fredag 11 mars 2022

Pekar uppryckandet på 2022 – Del 3 – Sista varningen innan vedermödan

 


Det här är del 3 i den serie av inlägg, som pekar på att 2022 kan visa sig att vara något helt särskilt. Det är väldigt många saker som sammanfaller, som gör det mycket intressant.

Den 70:e och sista årsveckan

Vi lever i ett Shmita-år som avslutas här i höst, där vi sedan går in i en ny årsvecka, som mycket väl kan vara vedermödan och den sista av Daniels 70 årsveckor. Om sju år, efter den sista årsveckan, har vi nått 6000 år efter människans skapelse, som i så fall skulle betyda att vi är klara till att gå in i det sjunde årtusende, som är det messianska riket. I följa Torah calendar, så är det samtidigt ett jubelår som inträffar vart 50:e år. Detta jubelår skulle i så fall bekräfta tusenårsrikets början år 2029. 

Men genom historien har vi också sett hur himlen vittnar om viktiga profetiska händelser, på samma sätt som den gjorde vid Jesu födsel och vid Herrens död och uppståndelse. Vi ser samma scenario här i juni, då himlakonstellationerna vittnar om liknande profetiska händelser.

Vedermödans tecken

Men vi har ett ytterligare och väldigt intressant tecken som visar sig på himlen den 16. Maj 2022. Vi kommer att uppleva en blodmåne, som också är en supermåne och en total månförmörkelse. Den är synlig i USA, Sydamerika, Europa, Afrika och delar av Asien. Månens placering på himlen kan peka på att det här kan vara en sista varning från Herren, som pekar på vedermödans början här i höst.

Den elfte och tolfte Shmita-veckan


Jag tror att Shmita år och sjuårscyklar, på ett särskilt sätt är förbundet med Israel. Om man tar antal årsveckor (Shmita-veckor) efter det att Israel blev en nation i 1948, så betyder det att just nu är vi inne i avslutningen av den tionde Shmitaveckan. Talet 10 står på samma sätt som talet sju, för något som är fullkomligt och perfekt. Nästa årsvecka som börjar här i höst, är i så fall den elfte Shmita-veckan efter Israels födelse. Talet elva står för "dom", "kaos" och "oordning", som är en perfekt beskrivning av vedermödan. År 2029 går vi sedan in i den tolfte årsveckan, som då skulle vara tusenårsrikets början. Även det här är intressant, då talet tolv betyder "auktoritet" och ett "perfekt styrelsessätt". 

Är det här en tillfällighet, eller något som pekar på att det kommer till att ske något fullkomligt under just den här Shmita-veckan, och att den nästa representerat en tid av domslut och kaos?

Antikrists framträdande

Om man tar datumet den 15/6/2022 och lägger ihop dessa, så får man talen 6+6+6, som är en bild på Satan och vilddjurets tal.

Något annat intressant är att vi har haft många sol och månförmörkelser de senaste åren, och särskilt efter den Tetrad av blodmånar vi upplevde 2014/2015. Man placeringen på himlen av de sju sista, vittnar och pekar framåt mot Antikrists framträdande här i höst.

Den 26 december 2019, vid den första av de sista sju mån- och solförmörkelser, befann sig solen i stjärnbilden Skytten, som här är en bild på antikrist, ryttaren på den vita hästen. Vid två av de nästa sex förmörkelser befann sig månen precis framför hornen på konstellationen Oxen, som representerar Kristus som dömer. De tre andra förmörkelser befann sig i stjärnbilden Skorpionen, som är en bild på Satan och antikrist. Den sista blodmånen, som infinner sig här den 16 maj 2022, kommer då att vara i konstellationen Vågen, som också är en bild på dom. Det vill säga att alla av de senaste sju mån- och solförmörkelser, vittnar genom deras placering på himlen om kommande domslut och Antikrists framträdande.

200 månaders överblick

Den här bilden är väldigt fascinerande och visar på Herrens totala kontroll, precision och makt i allt det som sker. Bilden visar på den blodmåne vi kommer till att uppleva den 16 maj. Men samtidigt visar den på alla blodmånar, mån- och solförmörkelser som vi har haft, och kommer att uppleva 100 månader fram och tillbaka i tiden.

