fredag 23 juni 2023

Herrens 7 hemligheter i vår tid

 


1 Kor 4:1 - Alltså ska man se oss som Kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter. 

När det helige Ande blev utgjutet på pingstdagen och församlingen föddes, så blev hemligheter uppenbarande för Guds församling. Hemligheter som mer eller mindre var dolda i GT, men som nu, i församlingens eller nådens tidsålder, gör sig gällande. Dessa viktiga läror blev presenterat av Paulus och andra Kristi tjänare.

Jag vill dela några av dessa hemligheter, som gör sig gällande, och som Herren på ett särskilt sätt har framhävt i den hushållning som vi lever i.

Gud blev människa

Sak 12:10 – Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag (Gud) utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig (Gud) som de har genomborrat. De ska sörja över honom (Messias) som man sörjer ende sonen, och de ska gråta bittert över honom (Messias) som man gråter över sin förstfödde

Judarna anklagade Jesus och ville stena honom, för att Herren påstod att han och Fadern är ett (Joh 10:30). De flesta judar tror att Messias är en människa, som kommer att besegra Israels fiender och för att upprätta ”riket för Israel”. Men det som judarna inte ser eller förstår, är att Messias samtidigt är Gud.

Jesus var inte bara Under och Rådgivare, men han var också Mäktig Gud, Evig Far och Fridsfurste. Sakarja är tydlig med att det var Gud själv som hängde på korset och blev genomborrad. Det betyder att Gud blev människa, där Jesus som en del av gudsdomen, blev prövad i allt för att sedan ge sitt liv på korset. Att Messias samtidigt är Gud är en hemlighet som efter korset, har blivit uppenbarat av Kristi tjänare.

Församlingens tidsålder

Upp 1:20 – Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du såg i min högra hand och de sju ljusstakarna av guld: de sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar, och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna.

Det var en hemlighet och dolt för judarna, att Israel skulle tillsidosättas i 2000 år och att det var hedningarna som Herren sedan skulle vände sina ögon mot i denna tidsperiod. Efter korset fick vi en parantes i Herrens program och handlande med Israel, och vi fick i stället församlingens hushållning.

De 7 ljusstakarna är en bild på församlingens profetiska tid på jorden, som sträcker sig allt från församlingens födelse på pingstdagen, till själva uppryckandet när Herren kommer tillbaka. Laodikea, den en sista församlingen av de sju, får inte del i uppryckandet, men blir i stället utspydd in i vedermödans tid, och kommer att vara en del av Skökoskyrkan, om denne inte tar emot Herrens inbjudan till frälsning. Församlingen som är en parantes i Daniels 70 årsveckor är en hemlighet som blev uppenbarat efter korset.

Församlingen är Kristi kropp

Efe 2:14-16 - Han är vår frid, han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. I sin kropp 15 har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar, för att i sig själv göra de båda till en enda ny människa och så skapa frid. 16 Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen. 

Rom 12:4-5 - För liksom vi i en enda kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, 5 så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar.

Denna nya frälsningsgrupp som Herren skapade på korset, består av både judar och hedningar. Skiljemuren är nu borta och i församlingens tidsålder finns bara ett folk, de som har tagit emot Herren i tro. 

Paulus beskriver Guds församling som olika lemmar i Kristi kropp, där Herren själv är huvudet. Att Guds församling är en del av Herrens egen kropp är en fantastisk sanning och uppenbarad hemlighet. När vi tillhör och delar kropp med Herren, så betyder det att vi är oskiljaktiga med honom. Vi är förenade med Herren, både i hans död på korset men också genom hans uppståndelse.

När Herren uppstod från de döda, så betyder det, att resten av hans kropp kommer att göra det samma en dag. Det betyder samtidigt, att Herrens uppståndelse blir först helt fullkomlig, när också resten av kroppen uppstår och blir sammansluten med huvudet för kroppen.

Den helige Ande bor i de troende

Rom 8:9 – Ni däremot lever inte i köttet utan i Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. 

