förkunnade för Daniel att 70 veckor var bestämda över ditt folk (judarna) och över din heliga stad (Jerusalem). Församlingen är inte nämnd här. Dan 9:24. Församlingen hade inte del i de första 69 veckorna, och kommer inte att ha del i den sista och 70:e årsveckan.

4.   I Uppenbarelseboken sker uppryckandet i kap 4:1 som är före vedermödans period som är beskriven från kap 6-19. De 24 äldste som representerar församlingen är på plats innan det första sigillet bryts. Församlingen är nämnd över tjugo gånger i de första tre kapitlen i uppenbarelseboken, men är aldrig nämnd mellan kapitel 4 och 19.  

5.   Vedermödans period kallas också ”en vredens dag” (Sef 1:15) i bibeln, men Jesus har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen. (1 Tess 5:9), men har frälst oss från ”den kommande vredesdomen” (1 Tess 1:10)

6.   Vedermödan tid kallas HERRENS dag i bibeln (Sef 1:15). Men 1 Tess 5:2-3 säger att Herrens dag (vedermödans tid) kommer som en tjuv om natten. När folk (otroende) säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de (otroende) av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de (otroende) slipper inte undan. Det är tydligt att vedermödan är något som ska drabba de otroende, men det inkluderar inte de troende och frälsta.

7.   Vi ska trösta varandra med talet om uppryckandet (1 Tess 4:18). Det finns ingen tröst i undervisning som säger att församlingen ska gå igenom delar av eller hela vedermödans domsstid.

8. På samma sätt som Enok blev uppryckt till himlen före syndafloden och Noas släkt blev bevarade genom syndafloden, kommer församlingen att bli uppryckt innan vedermödan och Israels rest bli bevarade genom vedermödan.

9. På samma sätt som att Gud inte kunde döma Sodom och Gomorra innan Lot var borta från staden kan Gud inte döma den här världen innan de rättfärdiga är borta. (1 Mos 19:16)

10. Jesus talade om vedermödans period när han bad: ”Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför människosonen”. (Luk 21:36) Det ger ingen mening att Jesus ber om något som han inte är villig att hålla.


11. Vid uppryckandet kommer Jesus för sin församling (1 Tess 4:16-17) när han kommer vid slutet av vedermödan, så kommer han med sin församling. (1 Tess 3:13).

12. I breven till de 7 församlingarna så uppmanade Jesus att ”höra vad Anden säger till församlingen”. Men i vedermödans tid, efter att den helige Ande i församlingen är tillsido satt säger han: ”Den som har öron må höra” (Upp 13:9) Han utelämnar församlingen, då det inte finns någon församling som ska lyssna till det Anden talar och som ska gå igenom vedermödan.  

13. Antikrist kommer att strida mot de heliga och få makt att besegra dem. (Upp 13:7). Men det kan inte vara församlingen det talas om här. Jesus har själv lovat att ”helvetets portar aldrig ska bli församlingen övermäktig”. (Matt 16:18)

14. Jesus sa inte: ”När detta har hänt”, så räta på er och lyft upp era huvuden, men i stället ”När alla detta (tidens tecken) börjar ske”, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. (Luk 21:28).

  Jesus kommer snart!

13 kommentarer:

 1. Svårt att föreställa sig hur det kommer att gå till, kommer det att ske liksom på Lots tid, att Lot fick en tid att komma ut ur staden, eller blir uppryckandet bokstavligt, då blir det kaos både i trafiken och i luften, om piloten är troende.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid,

   Som jag förstår och läser det, så kommer församlingen, på samma sätt som Lot, att bli bortagna, eller uppryckta, innan dess att domarna kommer över den här jorden. Det kommer absolut att orsaka globalt kaos, både i trafiken, luften och överallt där det finns troende som blir borttagna.

   Hälsningar

   Mikael

   Radera
 2. Uppryckandet kommer att ske via ett ögonblick och kommer att medföra total panik och förstörelse.

