lördag 13 augusti 2022

Duvan och korpen i Noas ark – en bild på vedermödans tid

 


”När duvan är inne i arken under vedermödans tid, så kommer korpen eller ondskans andemakter att ha sin storhetstid under denna tidsperiod. De får bara lov, för att Herren har bestämt det, och för att det är ett syfte med deras närvaro på jorden. Guds domar ska gå ut och Antikrist ska träda fram på världsscenen.”

Duvan och den helige Ande

1 Mos 8:6 - Efter fyrtio dagar öppnade Noa luckan som han hade gjort på arken 7 och lät en korp flyga ut. Den flög fram och tillbaka, tills vattnet hade torkat bort från jorden. 8 Sedan lät han en duva flyga ut för att få se om vattnet hade sjunkit undan från jordens yta. 9 Men duvan hittade ingen plats där hon kunde vila sin fot utan kom tillbaka till honom i arken, eftersom vatten täckte hela jorden. Då räckte Noa ut handen och tog in duvan till sig i arken. 10 Sedan väntade han ytterligare sju dagar innan han lät duvan flyga ut ur arken än en gång. 11 Mot kvällen kom hon tillbaka till honom, och se, då hade hon ett friskt olivlöv i näbben. Noa förstod då att vattnet hade sjunkit undan från jorden. 12 Men han väntade ännu sju dagar innan han lät duvan flyga ut igen. Då kom hon inte mer tillbaka till honom.

Duvan, som Noa skickade ut från arken, när vattnet drog sig tillbaka efter syndafloden, kom tillbaka och var inne i arken i 7 dagar, innan Noa skickade ut den igen. På en given tidpunkt, kommer den helige Ande på samma sätt som duvan, att träda till sida, för att åka tillbaka till arken, tillbaka till himlen, där han blev utskickad ifrån för 2000 år sedan.

De 7 dagar som duvan var inne i arken, är en symbol på de 7 år som är den sista årsveckans längd, som också är den tid då den helige Ande träder till sida. Under den sista årsveckan, kommer den helige Ande att fortsätta att verka på jorden, men på samma sätt som i GT, med utgångspunkt från himlen.

När duvan flög ut efter 7 dagar, kom den tillbaka med ett friskt olivlöv i näbben. Olivlövet i duvans näbb är en symbol på att efter de 7 år, och efter den sista årsveckan, så kommer det messianska riket att upprättas på jorden.  

Korpen, en bild på onda andemakter

I Mos 8:6 – Efter fyrtio dagar öppnade Noa luckan som han hade gjort på arken och lät en korp flyga ut. Den flög fram och tillbaka, till dess vattnet hade torkat bort från jorden.

Innan Herren skickade ut duvan, så skickade han ut en korp ut över jorden. Korpen kom aldrig tillbaka. Den flög i stället ”fram och tillbaka” över jorden till dess att vattnet hade torkat bort.

Korpen är en oren fågel (3 Mos 11:15) och är synonymt med orena andar (Upp 18:2). När korpen flög ”fram och tillbaka”, så är det på samma sätt som Satan och de fallna änglarna, som också ”vandrar omkring” (Job 1:6–7). När Herren undervisar om liknelsen om såningsmannen (Matt 8:4), så är fåglarna också där en bild på Satan som kommer och stjäl och äter upp det utsådda ordet. I motsatts till duvan som är en bild på den helige Ande, så är korpen en bild på en oren eller ohelig ande.

När duvan kommer att vara inne i arken under vedermödans tid, så kommer korpen eller ondskans andemakter att ha sin storhetstid i denna tidsperiod. De får bara lov, för att Herren har bestämt det, och att det är ett syfte med deras närvaro på jorden. Guds domar ska gå ut och Antikrist ska träda fram på världsscenen.

En bild på ändetiden

Det finns också andra symboler med Noas ark, som både har med ändetiden men också vår vandring med Herren att göra. Duvan fann ingen vila på jorden, som är en bild på att den här världen inte är vårat hem, då vi bara är på genomresa. Den enda och äkta vilan, finns bara i arken, i Jesus Kristus, i vårt kommande och himmelska hem!

När Noa tog emot duvan som hade flugit ut över jorden, så är det en bild på Herren, som en dag kommer att ta emot oss vid själva uppryckandet. Vi kommer inte att bli uppryckta direkt till himlen, men Herren kommer i stället personligen ned, för att möta och hämta oss i skyn (1 Tess 4:16)

När duvan kom tillbaka med ett friskt olivblad, lät Noa duvan bli i arken i ytterligare 7 dagar, innan han lät duvan flyga ut igen (1 mos 8:12). Det här kan vara en symbol de 7 år, som judarna kommer att rena jorden från vapen i början av tusenårsriket efter vedermödans tid (Hes 39:11)

Som jag tidigare har skrivit, så är Israel en bild på olivträdet (Rom 11) och här är det en symbol på Israels upprättelse och frälsning efter vedermödans tid.

