söndag 20 november 2022

Harmagedon - striden på Guds, den Allmäktiges stora dag

 


Mellanöstern drar världens uppmärksamhet till sig. Det är ett landområde som ofta är och har varit präglat av krig och upplösning, där vi har sett ett kompakt mörker svepa in i land efter land.

Jag påminns av Jerry Goldens profetiska dröm som jag tycker är en skrämmande beskrivning av det vi upplever just nu. Han såg en orkan svepa över världen, där orkanens öga var över Mellanöstern. Man kan ta del av hela profetian här:

Jerry Goldens profetiska dröm

Judeförföljelse och antisemitism

Samtidigt ser vi hur antisemitismen ökar runt om i världen. Ett av ändetidens stora tidstecken, är den stigande judeförföljelse och antisemitism vi upplever, både i Sverige och i resten runt om i världen. 

Jesus profeterade, att de messianska judarna på ett helt särskilt sätt kommer att uppleva förföljelse i ändens tid för namnet Jesu skull. När Antikrist ockuperar och intar Jerusalem i mitten av vedermödan, startar han samtidigt en massiv förföljelse av judarna, och vi kommer få det som Jeremia kallar Jakobs nöd. 

Jerusalem – en berusningens kalk

Sak 12:2-3 – Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne.

Det profetiska ordet är tydligt med att landet Israel, och staden Jerusalem kommer att vara mittpunkt för den kommande utvecklingen i världen. Många menar att nyckeln till hela världsfreden är situationen i Mellanöstern, där en delning av landet Israel och Jerusalem frågan, kommer att vara det som till sist drar länderna mot Israel och det judiska folket.

Det är alltså ingen tillfällighet när vi ser dessa oroligheter, och den turbulenta utvecklingen i Mellanöstern. Det är en del av uppfyllandet av ändetidens profetior, som utöver Jesu dyrbare återkomst, också innehåller striden vid Harmagedon. Då kommer vi att få se ett uppfyllande av Sakarias profetia, som talar om att varje nation till sist kommer att vända sig mot Israel och det judiska folket. Vi är med andra ord med stora steg på väg mot Harmagedon.

Harmagedon

Striden vid Harmagedon är beskrivet i Dan 11:40-45, Joel 3: 9-17, Sak 14: 1-3 och Upp 16: 14-16.  

Denna strid kommer att vara helt utan jämförelse och sidostycke. Det kommer att bli historiens största slag som kommer att utspela sig i de absolut sista dagarna av vedermödan, då världens ledare och nationer kommer att vara församlade för att strida på Guds, den Allmäktiges stora dag på en plats kallad Harmagedon.

Megiddos berg

Upp 16:16 - Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

Ordet Harmagedon finns bara omtalat en gång i bibeln, och det är i Uppenbarelseboken kapitel 16:16. Harmagedon är det hebreiska ordet för Har-Magdon, och har betydelsen ”Megiddos berg”.

Staden Megiddo, var en forntida stad i sydvästra delen av Jezreeslätten i nuvarande norra Israel. Den låg nära Karmelberget, och var under antiken en befäst stad. Staden hade stor betydelse genom sitt läge vid karanvanvägen från Egypten till Damaskus. Därifrån behärskade man den omgivande slätten, och staden var ett viktigt strategiskt fäste under lång tid. Här i Megiddos närhet, utkämpades och avgjordes flera av israeliternas och andra betydelsefulla och avgörande strider.

Historiens mest ödesdigra slag

Det var här som Deborah, som var domare i Israel, vann en avgörande seger över Sisera som hade 900 vagnar av järn (Dom 4:13). Det var också här att Josia, som var kung i Juda blev slagen av farao Neko (2 kon 23:29-30). Andra kända härförare som Nebukadnessar, Xerxes, Alexander den Store, Antiochos Epifanes m fl. har också kämpat stora slag på den platsen.

Vid Jesu återkomst kommer ett nytt, och då historiens mest ödesdigra slag att avgöras här på samma plats.     