  SvaraRadera
 3. Har även läst en artikel på nätet förlänge sen där det stod. Efter uppryckandet kommer staten eller hela världen att stänga av internet media tv all kommunikationen i två veckor för att hjärn tvätta folket att deras barn har försvunnit och nära o kära i en på hittad historia som bestor av satan. Men det här är inte skrivet i bibeln utan en kristen persons artikel eller syn kommer inte ihåg riktigt. H

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid,

   Ja, det finns en del kända utomblibliska profetior av bland andra Kenn Peters som fick en syn om den första tiden i vedermödans tid. Man kan söka på youtube, eller ta del av det jag har skrivit om:

   http://denytterstatiden.blogspot.com/2015/01/uppstandelse-varldsvid-kaos-och.html

   Hälsningar

   Mikael

   Radera
 4. Hej Mikael!
  Så välsignat att du börjat skriva igen! Jag har följt vad du skrivit under flera år, och det har verkligen hjälpt mej förstå ändetiden! Och jag ser fram emot att Jesus skall hämta oss hem snart! Jag tror inte att vi skall vara kvar här på jorden under vedermödan.
  Men jag undrar om du kan förklara en sak. En bibellärare här i Finland fick frågan om hur han ser på uppryckandet, och han suckade över att han ännu en gång måste förklara det. Han svarade, att eftersom det står att de döda skall uppstå på den yttersta dagen och de skall uppstå innan församlingen rycks upp så betyder det att församlingen rycks upp Jesus till mötes då Han är på väg tillbaka till jorden. Alltså, en post-trib syn.
  Om du har tid, kan du förklara hur du ser på " den yttersta dagen" och uppståndelsen?
  Må Gud välsigna dej och din familj!
  H. Annika

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid Annika,

   Jag är glad för att höra att hemsidan välsignar och uppmuntrar.

   Det är en spännande fråga och som ofta kommer tillbaka. För om uppståndelse sker på den yttersta dagen, hur hänger det ihop med församlingens uppryckande som sker före vedermödans tid?

   När Jesus undervisade, så delade eller undervisade han inte i det som hör till församlingens hemligheter att göra. Jesus hänvände sig till judarna, som han exempelvis också gör i Matt kap 24. Så om vi blandar undervisningen till Israel med församlingen så blir det helt enkelt fel. När Jesus talade om uppståndelsen på den yttersta dagen, som är efter vedermödan, så är det Israels utvalda han talar om. Om vi skal bli klokare på när församlingen kommer uppstå, så måste vi se vad Paulus säger om detta, då det var han som fick i uppgift att förmedla ”församlingens hemligheter”. Så när vi skiljer undervisning till Israel och församlingen, så är det mycket som ger sig själv. Jag har skrivit ett inlägg om just den uppståndelse som Jesus och GT talar om, som du kan ta del av om du vill:

   http://jesus-kommer-snart.blogspot.com/2012/10/de-rattfardigas-och-de-orattfardigas.html

   Guds rika välsignelse

   Hälsningar

   Mikael

   Radera
 5. Hej Mikael!
  Vad händer med dom som inte har en församling kommer de inte att bli uppryckta?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid,

   Det är en bra fråga, och jag har en känsla av att det är många kristna som inte är helt trygga i sin frälsning, och vem som egentligen får följa med när Jesus kommer tillbaka. Ofta tittar vi på vår egen värdighet och blir förtvivlade. Men om vår egen självrättfärdighet var grundlaget för uppryckandet, så var det med all säkerhet ingen människa som fick lov till att följa med.

   Som jag ser det, så finns det inte a eller b kristna, och man kan inte vara mer rättfärdig än den andra. Det vill säga, att antingen är du kristen/frälst eller inte. Paulus svarar själv på frågan och ger svaret på den som får lov till att följa med. Där handlar det inte om kyrkotillhörighet, eller ens om man kommer i en församling eller inte:

   1 Tess 4: 16 – 17 - Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren


   Jag har skrivit ett inlägg som just det ämnet som du kan läsa och ta del av här:

   http://denytterstatiden.blogspot.com/2018/06/vem-kommer-med-i-uppryckandet.html

   Där skriver jag bland annat, som också ger svar på din fråga:

   "Paulus ger själv svaret på vem som får lov till att följa med i uppryckandet när Jesus kommer tillbaka, nämligen ALLA som är döda eller levande i Kristus.
   Det betyder, att Jesus kommer samla och rycka alla till sig som är en del av hans kropp, oavsett kyrkotillhörighet och andligt mognadsstadium.