Avslutning

Matt 24:37 – Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer

Noa står som en stark förebild på ändetiden och Herrens återkomst. Som det var under Noas dagar, ska det vara i tiden innan Herren kommer tillbaka. Genom att jämföra tiden vid Noa, får vi en förståelse, att vi lever i den yttersta tiden och avslutningen av denna tidsålder. I berättelsen om Noa, ser vi starka symboler som både har med uppryckandet, vedermödan och upprättandet av det kommande Gudsriket att göra.

Den som håller tillbaka

2 Tess 2:6 - Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen.

När Paulus talar om ”han” och ”vad” som håller tillbaka, så är det den helige Ande i församlingen. Duvan, den helige Ande, kommer snart en dag att ”träda till sida”, tillbaka till det himmelska, in i arken.

Onda andemakter kommer att förlösas utöver jorden, till dess att duvan, den helige Ande, vänder tillbaka med ett olivblad i näbben, och vi får det messianska riket på jorden. Herren sätter sin tron i Jerusalem.

När den helige Ande åter tar bolig i det himmelska, så är hans Herrens barn och kropp med. Det är oss, Guds församling, som har den helige Ande som sigill och insegel i sina hjärtan. Det är något som är helt unikt för den här tidsåldern. Den helige Andes insegel i vår hjärtan är löftet och panten på vår kommande förlossning.

Den helige Ande är vår bäste vän, och han är med oss till dess att han tar med oss till himlen. In i arken, till vår älskade Herre och Frälsare. Borta och sparade från den kommande vreden och det mörker som övergår jorden.

Jesus kommer snart tillbaka

Mikael


28 kommentarer:

 1. Palestinierna kommer kräva fullt erkännande av staten Palestina vid kommande FN-session!

  https://bit.ly/3dwPK1T

  Be för det judiska folket! Vi lever i ändens tid! Det är inte omöjligt att den sista årsveckan börjar nu under september månad! Var vaksamma bröder och systrar!

  Guds frid

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid, och tack för det du delar.

   Det som är väldigt intressant här, är både innehållet, dvs. ett fullt erkännande av staten Palestina men också själva tidspunkten. FN.s generalförsamling kommer att hållas någon gång i September här nästa månad, och som vi vet, så börjar nästa årsvecka den 27 september eller 27 oktober (beroende på om man räknar med en leapmånad). Så det betyder att den här beslutningen faller väldigt tätta på nästa årsvecka som kan vara vedermödans och den 70:e årsvecka. Det man kan fråga sig om det är Antikrist som kommer att vara på plats för att få ett delande av Israel på plats, samtidigt med ett förbund mellan Israel och arabvärlden?
   Det är som att allt knyter i hop sig och allt stramar in. Vägen blir smalare och vi ser allt tydligare det som Herren har bestämt ta form och förberedelser inför både världskrig, förbundet med de många och Antikrist framträdande

   Jesus kommer snart!

   Mikael

   Radera
 2. Som svar på Kinas militärövning, där man närmast har omringat Taiwan, kommer nu USA med ett motsvar. USA planerar att genomföra nya "luft- och sjötransporter" i Taiwansundet som kommer att vara ett svar på Kinas militära övningar i det omtvistade sundet. Det betyder att vi kan få en ytterligare utveckling på konflikten, som fortsätter att trappas up..

  https://www.aljazeera.com/news/2022/8/13/us-to-conduct-new-air-and-maritime-transits-in-taiwan-strait

  Mikael

  SvaraRadera
 3. USA överväger nu att ta nästa steg genom att stämpla Ryssland som en terroriststat, som man redan gjort med länder som Iran och Nordkorea. Ryssland svarar strax igen, och säger att om det sker, så finns det inte längre någon återvändo för relationen mellan dessa två länder, och något som kan ha skadliga konsevenser:

  https://www.theguardian.com/world/live/2022/aug/13/russia-ukraine-war-three-wounded-in-fresh-shelling-near-nuclear-reactor-as-un-urges-demilitarised-zone-live#top-of-blog

  Mikael

  SvaraRadera
 4. När vi talar Daniels 70:e årsvecka som är utgångspunkt för Shmita år och vekor, som alltså pekar på här i höst. Nästa inlägg kommer att visa på ett islamisk dekret, som på samma sätt som den i Daniels bok pekar på år 2022 som det år då sista årsveckan börjar!