Josafat – en förebild på Harmagedon

Under Josafats regeringstid, och då han var kung i Juda, var Israel i en omöjlig situation. Landet var omringat av fienden, som var fast beslutna att besegra och driva bort Israels folk från landet. Josafat gick då i förbön för landet, och ropade på Herrens hjälp, frälsning och ingripande:

”De kommer för att driva bort oss från din besittning, som du har get oss till arvedel. Skall inte du, vår Gud, hålla dom över dem? Vi förmår ingenting mot denna stora skara som kommer mot oss, och vi vet inte vad vi ska göra, utan till dig är våra ögon vända” (2 Krön 20:11)

Striden är Herrens

2 Krön 20:15 – Frukta inte och var inte förskräckta för denna stora skara, ty striden är inte er utan Guds

Guds Ande kom över Sakarjas son Jahasiel, och han profeterade över Israels folk att de inte skulle vara rädda. Striden var Herrens och de skulle endast träda fram och stå stilla, och de skulle då få se Herrens frälsning.

Josafat ställde upp sångare som skulle gå framför den beväpnade hären, som prisade Herren och tackade honom för hans eviga nåd.

Fienden förgör varandra

När sångarna tillbad Herren lät Herren ett angrepp kommer bakifrån på fienden som blev slagna. Fienden vände sig mot varandra, och på det sättet förgjorde de varandra.

När Israels barn vände sig mot fiendeskaran, låg de döda kropparna fallna på marken. Bytet var så stort, att det tog Israels barn hela tre dagar att samla ihop det.

Herren bevisar sin härlighet

Sak 14:13 – Det skall ske på den dagen att Herren skall sända
stor förvirring bland dem. De skall bära hand på varandra, och den enes hand skall lyftas mot den andres. 

På samma sätt, kommer Herren återigen att bevisa sin härlighet när alla nationer går mot Israel och det judiska folket. Israel kommer ännu en gång att vara i en omöjlig situation, där Herren kommer att bevisa sin härlighet och sin trofasthet mot sitt egendomsfolk.

Det är Herren som kommer att strida för sitt folk, och med sitt blotta ord kommer fienden att bli besegrade. Herren kommer samtidigt att sända förvirring bland dessa arméer som vill förgöra det judiska folket, där de i stället kommer att vända sig mot varandra. Samtidigt ser vi också fruktansvärda plågor som kommer att bli förlösta, och träffa dem som har vänt sig mot Jerusalem. Nederlaget kommer att bli totalt och förödande.

En ouppfylld profetia

Sak 14: 2-4 - Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad. Sedan skall Herren gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. 

En del påstår att den här bibelversen redan är uppfylld och pekar på Jerusalems förstörelse år 70 e. Kr, men det är svårt då de flesta av judarna blev ihjälslagna eller fördrivna från Jerusalem. Det var inte heller alla nationer, men endast romarna som vände sig mot Jerusalem.

Sakarias vittnar i stället om ett globalt samlande av världens nationer, som kommer att anfalla och sedan delvist inta Jerusalem. Det är just då att Konungarnas konung vänder tillbaka för att besegra fienden, Antikrist och den falske profeten. Den jordbävning som är beskrivet i Sakarja, är samtidigt den samma som är omtalad i Upp 16:18.

Striden på Guds, den Allmäktiges stora dag

Upp 16:13 – Och jag såg att det ur drakens mun och ur vilddjurets mun och ur den falske profetens mun kom tre orena andar som liknade paddor. De är onda andar som gör tecken, och de drar ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – "Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans skam." – Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

I förbindelse med den sjätte vredesskålen som blir tömd över jorden, kommer demonisk aktivitet att bli förlöst över jorden. Dessa orena andar blir förlösta genom antikrist och den falske profeten.

Deras uppdrag är förleda och bedra jordens ledare och presidenter till att vända sig mot Kristus, Jerusalem och landet Israel. 

Jesus kommer snart


 

32 kommentarer:

 1. Amen Herre kom Var välsignad broder

  SvaraRadera
  Svar
  1. Amen! Jag önskar också dig Herrens rika välsignelse

   Hälsningar
   Mikael

   Radera
 2. Idag kanske det räcker att alla invandrare från menaländer ställer upp i krig mot israel, dom är idag medborgare i många länder, om alla våra araber ställer upp i en armé, mot israel, då kan det sägas att Sverige är där.

  SvaraRadera
 3. En video från Elihana Elia, som är judinna och kristen! Hon sjunger om slaget vid Harmagedon!

  https://bit.ly/2Kxo9yx

  Guds frid🙏

  SvaraRadera
 4. Eufrat torkar ut och uppfyller profetia i Jeremia

  Jer 50: 38 - Torka ska drabba dess vatten, de ska torka ut, för det är ett gudabildernas land, med sina skrämmande avgudar uppför de sig som galna.