Som ni kan se på bilden, visar den på ett otroligt sätt att händelsen här i maj, står som som en slags mittpunkt i den här perioden, då vi ser en exakt samma uppställning på himlen, både fram och tillbaka i tiden! Blodmånen i maj står alltså för något helt unikt och kan vittna om en helt unik händelse i den tid vi lever i.

Bethlehems stjärnan - en sju års varning

För sju år sedan, i juni 2015, upplevdve vi en konjuktion mellan planeten Jupiter och Venus. Det här fick väldigt stor uppmärksamhet, då det var många som argumenterade för att det här var självaste Betlehems stjärnan” som visade sig på himlen för första gången på 2000 år. Det vi kan fråga oss är om det vi upplevde i 2015 var en sju års varning för det här året? Om den första Betlehemsstjärnan vittnade om Jesu första komma, vittnar så den andra om Jesu återkomst? 

Avslutning

Jag vet inte om det kommer en del 4, men jag tycker att dessa tre samt inlägget om de 153 fiskarna, alltmer pekar på en unik händelse. Sannolikheten för att allt detta bara skulle vara tillfälligheter, verkar som jag ser det, mindre troligt.

Ingen människa kan med 100 % säkerhet veta att uppryckandet sker här till sommar. Men som jag inledde med att säga, så sticker både året och det här datumet ut på ett helt unikt sätt. Det gör att vi på ett särskilt sätt kan förvänta att uppryckandet sker någon gång under det här året, och sedan vedermödans början här på hösten 2022. Då vi kan inleda den sista årsveckan för Israel, innan dess att Herren sätter sina fötter på Oljeberget i 2029.

Vi lyfter våra huvuden i förväntan till Herren återkomst. ”I ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas”.

Herren rika välsignelse

Mikael

64 kommentarer:

 1. Guds frid, Syskon.

  Jag tog del av en broders dröm som jag gärna vill dela med er. Han fick en otrolig dröm som pekar på en viktig händelse här i Juni. Den broder som delar sin dröm är amerikan, men jag delar både drömmen och har gjort en översättning:

  DREAM - MAY 2018 (J-U-N-E)

  It was the shortest dream I have had but the most powerful. It seemed to take only 2-3 seconds of actual time. It opened with me looking at / over / across an empty field. It was peaceful and nothing was happening. Immediately, the ground shook and burst open. Up out of the ground came four massive monoliths, huge carved stones (imagine stone henge size). The stones were white. Each had been carved to form a letter. The letters spelt J-U-N-E. The dream ended and I was wide eyed and awake. Obviously this was revealing something earth shattering, something monumental, something powerful. It was written in stone, promised and guaranteed, set to happen? Something that would occur in JUNE. But what, and in which year? What / who could burst forth from the earth with such unannounced suddenness ...in J-U-N-E?

  DRÖM – MAJ 2018 (J-U-N-I)

  Det var den kortaste dröm jag har haft, men den mest kraftfulla. Den verkade bara vara i 2-3 sekunder i verkligheten. Den började med att jag tittade ut över ett tomt fält. Det var lugnt och ingenting hände. Omedelbart skakade märken och öppnade sig. Upp från marken kom fyra massiva monoliter, enorma huggna sten (föreställ er Stonehenge i storlek) Stenarna var vita. Var och en hade ristats till en bokstav. Bokstäverna stavade J-U-N-I. Drömmen slutade och jag var vaken med vidöppna ögon. Uppenbarligen visade detta på någon livsviktigt, något monumentalt, något kraftfullt. Det var skrivet i sten, något utlovat och garanterat var på väg att hända. Något som skulle ske i JUNI. Men vad, och i vilket år? Vad/vem kunde bryta upp ur marken med en sådan oanmäld plötslighet?

  Herrens rika välsignelse

  Mikael

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du skriver om sju år har vi nått 6000 år, men det är väl bara 5782 nu, då borde det bli 5790 hösten 2030? Om Torah calender räknat rätt, annars borde det vara fel hela vägen.