  Mikael

  SvaraRadera
 5. Det har väl knappast gått 14 dagar sedan Nance Pelosi reste till Taiwan, innan nästa amerikanska delegation besöker Taiwan. Som förväntat så reagerar Kina kraftigt på det här, och ser det som en fortsatt provokation från amerikansk sida.

  https://www.aljazeera.com/news/2022/8/15/china-conducts-new-military-drills-near-taiwan

  Mikael

  SvaraRadera
 6. Det här är en intressant artikel som bekfräftar konsekvensen av att den röda hästen träder fram i vedermödans tid.

  https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/nuclear-war-russia-would-lead-27745589

  Man har gjort uträkningar som visar vilken förödande effekt ett kärnvapenkrig mellan Ryssland och USA skulle ha. Enligt beräkningar och denna artikel, så kommer cirka 5 miljarder människor att dö genom detta krig och den globala svält som kriget kommer att utlösa. Det är oerhörda tal eftersom vi är cirka 8 miljarder människor på jorden just nu.

  Uppenbarelseboken upplyser också hur många människor som kommer att dö i den första delen av vedermödan, som en konsekvens av den röda hästen och det tredje världskriget:

  Upp 6:8 - Och jag såg, och se: en gulblek häst, och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde honom. De fick makt över en fjärdedel av jorden, att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.

  När den gula hästen träder fram har det konsekvenser för 2 miljarder människor, om vi utgår från 8 miljarder. Men vi vet inte om detta tal är inkluderat i den röda hästen, eller om det här är för sig själv? Men vi kan konstatera att det som den här världen vittnar om bekräftar Guds ord, som talar om stora konsekvenser för människan redan kort inne i vedermödans tid.

  Mikael

  SvaraRadera
 7. Israel365 ger sig ut för att hjälpa Bat-El och Nadav och (baby Dvash) för att skydda landet!

  https://bit.ly/3wbvARh

  Se, Israels väktare varken slumrar eller sover! Psaltaren 121:4 Israelisk Bibel.

  Nej, han som bevarar Israel, han slumrar icke, han sover icke. HERREN är den som bevarar dig, HERREN är ditt skygd på din högra sida. Psaltaren 121:4-5 1917 års Bibel.

  Guds frid

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid, och tack för det du delar.

   Jag gillar verkligen översättning från den Israeliske Bibel, när den omtalar Herren som "Israels väktare". Precis som vi läser här i Psaltaren, så kommer Herrren att bevara Israel helt till slutet, fullborda alla löften och förbund och föra in det judiska folket i de uppgifter han har tänkt.

   Mikael

   Radera
 8. Vi vet att det är ett ändetidstecken när det judiska folket som lever i diasporan, vänder tillbaka till det judiska landet, Israel. Även om det först är i tusenårsriket, att varje enskild jude kommer att hämtas till Israel, så ser vi redan nu hur tusentals judar vänder hem. Här är den en 100-årig kvinna som precis har flyttat till Israel och fått sitt israeliska ID-kort.:

  https://unitedwithisrael.org/better-late-than-never-100-year-old-american-woman-immigrates-to-israel/

  Mikael

  SvaraRadera
  Svar
  1. Underbart att läsa om damen som är 100 år och som emigrerade!😊 Detta borde få alla kristna som är yngre och det är vi säkert de flesta att inse att ingenting är omöjligt med HERRENS hjälp att göra det som är enligt Hans vilja😊

   Guds frid

   Radera
 9. Kol 3:12 - Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. 13 Ha överseende med varandra och förlåt varandra, om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. 14 Och över allt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet. 15 Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid ni är kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma. 16 Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. 17 Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom.

  En välsignad dag i Herren

  Mikael

  SvaraRadera
 10. Kära Syskon,

  Herren bekräftar den tiden vi lever i på olika sätt. I natt vaknade jag av att jag hörde tre knackningar på dörren. Men jag visste med det samma, att det inte var på den fysiska ytterdörren. Jag förstod också att jag skulle se vad klockan var, och den visade 02.22. Talet 222 står för uppryckndet och Herren står vid dörren!

  Maranatha

  Mikael

  SvaraRadera
  Svar
  1. Amen! Längtar hela tiden. Förberedd att lämna 🙏
   TZ

   Radera
  2. Amen TZ

   Vi är så klara att lämna den här världen för att vara med Jesus.
   Samtidigt när vi upplever att tiden är nu, så känns det ändå som att den här väntetiden gör att det går långsamt. Och vi ropar till Herren, -Hur länge till, Herre?