Efe 1:14 - Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias, till hans ära och pris.

Det är helt unikt för den tids- eller hushållning vi lever i, att den helige Ande har tagit boende i varje troende. När vi tog emot Jesus som vår personlige frälsare, blev den helige Ande utgjuten i våra hjärtan och blev vår närmaste och bäste vän. Den helige Ande är själva beviset och försäkran, inte bara för vår frälsning, men också för vår kommande ”befrielse” och uppryckande.

I GT var den helige Ande knuten till bestämda ämbeten som domare, kungar och profeter, och Guds Ande var begränsat till det allra heligaste i templet. I dag är varje troende ett tempel för den helige Ande bor i oss.

Nådens tidsålder

Efe 2:8-9 - Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig.

I GT skulle människan hålla lagen för att bli frälst, som också kommer också till uttryck i Jesu förkunnelse. Även om Jesus la grunden för kristendomen, gav sitt liv på korset och öppnade porten till himlen, så var det inte Jesu uppgift att presentera de hemligheter som hör till församlingen och den nya tidsåldern. Den uppgiften gavs till Paulus och andra Guds tjänare.

Det betyder att Jesus hänvände sig i stor del till judarna och predikade evangeliet om riket. I rikets förkunnelse är tron på Jesus avgörande, men också det att hålla lagen. En lag som Jesus skärpte i sin förkunnelse.

Så är det inte i Paulus förkunnelse som har med hedningarnas frälsning att göra. De principer som Herren använder i denna tidsålder är annorlunda än den förra. Här är lagen satt till sida, och det är endast tron som frälser människan. Ingen människa blir längre rättfärdig genom egna gärningar, men det är tron som är given av nåd, som frälser.

Paulus sammanfattar och skriver i kap 2 till efesierna ”att vi är frälsta av nåd, genom tron, där all egen prestation är utesluten. Det som betyder allt det som Jesus gjorde för oss. Vi kan inte göra något för att tillföra eller ge ytterliga rättfärdiggörelse till Jesu verk på korset.

Det här är en stark hemlighet som många troende kämpar med än i dag. Det svåra är att fullständigt acceptera att frälsningen bara kan levas och tas emot av tro, genom Herrens underbara nåd.

Uppryckande före vedermödan

1 Kor 15: Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas.

1 Tess 1:10 - och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda: Jesus, som räddar oss från den kommande vredesdomen.

Precis som med undervisning om lagen, så undervisade inte Herren eller profeterna i GT om de principer som har med församlingens uppståndelse att göra. Man kände till de rättfärdigas och de orättfärdigas uppståndelse som har med de heliga i Israel att göra. Jesus undervisade om uppståndelsen på den yttersta dagen, och en uppståndelse till liv och till dom.

Uppryckandet och uppståndelsen för församlingen var hemlighet som blev förmedlad av Paulus. Paulus fick nåden att få denna uppenbarelse av Herren och förmedlade den till församlingen i Korint. Hemligheten var den att ett utvalt släkte inte alls ska dö, men ska förvandlas vid den sista basunen, samtidigt med att de döda i Kristus uppstår. Uppryckandet för Kristi kropp var härmed en realitet.

Sedan fortsätter Paulus att undervisa om själva tidpunkt för församlingens uppryckande, och slår fast att det sker före den kommande vredesdomen, som är den avslutande årsveckan eller vedermödans tid. Det betyder att Herren avslutar församlingens tid på jorden, med att upprycka och hämta sina barn, innan han fortsätter sitt profetiska handlande med Israel i den 70:e årsveckan.

Antikrist

2 Tess 2:7-8 - Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen. 8 Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst

Upp 17:7 - Och ängeln sade till mig: "Varför är du så förundrad? Jag ska säga dig hemligheten med kvinnan och vilddjuret som bär henne och som har de sju huvudena och de tio hornen.