   Radera
  2. Guds frid,

   Jag skriver lite om det du frågar om i Del 1, som du kan läsa här:

   http://jesus-kommer-snart.blogspot.com/2022/01/kanner-du-tiden-vi-lever-i.html

   Där skriver jag bland annat:

   Just nu befinner sig Israel i år 5782. Det året varar till hösten 2022, då man går in i 5783. Enligt Mark Biltz var Israel i Egypten i bara 210 år, och lägger man då till 210 år till den nuvarande kalendern, så hamnar man på 5782+210 = år 5992. Det gör att här på hösten 2022, går Israel (och människan) in i år 5783 (5993), och det då fattas 7 år (sista årsveckan) till år 6000 efter skapelsen.

   Den judiska Torah Calendar, bekräftar det som Mark Biltz delar. Bilden från kalendern talar sitt tydliga språk. Här ser vi att här på hösten år 2022 påbörjas de sista 7 åren (shmita cyklus), som också är den sista årsveckan. Den nya cyklusen avslutat på hösten 2029. Hösten 2029 är samtidigt det år då jorden är 6000 år gammal och avslutar sin 120 års och 50 års cyklus. Allt på en och samma gång!

   Herrens rika välsignelse

   Mikael

   Radera
 2. 🗣 = b®️YTA 🅱️〰️®️〰️🏞〰️😇
  Här kommer dom på rad
  I en jättelång parad
  Ridande på varsin häst
  Skriker dom att vi vet bäst
  Men dom prisar inte hans själ
  Dom ger han inga smycken & presenter
  Istället jobbar dom på med en krokig vänster
  Alla visa män
  Dom dyker upp igen
  Alla visa män
  Dom dyker upp igen
  Alla visa män
  Dom dyker upp, så va beredd
  Eller sitter dom i pengagudens sal
  & Snackar om punkens brustna ideal
  Kanske gråter dom en skvätt
  Där dom sitter på sin feta häck
  Sen bär det ut på stan
  Vi e destruktiva som fan
  Skrämma livet ur en gammal käring
  E're bästa på hela dan
  Dom talar om för oss den rätta läran
  Vilken ära att få bära
  Vilka ställen e riktigt proletära
  Begreppen kan va svåra att sära
  Alla visa män
  Dom dyker upp igen
  Alla visa män
  Dom dyker upp igen
  Alla visa män
  Dom dyker upp, så va beredd
  Dom som skriker att knarket måste väck
  Borde kanske rensa sin egen häck
  Stödda av USA: s kapital
  Skriker dom i primal
  Att: Ni förstör vår ungdom
  Ni har inget sett
  Att säga dom sanningen
  De e CIA: s rätt
  Alla visa män
  Dom dyker upp igen
  Alla visa män
  Dom dyker upp igen
  Alla visa män
  Dom dyker upp, så va beredd
  Alla visa män
  Dom dyker upp igen
  Alla visa män
  Dom dyker upp igen
  Alla visa män
  Dom dyker upp, så va beredd
  🏞: Ⓜ️uSixⓂ️atch🪄
  Låtskrivare: Joachim Th├ñstr├âm / Gunnar Nils Ljungstedt / Lennart Olof Eriksson / Joachim Thastrom

  SvaraRadera
 3. Verkligen intressant! Om uppryckelsen är i mitten av juni och vedermödan startar i september, drygt tre månader senare… Vad tänker du händer däremellan?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid,

   För det första så är hela året, 2022, väldigt intressant. Om de data som är presenterade stämmer, dvs. att en ny årsvecka börjar här till höst, att vi befinner oss i ett Shmita år, att tecknen i himlen stämmer, och att vi om 7 år har nått 6000 år, i så fall så är året och tiden otrolig och uppryckandet är högaktuellt och sedan vedermödans början här till höst.

   OM upryckandet skulle ske här i juni, så betyder det att vi har en tidsperiod mellan juni och september, där vedermödan inleds och Antikrist träder fram. Det jag tror att den perioden och tiden är en tid som är präglad av fullständigt kaos, krig och skakningar på alla sätt. När miljoner av människor helt plötsligt är borta kommer det automatiskt medföra ett samhälle som har svårt att fungera. Ganska snabbt behövs en stark ledare som kan samla världen i en new world order – och Antikrist träder fram på världsscenen.

   Herrens rika välsignelse

   Mikael

   Radera
 4. Amen halleluja längtar hem Frid broder

  SvaraRadera
  Svar

  1. Guds frid,

   Amen! Jag har det på samma sätt. Jag längtar från djupet av mitt hjärta till att komma hem, och få möta min frälsare och Herre. Det finns ingenting i den här världen som kan jämföras med honom och den han är.