  Det fortsätter att komma nyheter som Eufrat som torkar ut. Eufrat som tidigare var känd som ”den bördiga halvmånen”, har nu en stor del av den livsmedelskris som sker, när de viktiga vattenkällorna försvinner.

  Rapporter från Irak vittnar om att hela 40 % av landets yta är öken. Det här är ett land som en gång låg vid gränsen av Edens lustgård och var ett av de mest bördiga och produktiva i regionen. Det här har varit en långsam process under cirka 35 år, och nu har vi en flod som helt enkelt torkar ut. Det som Jeremia profeterade har uppfyllts där ”torka ska drabba dess vatten, de ska torka ut”.

  Vi ser profetiska förberedelser för slaget vid Harmagedon, för att skapa en väg för kungarna från östern som då är på väg mot Israel.

  Mikael

  https://www.israel365news.com/359916/euphrates-river-drying-up-fulfilling-jeremiahs-prophecy/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Euphrates+River+Drying+Up%3A+Fulfilling+Jeremiah+s+Prophecy%3F+and+Today+s+Top+Stories&utm_campaign=I3N+-+AM+-+November+18%2C+2022&vgo_ee=VHeoWxNIkyTbYRdtgWqB%2B1NYP%2BG3fIJnIeFFfFGb6PM%3D

  SvaraRadera
 5. Kära Syskon.

  Vi upplever överbevisande tecken på den profetiska himlen. Här under året har vi sett tecken i himlen som både kan peka på uppryckandet men också vedermödans tid. Vi upplevde blodmånen här i maj som jag tidigare har skrivit om. Sedan hade vi denna "planet parad" här under sommaren, där planeterna gick till sida för Koungen. Det var tecken i himlen under pingst i juni som vittnade om uppryckandet.

  När vi ser tecken i himlen så kan vi se att vissa av dessa tecken sker samtidigt med stora händelser i världen, exempelvis vid Jesu födsel och när Herren gav sitt liv på korset. Sedan har vi sett tecken i himlen som har pekat på händelser som har hänt tidigare eller senare. I 2017 såg vi det tecken i himlen som Uppenbarelseboken skriver om. Vi har också sett tetrader med blodröda månar vid och omkring viktiga händelser för Israel.

  George, från youtube kanalen "return of the King" som på ett särskilt sätt studerar tecken i himlen, pekar på den 24 november här under veckan som ett datum där vi ser hur himlen vittnar på ett särskilt sätt om vedermödans början.

  Är det ett tecken som pekar på själva dagen eller är det ett vägmärke och milstolpe? Ingen människa vet men vi ser dessa tecken som visar sig i himlen och på jorden och kan konstatera att Jesus kommer mycket snart tillbaka.

  Videon är på engelska och man kan ta del av den här:

  https://www.youtube.com/watch?v=ChzNDoKvxgA&t=68s

  Maranatha

  Mikael

  SvaraRadera
  Svar
  1. Spännande! Men som du brukar skriva , ingen vet exakt stunder o dagar. Jag hade en dröm inatt . Men kommer inte ihåg direkt detaljerna. Men en sak fastnade som jag tänkt på hela morgonen och inte kan släppa. Det var orden En månad.. just dom orden En månad .
   Händer det något då? Vet ej. Försöker släppa det. Men kan inte. Tiden får utvisa. Ber till Herren om det är något vi kan få till oss profetiskt i gruppen här. Så ge oss det. Stadfäst det. Eller hjälp mig glömma det. Det sitter där så tydligt än. Gillar ju inte egentligen peka på datum
   Men då borde det vara 20 dec
   Eftersom det var i natt. Guds välsignelse till er i gruppen. Det går så fort nu allt
   TZ

   Radera
  2. Guds frid, TZ. Och tack för det välsignade du delar.

   Som jag skriv tidigare, så kan det vara svårt att avgöra om det är något för precis den dagen eller något som pekar på tiden omkring. Men vi vet att vi lever i tiden och att vi närmar oss den dagen med hast. Jag tycker att det är underbart att du delar det du upplevde, och att vi i forumet får be och lyfta upp det inför Herren. Det är avgörande tider för Guds folk, Israel och den här världen.

   Herrens rika välsignelse
   Mikael

   Radera
  3. Guds frid

   TACK Mikael för denna blogg där du delar Guds Ord & tilltal, svarar på frågor, ger tips på Youtube-länkar, "målar upp" vackra beskrivningar av Jesu kärlek till oss människor. Värdefullt att ta del av!