   Men vi vet att det sker snart och vi vet att natten snart byts till dag. Vi får hålla ut ännu en liten tid.
   Herren kommer snart!

   Herrens rika välsignelse
   Mikael

   Radera
 11. Brådskande! FN rekommenderar att alla som motsätter sig The Great Reset skall censueras!

  https://bit.ly/3K4jEXk

  Fortsätt striden och avslöja mörkrets gärningar! Dela länken till alla era vänner och bekanta och varna för The Great Reset!

  Babylon är på väg mot sin tillintengörelse!

  HERREN JESUS KRISTUS är med oss alla dagar intill tidens ände och HAN kommer snart tillbaka!

  Guds frid

  SvaraRadera
 12. Det var en som skrev och frågade med hänsyn till talet 222, och hur det kan vara knytet till Herrens återkomst.

  Jag tror att både talet 2 och talet 222 är knuten till Jesu återkomst och vårt förenande med Herren.

  Talet 2 är bland annat en symbol på föreningen mellan man och kvinna, men är också en bild på församlingen och Kristus. Så det är ett uttryck för vår releation och vårt förenande med Herren.

  Talet 222 liknar ganska mycket talet 2, och är på samma sätt knuten till äktenskapet, men också till Jesu återkomst

  https://www.biblestudy.org/bibleref/meaning-of-numbers-in-bible/222.html

  Tittar vi på uppenbarelsbokens sista kapitel 22:20 - så står det:

  Han som betygar detta säger: "Ja, jag kommer snart." Amen, kom Herre Jesus!

  Herrens rika välsignelse

  Mikael

  SvaraRadera
  Svar
  1. Herren är så exakt i skriften och kommer att komma exakt den tid Gud har förutbestämnt
   Vi får längta och hoppas på dagen närmar sig nu med hast
   Hälsning
   Titti

   Radera
 13. Vilken vän vi har
  https://youtu.be/Xnj4wZWWd-U

  SvaraRadera
  Svar
  1. Amen och tack för en underbar sång. Vilken underbar och helt ojämförbar vän vi har i vår Frälsare och Herre.

   Hälsningar Mikael

   Radera
 14. Vi behöver be för Joe Biden och det Amerikanska folket, att de finner möjlighet till skapa fred med Ryssland!

  SvaraRadera
 15. Taiwan har upptäckt och spårat 5 kinesiska krigsfartyg och 21 stridsflygplan runt om landet

  https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4631931

  Mikael

  SvaraRadera
 16. Joe Biden är endast en marionett för gänget som arbetar för en världsregering och som krattar manegen för Antikrist så honom tycker jag inte vi skall be för.

  SvaraRadera
 17. Dessutom är det inte heller någon idé att be för fred mellan Amerika och Ryssland då det är profetiskt förutsagt att ett världskrig mellan öst och väst måste ske och som är en länk i kedjan helt enkelt. Detta har Herren förberett sedan långliga tider tillbaka. Likaså Antikrists ankomst och framfart. Jag personligen ser hur utvecklingen eskalerar varje dag inom alla områden exakt som Herren och hans profeter har förutsagt och ingenting kan stoppa det. Ingenting. Det som måste ske, det kommer att ske. För övrigt är jag mycket lättad över att jag tydligen (åtminstone för tillfället) äntligen lyckas göra mig hörd här via datorn, dock ej mobilen vilken google tycks ha spärrat för mig när det gäller just denna sajten av någon outgrundlig anledning.
  Hjärtliga hälsningar Björn Ekholm, Grimsås

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bön brukar hjälpa men hur många är egentligen beredda att ge sina liv? De allra flesta har försökt rädda sina liv under sista åren! Det gäller kristna i allra grad.

   Radera
 18. Så många inlägg som jag velat skriva här Mikael men Google har stoppat mig av någon anledning som jag inte har en aning om varför. Jag hoppas du inte trott att jag övergett sidan? Jag vet inte hur länge jag lyckas skriva här via datorn istället för mobilen men vi får se. Om jag blir frånvarande så vet ni alla här den direkta anledningen till det.

  Hjärtliga hälsningar Björn Ekholm, Grimsås

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Välkommen tillbaka" Björn. Det är svårt att säga vad det är som har gjort att du inte har haft möjlighed för att kommentera? Men det ser ut till att fungera från din dator i stället.

   Herrens rika välsignelse
   Mikael

   Radera