   Snart, mycket snart är vi framme!

   Maranatha

   Mikael

   Radera
 5. Mikael, en länk om du kommer in, mycket lång men saklig.
  https://www.dn.se/kultur/sofi-oksanen-putin-har-inte-blivit-tokig-ur-rysk-synvinkel-agerar-han-logiskt/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för det du delar. Dessvärre har jag inte möjlighet för att komma in och se den.

   Hälsningar

   Mikael

   Radera
  2. Du är välkommen till att lägga in den så kan jag läsa den

   Tack och Herrens rika välsignelse


   Mikael

   Radera
  3. Tack för att du försökte läggs in inlägget, men det är nog för stort.

   Mikael

   Radera
  4. Vi uppmanas att sprida inlägget, du behöver inte logga in, det är bara att rulla vidare, sökte på hennes namn, då finns flera länkar, Sofi Oksanen.

   Radera
 6. Ännu en profetia som verkar uppfyllas!

  https://www.varldenidag.se/nyheter/arbetare-kan-ha-funnit-vattenkalla-som-beskrivs-i-hesekiel/repvch!33zBseHoSdlnaxw13psxQ/

  Hesekiel 47:9 ”Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser som rör sig i stim, och fiskarna blir där mycket talrika, ty när detta vatten kommer dit blir vattnet sunt, och allt får liv där strömmen rinner ut.

  10 Fiskare skall stå utmed den från En-Gedi ända till En-Eglajim, och hela den sträckan skall vara som ett enda fiskeläge. Det skall där finnas fiskar av olika slag och i stor mängd alldeles som i Stora havet.[b]

  11 Men de gölar och dammar som finns där blir inte sunda utan skall tjäna till saltberedning. 12 Och vid strömmens båda stränder skall alla slags fruktträd växa upp. Deras löv skall inte vissna och deras frukt skall inte ta slut. Varje månad skall träden bära ny frukt, ty deras vatten kommer från helgedomen. Deras frukter skall tjäna till föda och deras löv till läkedom.”

  Amen!!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fantastisk nyhet! Det är en profetia om får sitt uppfyllande i tusenårsriket, men som vi redan nu ser början på. Det visar att vi inte bara står till tröskeln av vedermödans tid, men också till det kommande Gudsriket på jorden.

   Herrens rika välsignelse

   Mikael

   Radera
 7. Kära Syskon,

  I tilläg till detta inlägg kommer det en del 4 i nästa månad, som just tar utgångspunkt i Herrens 7000-års plan med människan, som också är knuten till Herrens tjänst och den tid vi lever i.

  Herrens rika välsignelse

  Mikael

  SvaraRadera
 8. Holger Nilsson på flammor berättar att militären nu har stationerat stridsvagnar i hamnen i Göteborg. Tidigare har man förstärkt med både stridsvagnar och Gripenplan på Gotland. Min första tanke om det är att det då kan tänkas att det ligger flertalet ubåtar på lur utanför Sveriges kuster och som inväntar order om eldgivning. Militären vet givetvis mer än dom går ut med för att inte skapa panik i samhället. Men ur min synvinkel som både kristen och som tidigare värnpliktig i kronans tjänst är detta väntat. Sverige har länge varit en nagel i ögat på Putin och särskilt nu när vi skickat tunga vapen till Ukraina. Och jag har tidigare varnat för att Putin omöjligt kan begränsa sitt krig enbart till grannlandet om han ska få någon vinning av det. (Men inte heller återupprätta ett Sovjetunionen). Observera, jag hävdar inte att det finns skjutklara ubåtar som omringar Sverige i detta nu men jag varnar för möjligheten. Med tanke på Putins tidigare hot mot Sverige och nu med en svängning i opinionen angående NATO medlemskap, Sveriges bistånd med pansarvapen och det faktum att Putin nu blir alltmer trängd av omvärlden vilket gör honom farligare och kan göra att han ger order om en förödande attack någon helt annanstans som ingen är beredd på. För vad gör en trängd tiger när den inte ser någon annan utväg? Jo, den slår tillbaka. Hårt. Ta er i akt bröder och systrar.