   Jag påminns t ex den speciella händelsen du berättade om när du både vaknade 03.10 och sedan läste Upp 3:10.

   Jag blev även berörd av budskapet i den underbara sången du, för en tid sedan, delade; "I can only imagine". Vilken dag det ska bli. Ja, vi kommer jubla i salighet, falla ner på våra knän och tillbe, omfamna vår Frälsare o Herre och fälla tårar av ordlös tacksamhet. I can only imagine.

   Jag instämmer i dina ord i ditt svar till TZ:
   "vi lever i tiden och att vi närmar oss den dagen med hast."
   "Det är avgörande tider för Guds folk, Israel och den här världen."

   Jag lyssnade till budskapet i länken som du delade, The Return of the King. Här är Georges fina och hoppfulla slutord i videon:
   "...as we watch and wait for the King to return for His bride."

   Guds Rika Välsignelse till er alla syskon här i gruppen.

   Radera
  4. Guds frid, Syster i Herren.

   Tack för din uppmuntrande och välsignade hälsning. Det är underbart att det välsignar och att det genom allt det som delas här på forumet, får en större förståelse av Herrens kärlek till oss och en större längtan efter Herrens återkomst.

   Vi lever i en väntans tid och snart kommer vårt dyrbar hopp bli utbytt med åskådning och vi kommer att få se Honom sådan som han är. Underbart att Herrens väntande brud kan glädja sig tillsammans i detta underbara hopp.

   Herrens rika välsignelse

   Mikael

   Radera
 6. Det händer avgörande saker i världsekonomin och jag såg en graf häromdagen som jag reagerade på. Den visar hur mycket guld Kina har köpt här på det sista och det är en våldsam stigning.

  Varför köper Kina så mycket guld på en gång där de samtidigt går bort från dollarn. Det ser också ut som att ett flertal länder just nu söker medlemsskap i BRICS, det organiserade samarbetet mellan fem av världens största och växande ekonomier som Ryssland, Kina, Indien etc. Det här är en motpol till det västliga ekonomiska samarbetet.

  https://goldalliance.com/blog/asset-strategy/why-is-china-hoarding-gold/

  Mikael

  SvaraRadera
 7. På ett otroligt sätt ser vi konflikter och hot om krig som tilltar och sprider sig. Nu är det Turkiets president Erdogan som varnar för en möjlig markoffensiv i norra Syrien och Irak.

  https://www.aljazeera.com/news/2022/11/22/erdogan-signals-a-turkish-ground-offensive-in-syria-iraq

  Mikael

  SvaraRadera
  Svar
  1. Turkiet har också sagt att räkenskapens dag har kommit för kurderna! Ryssland och USA är alltför upptagna med kriget Ryssland och Ukraina och jag tror inte vare sig Ryssland eller USA kommer försöka stoppa Turkiet länge till! Iran har samtidigt bombat kurder i Iran, så just nu samarbetar Turkiet och Iran! Enligt Bibeln kommer Hamath och Arpad, som är dagens Tell Rifaat att höra onda rykten och de blir förskräckta av dessa rykten! Dessa städer tillsammans med Damaskus kommer att förstöras av Turkiet! Gog är Turkiets ledare! Vi lever sannerligen i ändens tid!

   Radera
 8. Det är Frankrikes president Emmanuel Macron som gör världen uppmärksam att vi behöver "en enda världsordning"

  https://theprint.in/world/we-need-a-single-global-order-says-macron-at-ongoing-apec-summit/1224626/

  Det gör han för att mäkla i den handelskonflikt som föregår mellan USA och Kina. Lösningen är alltså en världsordning som kan ena världen, inklusive stormakterna.

  Det världen ber om kommer de snart att få. En ny världsordning, en global ledare som inför globala lösningar.

  Jesus kommer snart!

  Mikael

  SvaraRadera
  Svar
  1. Klippt från Flammor
   Namn har betydelse, det vet vi.