I Uppenbarelseboken uppenbarar ängeln hemligheten med både kvinnan, som är skökan, och vilddjuret, som är Antikrist. Paulus förkunnar att antikrist ande redan var verksam på Paulus tid, men att den helige Ande först måste träda till sida, innan Antikrist, den laglöse, kan träda fram. Även om Antikrist framträdande sker efter församlingens avgång, så är Antikrist knuten till den, då han först kan träda fram när församlingen är borta.

Avslutning

Jesu gudomlighet, nådens hushållning och församlingen som är en del av Kristi kropp, den helige Ande i de troende, uppryckande före vedermödan och Antikrist framträdande är hemligheter som Herren har uppenbarat för den tidsålder som vi lever i. Vi upplever och ser en del skuggbilder i GT, men den fulla uppenbarelsen kom först efter korset och den helige Andes utgjutande.

Jag tackar Herren för dessa normer som nu gör sig gällande, och jag är evigt tacksam för att frälsningen ges av nåd genom tro, och att den helige Ande har tagit boning i mitt liv. Samma helige Ande, som är min försäkran, att jag en dag, kommer att uppryckas till min frälsare och Herre, före vredens tid går ut över jorden.

Mikael

 

 

 

 

24 kommentarer:

 1. Taaack Mikael för härlig och tydlig undervisning!! Vårt saliga hopp!!
  Maranatha
  Y.A.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Amen och tack Y.A.

   Herrens rika välsignelse

   Mikael

   Radera
 2. Rom 11 - Utkorelsens hemlighet

  25 Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet så att ni inte har för höga tankar om er själva: förhärdelse har drabbat en del av Israel, och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. 26 Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet: Från Sion ska Frälsaren komma och ta bort ogudaktighet från Jakob. 27 Och detta är mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder.

  Herren har inte förskjutit sitt folk, och det finns en rest som Gud har utvalt av nåd. En del av Israel är förstockade just nu, men när hedningarna i fullt antal har kommit in, så kommer Herren frälsa, hela och upprätta Israel. De har barnaskapet, härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena (Rom 9:4).

  Herren förbereder sitt hemtagande av sin kropp för att fortsätta med sitt folk, Israel och fullborda alla dessa förbund och löften. Herren har inte glömt Israel men kommer att uppfylla allt till punkt och pricka.

  Jesus kommer snart

  Mikael

  SvaraRadera
 3. Inbördeskrig i Ryssland. Nu känns det som ytterligen ett tecken att det bryter ut ett större krig. Hur tänker ni ?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tänker du på Prigozjin?

   Radera
 4. JA AMEN FRID broder

  SvaraRadera
 5. Den stora frågan är hur situationen i Ryssland i går kommer att påverka den fortsatta utvecklingen i Ukraina. Som jag ser det, så tror jag att det här bara kommer att göra Ryssland ännu mer aggressivt och kommer att få Putin till att mobilisera ännu mer militär. Stora krafter i Ryssland presser på för att landet nu ska använda kärnvapen för att visa väst att man menar allvar. Så det ser dessvärre ut som att det är ännu mörkare tider på väg och kriget går in i ett nytt skeende.

  Men det betyder också att vi samtidigt närmar oss vårt saliga och underbara hopp. Jesus kommer snart!

  Mikael

  SvaraRadera
 6. Sången jag kom till hans lustgård/
  Har en vers/ Han talar med stämma så mild så att fåglarna upphör att sjunga/
  Våra trastar har häckat som vanligt, men är helt tysta, inte ens varningslätet hörs, finns det något profetiskt om det?
  Övriga fåglar är också tysta, men men saknar trastsången.