  Gud välsigne er

  Björn

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid, Björn.

   Tack för det du delar. Ja, det känns som en ödestid för Sverige, och vi är inte säkra på vilken väg der kommer gå. Men vi får fortsätta att be för vårt land och våra gränser.

   Jag länkar till Holgers inlägg som man kan ta del av här:

   https://flammor.com/frndring-p2197.html

   Hälsningar

   Mikael

   Radera
  2. Det var ingen trängsel när Ryssland åkte fram och tillbaka med fyra landstigningsbåtar, som är ett bra kamoflage för att placera ut ubåtar, gissar att han har planerat länge, dessa ubåtar kan vistas under mycket lång tid i stillhet på botten, kanske kan vi sända ut en armada av fiskebåtar för att rensa botten från "skräp"

   Radera
 9. Fler tecken som visar att världsekonomin inte har det bra, och är på väg mot något som liknar det vi ser i uppenbarelseboken.

  Den amerikanska inflationen är nu uppe på det hösta nivå i 40 år

  https://www.bbc.com/news/business-59573145

  Maranatha

  Mikael

  SvaraRadera
 10. Ryssland upprepar varning till Sverige!

  https://bit.ly/3KChEob

  Nu har Sd omprövat sitt ställningstagande till Nato och är nu öppet för ett medlemskap till Nato! Detta innebär att nuvarande partier i riksdagen får majoritet till ett Natomedlemskap! Jag har varnat innan och påpekar igen att det blir ett ödesval till höst om Sverige kvarstår som land! Avsätt regeringen och rösta bort alla riksdagspartier genom att rösta på Knapptryckarna, som är folkets röst och för direkt demokrati! Sverige är vägd i en vågskål! Be att hela svenska folket får förstånd och söker HERREN JESUS KRISTUS innan det är för sent! HERREN JESUS KRISTUS är med oss alla dagar intill tidens ände!

  Guds frid

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det publiceras bilder från kriget i Ukraina men många är fortfarande manipulerade, det påminner inte om vanlig krigföring som vi är vana att se! Stridsvagnar som är utbrända och hunnit rosta efter några dar, omöjligt! Kan den här operationen övergå till något annat? Sveriges snabba insats, som sänder vapen efter bara några dagars krigföring är också något mycket ovanligt, har nog aldrig hänt sedan vinterkriget Finland 1939!

   Radera
  2. Jag ger dig rätt. Det händer många saker som inte ger mening? Man får mer och mer en känsla att det som händer är en del av något större och kopplat till Jesu återkomst. De närmaste månaderna ser ut till att bli avgörande.

   Maranatha

   Mikael

   Radera
 11. Kära Syskon,

  Ändetiden och denna tidens avslutning har med Israel att göra, och det ser ut som att viktiga händelser slutar med att involvera Israel på något sätt.

  Det är den Ukrainska presidenten som vill tala fredsförhandlingar med Putin, och föreslår att dessa samtal ska hållas i Jerusalem.

  På samma sätt kommer historiens största avtal mellan Israel och arabvärlden med sannolikhet också att underskrivas i Jerusalem, men då av Antikrist.

  Maranatha

  Mikael

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ukrainska presidenten har försökt att få tala till Israel, men vad jag förstått är att Knesset tagit ledigt för våren, men talet skall gå via zoom, men den Ukrainska presidenten avböjde det, men möjligen blir det ändå via zoom.

   Radera
 12. Ryssland hotar nu med att attackera amerikanska fartyg och andra mål som förser Ukraina med militära vapen

  https://www.aljazeera.com/amp/news/2022/3/12/russia-says-it-could-target-western-arms-supplies-to-ukraine

  Ryssland ser det som en legitim rätt att angripa dessa mål, men det skulle naturligtvis ses som en krigsförklaring av Nato och USA.

  Mikael

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det måste vara en börda att äga alla dessa kärnvapen med superhäftig teknik placerade i långdistansrobotar och ubåtar, som aldrig verkar komma till användning, Ryssland verkar längta efter ett världskrig där dom kan skylla på någon annan, för att rensa lagret, och få användning för all teknik som idag finns där till ingen nytta.