   Låt oss se på vad Frankrikes presidents samtliga namn betyder:

   Emmanuel - "Gud med oss"

   Jean - "gåva från Gud"

   Michel - "Vem är som Gud”

   Frederik - "fredlig härskare eller fredens prins"

   Macron - "ett långt märke"

   Som vi ser är namnen mycket kopplade till Gud, Antikrist vill göra sig till Gud. Men i själva verket är han djävulens sändebud. Lucifer, han som en gång gjorde uppror mot Gud och förvandlades till djävulen. När Antikrist framträder så blir det ett nytt försöka att hävda sig som Gud. Men Guds ord avslöjar Honom:

   De tillbad draken för att han hade gett sin makt åt vilddjuret, och de tillbad vilddjuret och sade: "Vem är som vilddjuret? Vem kan strida mot det?" Upp. 13:4. Som vi ser här är frågan: ”Vem är som Gud” istället kommer människor att ställa frågan: ”Vem är som vilddjuret?”, det vill säga: Antikrist.

   Den falska Messiasgestalten, Antikrist, skall åstadkomma en falsk fred i världen – Fredrik betyder alltså ”fredlig härskare eller fredens prins". Det är en direkt utmaning emot Jesus som är den sanne fridsfursten som det profeteras om Honom i Jes.9:5.

   Som vi vet kommer Antikrist att koppla greppet över människorna genom ett märke, se Upp. 13:16. Macron betyder alltså "ett långt märke"

   Som vi kan utläsa av Frankrikes presidents alla namn så finns det kopplingar som kan göras till den kommande Antikrist – en tillfällighet?

   Framtiden kommer att visa om det är det.

   Som lite kuriosa, men kanske tankväckande, kan nämnas att Macron är född i ormens tecken enligt den kinesiska kalendern.

   Vi kan också nämna att Macron föddes den 21 december 1977. Vintersolståndet inträffar antingen den 21 eller 22 december, det är lite olika år som det sker på den ena eller andra dagen. 1977 var det den 21 december. Man kan anse att denna årets mörkaste dag vore en lämplig födelsedag för denna mörkrets människa, intagen av mörkrets furste och sänd i världen för att fördärva människorna i den yttersta tiden och leda dem till förtappelsens boningar.

   I nr 2 av Flammor kommer vi med mer information om denne Macron.

   Det finns anledning till att hålla ögonen på Macron!


   Holger Nilsson

   Radera
  2. Dessutom sa Macron att han vill ha en enda världsordning för att bekämpa Kina!

   https://bit.ly/3GzmQdH

   Ja! Nu har vi både den djävulske psykopaten Klaus Schwab som vill styra en världsregering och Macron som vill ha en enda världsordning och för att bekämpa Kina! Klaus Schwab och Macron är med i samma onda liga! Troligtvis bildas världsregeringen nästa år genom FN!

   Ja! HERREN JESUS KRISTUS kommer snart tillbaka!🙏

   Guds frid🙏

   Radera
  3. Tack för att du delar en intressant artikel om Macron från Holgers hemsida. Ja, det är flera som har ögonen på just Macron och hans roll i ändetiden.

   Herrens rika välsignelse

   Mikael

   Radera
  4. Macron passar inte in på den bild som Bibeln ger av Antikrist! Inte ens på en enda punkt!

   Radera
 9. G20 länderna som nyligen träffades, har beslutat att vaccinbeviset kommer börja gälla för internationella resor!
  https://www.youtube.com/watch?v=WHvOXTY1wRs
  https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/11/16/g20-bali-leaders-declaration/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för det du delar. Det är verkligen inga bra nyheter, men något som bara följer den utveckling vi har upplevt de senaste åren. Vi är med stora steg på väg mot ett globalt kontrollsamhälle, där Antikrist till sist kommer att leda och genomföra detta. Vi är med stora steg på väg mot denna tidens avslutning och Herrens komma.

   Herrens rika välsignelse

   Mikael

   Radera
  2. Ja! De har förstås förberett det här sedan pandemin inträffade men som det ser ut är det på väg att antas och införas, ännu en liten skillnad till att något börjar gälla. Vi behöver be att projektet drar ut på tiden och att det inte går som de tänkt sig!

   Guds frid Mikael

   Radera
  3. Ska vi be mot sådant som är förutsett ska hända i ändens tid? Vaccinpasset är en del av Babylon och Babylon kommer snart tillintengöras! Det som vi kristna måste göra är att säga fortsatt nej till det hemska vaccinet mot covid-19 och informera om dess fruktansvärda skadeverkningar!

   Radera
  4. Bönen hjälper oss få mer tid och lägger grunden för andligt uppvaknande, så när vi ber att domarna mot Babylon inte drabbar oss lika hårt tycker jag det är rimligt! Även om vi människor ofta genom okunskap, oförstånd och fördomar inte följer Guds ord och gör hans vilja blir vi erbjudna nåd och därmed inte går förlorade 2 Petrus 3:9.