   Om du är en äkta pånyttfödd kristen och har tagit emot Jesus som din personlige frälsare, om du har blivit renad i Jesus dyrbara blod och har fått förlåtelse från din synd, så har du löfte om att du är Guds barn och är en del av Kristi kropp. Då har du också tagit emot den helige Ande som samtidigt är en pant på vårt arv, med löfte om att vi en dag ska få möta Jesus på en brusten sky."

   Guds rika välsignelse

   Mikael

   Radera
 6. Hej! Nu har jag inte läst alla kommentarer men jag blir lite förvirrad av detta som du skriver: "När det handlar om Guds vrede så påpekar ofta människor att det inte är det samma som den stora nöden, och de har helt rätt. Den stora nöden är på 3,5 år som startar med förödelsens styggelse och Guds vrede eller vredesdomen varar i hela vedermödan på 7 år". Jag förstår inte riktigt vad du menar här? Kan du förtydliga? Vad är det som de har helt rätt i om nu vreden pågår i alla 7 år? Alltså: Om Guds vrede nu inte är det samma som den stora nöden, hur kan då vreden pågå samtidigt som nöden? Är det två olika saker? Jag förstår inte.

  En fråga till: Är det när det första sigillet bryts vi ska ryckas upp? Hur kan det då stämma med att i det 6:e kapitlets 17:e vers, alltså först när det SJÄTTE sigillet bryts så stor det om att kungarna säger att Herrens vredes dag har kommit? Det tolkar jag som att vreden inte börjar förrän vid 6:e sigillet? Och då borde vi inte ryckas upp före det? Eller har du nån annan tolkning? Tacksam för svar. /Grubblande

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gud frid,

   Tack för ditt inlägg och dina frågor. Jag ska försöka att förklara så bra jag kan, utifrån ett pre-trib syn.

   När det gäller Guds vrede och den stora nöden, så kan man säga att Guds vrede är utgjuten i hela vedermödans 7 år långa period, men sedan kan man se att den tilltar i styrka och kulminerar med vredesskålarna. När vi talar om den stora nöden, kallas den också ”Jakobs nöd” och hänvänder sig särskilt till judarna i vedermödans tid. Den startar 3,5 år in i vedermödan, när Antikrist intar Jerusalem och de utvalda judarna flyr. Han sätter sig sedan på tronen och förklarar sig för gud. Så Ja, den stora nöden är en benämning på halva tiden av vedermödan, men är en del av Guds vrede som gäller för hela vedermödans tid.

   Angående din fråga nummer två, så är du så rätt i att kungarna säger att ”vredens dag har kommit” som sker vid sjätte sigillet. Men detta ord ”orge” som används här, som betyder ”vrede” är ett verb (Aorist) som visar på något som redan har funnits tidigare, men som man nu konstaterar finns. Det betyder, att vreden var redan till innan det sjätte sigillet. Och det är egentligen inte så svårt att konstatera, när man ser på de föregående sigillen som bland annat betyder att en fjärdedel av jordens befolkning har dött genom krig, hungersnöd och virusutbrott.

   Jag hoppas att det gav mening?

   Jag har skrivit ett längre inlägg om det som du kan läsa om du har tid och lust:

   http://jesus-kommer-snart.blogspot.com/2015/01/kom-mitt-folk-och-ga-in-i-dina-kamrar.html

   Guds rika välsignelse

   Mikael

   Radera
 7. Tack att du svarade. Jag måste nog sätta mig in lite djupare i ämnet för att bli lite klokare. Det är med verbet förstod jag inte så mycket av men jag hoppas du har rätt. Vore ju skönt om man fick lämna den här jorden innan allt det hemska sätter fart på allvar. Ska läsa inlägget du länkade till. Gud välsigne dig!

  SvaraRadera
 8. Äntligen någon som förstått att kyrkan inte kommer var här under vedermödan. Tack och jesu frid.

  SvaraRadera