   Radera
 13. Kära Syskon,

  I dag skrev Lvivs borgmästare följande varning på Facebook:

  Today, Russian missiles bombed the International Peacekeeping Center, located 40 kilometers from Lviv and 20 kilometers from the border with Poland, the EU, and NATO.Joe Biden, Jens Stoltenberg do you understand that war is closer than you imagine? Russia is already on your border.

  ”Idag bombade ryska missiler det internationella fredsbevarande centrumet, som ligger 40 kilometer från Lviv och 20 kilometer från gränsen till Polen, EU och Nato.Joe Biden, Jens Stoltenberg, förstår ni, att krig är närmare än ni kan föreställa er? Ryssland är redan vid er gräns."

  https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/532918411529600

  Ja, det kan vara på det sättet att detta scenario är närmare än vi tror, och att Ryssland redan är på plats.

  Låt oss be för Sverige och våra gränser

  Mikael

  SvaraRadera
 14. Zelenskij hyllas som en hjälte världen över.. är det rentav han som är Antikrist?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej det är det nog inte! Antikrist är gyllenbrun i ansiktet Upp 17:3

   Radera
  2. Men är det i så fall Donald?

   Radera
  3. Ät du säker på att du hänvisat till rätt vers? Kan inte se att det står nåt om det i den versen?

   Radera
  4. Vilddjurssystemet består av sju huvuden tio horn, hav luft jord vildmark! Upp 17:3 beskrivs som scharlakansrött som blir förtappelsens son eller antikrist!

   bibel.nu/nya-testamentet/johannes-uppenbarelse-16-20/


   Radera
 15. Guds frid, Syskon

  Ryssland ber nu Kina om militär hjälp, och kan vara ett avgörande skeende i kriget. Kina och Ryssland har i förvägen ett "vänskapsavtal" som betyder att man inte utövar våld, hotar eller använder kärnvapen mot varandra. Det blir också kallat för "ett samarbete utan gränser". Något som kan visa sig ha avgörande betydelse för utvecklingen.

  https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/russia-said-to-ask-china-for-military-equipment-to-help-with-invasion-of-ukraine/

  Jesus kommer mycket snart!

  Mikael

  SvaraRadera
 16. Psaltaren 33:22 - Låt din nåd vila över oss, HERRE, ty vi sätter vårt hopp till dig.

  "Vi sätter vårt lit, hopp och tro till dig, Herre. Vi litar och tror på att du håller din hand över oss, beskyddar och bevarar oss. Vem har vi i himlen och på jorden förutom dig, och var finner vi frälsning förutom i dig. Vi lägger allt i din hand, och överlåter våra hjärtan till dig. Vår älskade Herre, konung och Gud.

  Kom snart tillbaka, dyrbare och underbare Herre.

  Mikael

  SvaraRadera
 17. Jag delar en del intressanta nyheter, allt eftersom de kommer in. Den här som jag delar nu är också verkligen intressant, och kan visa på att samtidigt med kriget i Ukraina, så ser det ut som att det är många andra saker som börjar röra på sig samtidigt.

  https://www.israel365news.com/267393/iran-claims-it-bombed-secret-israeli-facilities/

  Iran hävdar att de har skickat missiler och bombat ett amerikanskt konslutat i Irak, som uppenbart var israeliskt underrettelseskvarter för Mossad.

  Det kan betyda att Iran utnyttjar situationen just nu, och kan attackera Israel på något sätt, som gör att Israel blir tvungna att svara igen. Det skulle betyda att Ryssland, som försvarar Israel, på samma sätt vänder sig mot Israel i en militär konfrontation.

  Mikael

  SvaraRadera
  Svar
  1. En rättelse till texten - Ryssland, som försvarar Iran ska det stå.

   Radera
 18. Profetia från 9 mars! Rysslands uppstigande och slutet för USA! Kvinnan som berättar är pånyttfödd och har varnat för detta tidigare!

  https://bit.ly/3tQXqjX

  Allt skall prövas!

  Guds frid

  SvaraRadera
 19. Många utombibliska profetior som talar om en rysk attack, påpekar att dessa styrkor kommer "från norr".