   Guds frid

   Radera
  5. Bibeln och Guds ord är till för oss när det blir svåra tider, Bibeln ger oss en uppmaning "fly ut från Babylon", att avskilja sig ut ur Babylon "världen" innebär att vi behöver hjälp och det får vi genom bön.

   https://biblehub.com/2_peter/3-9.htm

   Radera
 10. Det himmelska Jerusalem är den nya eviga staden i himmelriket på jorden som kommer efter Kristi återkomst enligt Uppenbarelseboken i Bibeln.

  I denna tid av mörker på jorden
  Får vi tänka på det nya Jerusalem som Herren förbereder boningar till oss.
  Som en dag skall ner på Jorden.
  Fantastisk att tänka på. Lyfte mig upp idag i sådan glädje.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Amen och tack för din hälsning. Jag delar din glädje och förväntan till den himmelska härligheten. Våra namn är skrivna i Livets bok, vi är på väg till vår himmelska boning och en evighet med vår älskade Jesus. Denna tidens lidande väger lätt i jämförelse med den.

   Kom, dyrbare Herre.

   Mikael

   Radera
 11. Matt 24:37 – Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. Som människorna levde före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara.

  När Jesus profeterade och förutsåg den här tidens avslutning, så jämförde han tiden för Jesu återkomst med dagarna omkring Noa och Lots tid.

  Jesus förkunnar att den här tidens avslutning inte skulle komma, innan vissa villkor kommer att bli uppfyllda. Vi ska med andra ord kunna känna igen tiden för Jesus återkomst genom att se på Noas dagar, som vi kan jämföra med vår tid, och därmed kunna se att ändens tid är när. För på samma sätt som det var på Noas tid, kommer det återigen att bli innan Jesus kommer igen, och Guds domar kommer att gå ut över jorden.

  Herren är vår dybara frälsningsark, och på samma sätt som på Noas tid, kommer regn och jordens indre att öppna sig. Denna flod är den avslutande ändetiden, och Herren kommer att stänga dörren till arken, som är den möjlighet som Herren ger oss i dag - att slippa för den kommande vredesdomen om vi tillhör Honom. Det finns bara frälsning i vår underbare Frälsare och Herre.

  Han är hoppet, kraften och miraklet i våra liv. Ständigt närvarande för att beröra oss på nyt och ge oss allt det vi behöver i vår vandring med Honom.

  En välsignad helg i Herren

  Mikael

  SvaraRadera
 12. Iran fortsätter att komma med hotande uttalande och den här gången så hotar de med att kidnappa den nyomvalda premiärminister Benjamin Netanyahu.

  Iran hotar med att "grodmarschera [Netanyahu] till Iran iförd koppel och slavkrage."

  https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/article-723027

  Denna antisemitiska ande blir allt mer tydlig, och den dag Iran känner sig tillräckligt stark så kommer det en attack mot Israel.

  Mikael

  SvaraRadera
 13. Tecken i himlen och profetiska vägmärken

  Här i helgen kommer ett nytt inlägg som kommer att handla om "Tecken i himlen och profetiska vägmärken"

  På samma sätt som när man springer ett maraton, så ser man inte så många vägmärken i början av lopp. Men när man närmar sig mållinjen så kommer dessa med en tätare frekvens. På slutsträckan och fram till mållinjen räknar man ner för varje 100-meter tills man är i mål.

  Vi är på slutsträckan och dessa vägmärken kommer i en tät frekvens. Det överbevisar oss att vi är mycket nära slutmålet, uppryckandet och vårt himmelska hem.

  Herrens rika välsignelse

  Mikael

  SvaraRadera
 14. Pratade med våran resebyrå eftersom vi har en resa inbokad i slutet av januari, lyckades komma fram efter väntan i robot växel! De visste ingenting om covid passet, de trodde inte att det blir krav. Är det någon som vet??

  Mvh Undrande

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hoppas er resa inte går till Kina! Där råder tyranni och massvält hotar!
   https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/kina-shanghai/covid-19-lägesbild-och-reseinformation/

   Radera
 15. Internationella resebevisen kommer kanske att börja användas tidigt nästa år. Hur pass hårda krav det blir mellan våra nordiska länder vet vi inte just nu.
  https://www.trunews.com/stream/digital-papers-please-global-vaccine-passport-coming-in-2023

  Guds frid

  SvaraRadera