  SvaraRadera
 7. Guds frid!
  Jag vill tacka Herren för allt gott och välsignat- först och främst för frälsningen och Guds familjen.
  Du är så god Herre och Gud min Jesus och min hjälpare Helige Ande.
  Tack och evigt tack för framtid och hopp, fridens tankar och inte ofärdens.
  Tack för att Du kommer snart Jesus!
  Maria

  SvaraRadera
 8. Ukraina anklagar Israel!

  https://www.dn.se/varlden/ukraina-israel-hycklar-neutralitet-men-stoder-ryssland/

  SvaraRadera
 9. Ukraina svarlistar Volvo Cars!

  https://www.di.se/nyheter/ukraina-svartlistar-volvo-cars-agare-okat-vinsten-5-105-procent/

  SvaraRadera
 10. Nästa land som kommer att öppna en ambassad i Israel är landet Fiji. Israels utrikesminister Eli Cohen välkomnade tillkännagivandet och kallade Fiji för en "sann vän" till Israel

  Det är intressant att se hur många länder som "sluter" sig till Israel och något som till sist kommer att mynna ut i "förbundet med de många"

  Mikael

  https://unitedwithisrael.org/fiji-to-open-its-first-embassy-in-israel/?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=New+Country+to+Open+Embassy+in+Israel%3B+Israel+Seizes+Cash+and+Property+from+Terrorists%27+Families%3B+Iran+on+Verge+of+Testing+1st+Nuke%3B+Does+Israel+Want+PA+to+Collapse%3F&utm_campaign=20230626_m174272783_New+Country+to+Open+Embassy+in+Israel%3B+Israel+Seizes+Cash+and+Property+from+Terrorists%27+Families%3B+Iran+on+Verge+of+Testing+1st+Nuke%3B+Does+Israel+Want+PA+to+Collapse%3F&utm_term=_27TRUE+FRIEND+OF+ISRAEL_27_3A+South+Pacific+Country+to+Open+1st+Embassy+in+Israel

  SvaraRadera
 11. Tyskland planerar att skicka 4000 soldater till Litauen, för att stärka gränsen mot Ryssland. Nato fortsätter därmed att upprusta nära Ryssland och ett krig mellan Nato och Ryssland verkar allt mer svårt att undgå.

  https://www.politico.eu/article/germany-station-4000-soldiers-permanently-lithuania/

  SvaraRadera
 12. Läs på Flammors sida om Birger Claessons profetia . Såg den idag igen ligga överst.
  Kom att tänka på min dröm jag delade här förra våren
  Jag och min man o dotter satt på ikea och åt mat. Plötsligt blev det helt svart i lokalerna . Och en röst hördes ut . Utrym lokalerna , kriget har kommit.
  Tror inte vi förstår helt ut, hur fort det går nu. Det känns så stort att tänka på att Herren snart kommer , och att Herren hämtar sin församling till sig
  Guds frid o kärlek
  TZ

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid, TZ.

   Stort tack för att du påminde oss och delade din dröm du hade. Och det är precis så det är, vi förstår inte helt hur snabbt utvecklingen sker, profetior uppfylls och ändetidens pusselbitar kommer på plats. Allt är ett förberedande på Herrens hämtande av sitt folk och vedermödans tid.Vi har fått så många förvarningar, så det kan ske när som helst.

   Maranatha

   Mikael

   Radera
 13. Här i helgen kommer det sista inlägget innan hemsidan håller sommarlov i juli. Men jag kommer fortsätta att dela och kommentera på händelser som pekar på Herrens återkomst. Tiden är dybar och kort, och Jesus kommer mycket snart igen.

  Herrens rika välsignelse

  Mikael

  SvaraRadera
 14. Amen!
  Önskar alla här en trevlig o välsignad sommar. Koppla av o njut av sommaren i väntan o längtan efter stunden vi ser fram emot. Mötet på skyn
  Men vi skall plantera ett träd , alltså leva som vanligt i den starka längtan vi bär på nu i denna tid. Ta till vara på dagarna här oxå i jordelivet
  Ser fram emot uppdateringar runt Världshändelserna som pekar mot vårt hopp o mål
  Glad sommar
  TZ

  SvaraRadera
 15. Upp 3:11

  Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. 11 Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona.

  Jesus kommer snart!