  Kanadas försvarschef har precis varnat för att Ryssland har återockuperat gamla och övergivna arktiska militära baser i norr, som användese under kalla kriget.

  https://globalnews.ca/news/8674752/canada-defence-minister-russia-cold-war-bases/amp/

  Mikael

  SvaraRadera
 20. Guds frid,

  Jag har tidigare delat nyheten om att Ryssland ber Kina om ekonomisk och militär hjälp. Nu går USA ut och varnar Kina för att blanda sig och stödja Ryssland i konflikten.

  https://www.nbcnews.com/news/world/us-warns-china-helping-russia-ukraine-invasion-rcna20034

  Den stora frågan är om Kina kommer lyssna på omvärlden eller fortsätta stödja sin förbundspartner Ryssland?

  Mikael

  SvaraRadera
 21. Jag tror Kina stödjer Ryssland i denna kris och även om det blir mer militärt våld, men var har vi Turkiet? Tror du att Sverige kan bli angripet, Norge ligger lite pyrt till eftersom Nato men vi är som i deras knä just nu, känns det som!

  Guds välsignelse Mikael

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för din hälsning och kommentar

   Det finns ju många utombibliska profetior som talar om tiden innan "den stora olyckan" (tredje världskriget) bryter ut. Där nämns en invasion av Sverige. Alla profetior ska prövas och tiden får visa.

   Jag ber för att vårt land blir sparat, men samtidigt så tror jag att vi är så långt i ändetidens skeende, att i princip allt kan hända. Vi ser hur snabbt allting utvecklas, och om det fortsätter i samma tempo, var är vi då om ett par månader.

   Både Kina, Ryssland och Turkiet är nyckelspelare i ändetiden och kommer att ha avgörande roller. När Ryssland angriper Ukraina just nu är ingen tillfällighet. Jag tror att det vi ser och upplever just nu är inledningen till själva avslutningen.

   Vi får lägga allt i Herrens hand, med framför allt oss själva och våra hjärtan.

   Herren rika välsignelse

   Mikael

   Radera
  2. Hur många Turkar finns det i EU, var hamnade militärerna som påstods flydde efter en kupp, var har dom "hjärtat" allt kanske var ett spel, Erdogan uppmanade också att ta över med barnvagnar.
   Här undrat många gånger om hästen från Troja var profetisk.

   Radera
 22. Kära Syskon,

  Som ett motdrag mot USA:s och NATOs hållning till kriget i Ukraina, kommer nu ett motdrag från "den oheliga alliansen" mellan Iran, Nordkorea och Kina. Dessa länder kommer att styrka deras samarbete också när det gäller utveckling av kärnvapen.

  Det vi ser nu är att länder som Ryssland, Kina, Iran och Nordkorea blir allt mer distanserat från USA och NATO, och vi har två tydliga läger. Den snabba utveckling kan absolut ha avgörande betydelse för ändetidens utveckling

  https://www.express.co.uk/news/world/1580934/North-Korea-Iran-China-nuclear-missile-launch-Vladimir-Putin-Ukraine-world-war-3-news

  Jesus kommer mycket snart!

  Mikael

  SvaraRadera
 23. Det här känns ju inte jättetrevligt att även ett land som Iran hotar Sverige. Varför, kan man ju undra?!
  Ryssland har ju tömt mycket resurser i Ukraina men om Putin får hjälp av fler länder känns det som att vad som helst kan hända och när som helst… eller vad tror ni? Med Ukraina såg vi ju en successiv uppslutning kring dess gränser under en längre tid men om vi skulle dras in, kan det komma typ blixtattacker från ”ingenstans” när som helst med tanke på Rysslands samarbete med Iran m fl?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid,

   Ja, det går snabbt och det är verkligen ingen bra utveckling. Det känns som att det långt i från över eller att det skulle lösas på något sätt. Det farliga i det här är precis som du säger att dessa länder gör slag i sak och en gemensam attack.

   Det vi upplever just nu är precis som Herren sa: ”rykten om (världs)krig. Dessa rykten kommer att till ta till dess att Herren kommer. Så tecken på Herrens snara komma.

   Maranatha

   Mikael

   Radera
 24. Nyheter från Swebbtv!

  Man vill sänka Putin! Han hindrar The Great Reset!

  https://bit.ly/3un8upl

  För nytillkomna läsare så är det The New World Order, den onda världsordningen som står bakom The Great Reset!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kreml är visst med på den nya världsordningen likadant USA EU! De kan ha olika roller som spelare, men att tro något annat är att lura sig själv. Agenda 2030 kommer drabba en stor andel länder framförallt i Europa.

   Radera
 25. Både Putin och tidigare president Trump är nationalister därför står de ivägen för globbalisterna och den nya världsordningen. Sedan får profetiorna tala sitt tydlia språk vad gäller fortsättningen innan Jesus kommer för att hämta sin brud enligt 1Thess 4:17.
  Jesus kommer snart. 1Thess 4:18

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ahaa! Just det ja! Spännande tider framöver här…

   Radera
 26. Jag har också tänkt på det att för att den laglöse ska kunna träda fram så måste nog Putin bort från makten. Men räcker det med honom? Finns väl fler med stor makt än honom?

  SvaraRadera
 27. Inatt när jag låg vaken så kom detta till mig och jag brukar inte få såna här budskap direkt men detta bara kom till mig: ”Olyckan kommer som en störtflod över detta land! Men den som flyr till Herren blir bevarad.” Ändå är jag fortfarande så rädd… /S

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid, S.

   Tack för att du delar detta mycket viktiga och allvarliga budskap.

   Vi ber för det och lyfter upp det inför Herren.

   Herrens rika välsignelse

   Mikael

   Radera
  2. Tack Mikael! Ja, allt ska prövas glömde jag skriva. Frid! /S

   Radera
  3. KÖP OLJA!

   Vad innebär köpa?
   Tid?
   Pengar?
   Kärlek?
   Fasta?
   Bön?

   Radera
 28. Psalm 46
  Gud är vår borg
  1 För körledaren. En sång av Koras söner, till alamót✱.
  2 Gud är vår tillflykt och styrka,
  en hjälp i nöden, väl beprövad✱.
  3 Därför räds vi inte
  även om jorden ger vika
  och bergen störtar i havets djup,
  4 om vågorna brusar och svallar
  så att bergen bävar
  vid deras uppror. Sela
  5 En ström går fram med flöden
  som ger glädje åt Guds stad,
  den Högstes heliga boning.
  6 Gud bor där inne,
  den vacklar inte.
  Gud hjälper den
  när morgonen gryr.
  7 Folken larmar, riken vacklar,
  han höjer sin röst –
  då smälter jorden.
  8 Herren Sebaot är med oss,
  Jakobs Gud är vår borg. Sela
  9 Kom och se Herrens verk,
  häpnadsväckande saker✱
  gör han på jorden.
  10 Han stillar strider över hela jorden,
  han bryter bågen
  och bräcker spjutet,
  bränner upp vagnarna✱ i eld.
  11 "Bli stilla och besinna
  att jag är Gud,
  upphöjd bland folken,
  upphöjd på jorden."
  12 Herren Sebaot är med oss,
  Jakobs Gud är vår borg. Sela

  SvaraRadera
 29. Ryssland skruvar upp för retoriken och varnar USA för att de har makten att sätta världens framstående supermakt i dess ställe, och anklagade samtidigt västvärlden för en ryssofobisk komplott för att splittra Ryssland.

  https://www.reuters.com/world/europe/russia-will-put-its-enemies-such-united-states-their-place-medvedev-says-2022-03-17/

  Det kan se ut som att Ryssland som blir allt mer pressad slår tillbaka genom hot.

  Mikael

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ryska dignitärer åker till Ural.
   Andra åker till Dubai.

   https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/breaking-news-numerous-russian-air-force-planes-shuttling-people-out-of-moscow-to-ural-mountains

   Radera
  2. Skulle kunna röra sig om någon medveten drill framför media! Hade det varit skarpt läge hade vi inte vetat så mycket.

   Radera
  3. Vad tror du händer ?

   Radera
 30. Saudiarabien kan överge dollarn!

  https://bit.ly/3if8YrV

  Om så blir fallet kommer dollarns värde att kraftigt försämras vilket kommer bli ett hårt bakslag för dollarn som världsvaluta! Saudiarabien är missnöjda med att USA förhandlar med Iran om ett nytt kärnenergiavtal! Samtidigt har nu den ryska rubeln börjat återhämta sig gentemot dollarn!

  Guds frid

  SvaraRadera