  Mikael

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det står rädda UR inte FRÅN.
   Vilket betyder att ALLA kristna kommer vara med under vedermödan.
   Det är iallafall såsom jag tolkar texten.
   -Om det är rätt överlåter jag till läsaren att läsa.
   Grekiskans är bevara,skydda inte rädda.
   Vilket blir en enorm skillnad.

   Radera
  2. Guds frid och tack för din kommentar

   Upp 3:10 – Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig, och rädda dig ur prövningens stund som skall komma över hela värden och sätta dess invånare på prov.

   Det grekiska ordet för bevara är det grekiska ordet (TEREO). Verbet är använt två gånger i den här versen. Första gången blir det översatt bevara, men andra gången rädda dig ur i den svenska översättningen. I KJV är båda orden översatta med bevara vilket ger en helt annan betydning:

   10Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth. (King James Version)

   Thayer hävdar att när detta ord används med det grekiska ordet ”en” betyder det att ”stå fast i en sak”, men när det används med ”ek” betyder det precis som King James har översatt ”bevarad från”. Samma sätt har ”ek” använts när det har översatts i 1 Tess 1:10 - ..som har frälst oss från den kommande vreden. Ville Johannes visa att det var ”i prövningens stund” hade han skrivit: ”en te hora”. I stället väljer Johannes att skriva ”ek tes horas” som just betyder ”från prövningens stund”

   Herrens rika välsignelse

   Mikael

   Radera
 16. Nato ändrar status till "strid" (combat)

  Jens Stoltenberg meddelade i morse att Nato kommer att ändra statusen för flygvapnets uppdrag för skydd av de baltiska staternas himmel till "strid"

  När det gäller flyvapnet så är Nato nu med andra ord klara till att gå ut i krig om så skulle vara. Nato och Ryssland närmar sig en militär konflikt

  https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/nato-changes-status-to-combat

  Mikael

  SvaraRadera
 17. Nu kommer varningar för att nästa amerikanska bank håller på att kollapsa: Bank of Amerika. Det vi upplever nu är precis det som David Wilkerson profeterade:

  ”Världsekonomin kommer att fortsätta i sitt förvirrande tillstånd fram till tiden för antikrists framträdande. Från och med den dagen kommer en känsla av fruktan och osäkerhet att svepa över världen på grund av de framtida ekonomiska villkoren. Aldrig mer kommer folk att ha tro på en stabil världsekonomi. Varje liten högkonjunktur kommer att skymmas av hotet om en ny depression. Människor får hjärtsvikt när de ser de ödeläggande effekterna av en förkrympt ekonomi.”

  Jesus kommer snart!

  https://www.foxbusiness.com/markets/big-stock-rally-could-be-followed-big-collapse-bank-america

  Mikael

  SvaraRadera
 18. Till och med den här världen börjar inse var vi är på väg och det mörker som ligger framför den här världen. En skribent i Svenska Dagbladet skriver följande om både Ryssland och Kina:

  "Efter den alltmer kaotiska utvecklingen av kriget i Ukraina har världen närmat sig en farlig fas. Ett krig mellan Ryssland och Nato, liksom mellan Kina och USA, är inte längre uteslutet."

  Vi är så nära den röda hästens framfart, men ännu närmare uppryckandet av Herrens församling. Jesus kommer mycket snart

  Mikael

  SvaraRadera
 19. Liz Truss har precis uttalat sig om situationen i Ukraina:

  "Efter helgens händelser krävde jag att Ukrainas NATO-medlemskap skulle snabbas upp vid toppmötet i Vilnius. Det är också viktigt att vi snarast arbetar med allierade, inklusive Ukraina, i händelse av en rysk implosion."

  https://twitter.com/trussliz/status/1673361338184105989

  Det betyder att man på rekorttid försöker att få med Ukraina in i Nato. Den här nyheten har naturligtvis enormt stora konsekvenser för både kriget men också Rysslands agerande. Det ser ut som att det inte finns något slut på dessa negativa nyheter som för kriget allt närmare en kärnvapen konfrontation.

  Jesus kommer snart!

  Mikael

  SvaraRadera