lördag 12 augusti 2023

"När stenarna ropar" - Alex Jones förutsåg en invasion av USA i 2023

 


Stenarna kommer att ropa

Luk 19:40 – Han svarade: "Jag säger er: Om de tiger, kommer stenarna att ropa."

Ibland ropar ”den här världens profeter” mycket högre än Guds församling. När Jesus red in i Jerusalem prisade folket Gud och tackade Herren för hans väldiga gärningar. Men fariséerna blev irriterade och försökte få folket att sluta ropa. Jerusalem var en gammal stad byggd på stenar, och Jesu svar var att ”om folket tiger kommer stadens stenar att ropa”. På samma sätt är det om Guds folk tiger, för då kommer ”stenarna att ropa” i stället.

Det kan vara på samma sätt med ett uttalande och en ”profetia” som Alex Jones kom med i 2018.

USA upplever en total invasion i 2023

I 2018 uttalade Alex Jones, en amerikansk journalist och konspirationsteoretiker följande;

“We are going to lock back on 2018, 2019, 2020 because there is going to be big challenges coming. This is us (he is breathing very heavy) before the fight. This is God giving us a chance to get ready. You should have gotten ready now. Its like the biblical story who was the prophet and they historically dug him up in Egypt (Joseph in Egypt) They proved his was real. Who was the Jewish prophet that was chief advisor under the Egyptians and had the vision of the seven years of plenty, seven years of famine coming. Big choice is coming, the big choice is coming and the big attack is five years out. Its five years. We have five years until the next level. Five years until total invasion. Now you can make what you want of that, but I am just going to tell you what I really know. We got five years, get ready. Planet earth enemies all over. They have been jacked up by the enemy to try to destabilize things. Five years. We have five years. That’s what they don’t want you to know. Get ready, five years.”

Översättning till svenska:

”Vi kommer att blicka tillbaka på 2018, 2019, 2020 eftersom det kommer att komma stora utmaningar. Det här är vi innan striden. Detta är Gud som ger oss en chans att förbereda oss. Du borde ha förberett dig nu. Det är som den bibliska berättelsen om profeten som de historiskt grävde upp i Egypten (Josef i Egypten). De bevisade att han var verklig. Vem var den judiska profeten som var huvudrådgivare under egyptierna och hade visionen om sju år av överflöd och sju år av hungersnöd som kom? Ett stort val är på gång, det stora valet är på gång och den stora attacken är fem år borta (2023). Det är fem år. Vi har fem år fram till nästa nivå. Fem år till total invasion. Nu kan du göra vad du vill med den informationen, men jag kommer bara att berätta vad jag verkligen vet. Vi har fem år, gör dig redo. Planetens fiender är överallt. De har blivit uppjagade av fienden för att försöka destabilisera saker. Fem år. Vi har fem år. Det är det de inte vill att du ska veta. Gör dig redo, fem år.

Min kommentar: 

Jag vet inte vad Alex kände till för fem år sedan, men det verkar som om han prickade in de senaste årens turbulens och stora förändringar som bland annat kom genom Covid efterföljande år. Sedan säger han något kontroversiellt, nämligen att fem år från 2018, det vill säga år 2023, kommer det att äga rum en "total invasion" av USA. Alex upprepar detta budskap flera gånger och säger: "Vi har fem år kvar, gör er redo, vi har fem år kvar."

Enligt Alex kommer det alltså att ske en total invasion av USA år 2023, fem år efter 2018, och efter flera år av stora förändringar. Det säger mig att om Guds församling är tyst, så kommer stenarna att ropa, och den här världen kommer att "profetera" och varna för den tid som ligger framför och det vi ser i horisonten.

Framför tronen

Jag står framför tronen, klädd i vita kläder, med segerkransen i min hand. Hela Kristi brudeskara, som består av alla pånyttfödda människor, har varit inför Kristi domstol och fått lön efter sina gärningar och efter sin trofasthet mot Herren under sitt liv på jorden.

Allt det som inte var från Gud, och varje område där vi inte har byggt våra liv på Herren, är nu borta, uppbränt och tillintetgjort. Det som är kvar är endast det som är rent, sant och det som har evighetsvärde. Våra korta liv på jorden är över, och vi har fullbordat våra lopp. Nu står Guds folk på tröskeln till evigheten tillsammans med änglarna, de heliga och Herren själv.

Herrens skönhet

Herrens ansikte skiner som solen, och hans röst är som stora vatten. När han talar lyssnar universum och stjärnorna böjer sig efter hans ord. Hans röst är långt mycket mäktigare än det största vattenfallet, men samtidigt mjuk som balsam för min själ.

Varje ord han talar penetrerar mitt hjärta och genomströmmar mitt liv med fullkomlig kärlek, nåd och liv. För första gången upplever jag en gränslös och villkorslös kärlek, och jag känner mig fullkomligt accepterad, älskad och fullständigt fri. All annan skönhet jag tidigare har upplevt bleknar i jämförelse med hans och det jag ser.

Han gör allting nytt

Jesus stryker sina händer över mitt ansikte. När han gör det försvinner varje jordisk tanke och varje smärtsamt minne som jag upplevt i min vandring på jorden. Kvar är endast frid, glädje och en evig tacksamhet till Herren.

Änglarna blåser i sina trumpeter i ett stigande crescendo. De 24 äldste och de fyra väsen faller ner på sina knän och lägger sina kronor på marken. Tillsammans med hela himlens härskara stämmer de upp i ett enstämmigt lov till Herren.

De förlöstas lovsång

En ny lovsång börjar ljuda i himlen. Den här gången är det de 24 äldste som sjunger för, och hela Guds församling tillber och sjunger med. Det är de återlöstas sång, som bara de som har upplevt korset och kraften i Jesus försoning i sina liv kan sjunga med på. (Upp 5:9)

”Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt oss av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och vi ska regera på jorden.”

Jesus kommer snart!

Mikael

Øverst på formularen

 

15 kommentarer:

 1. Tack Mikael!! Så förlösande och vackra ord . Det bär min dag 🙏❤️

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid och tack.

   Jag önskar dig allt gott och Herrens rika nåd och välsignelse

   Mikael

   Radera
  2. Tack broder för allt du delar med dig Allt gott över dig från Herren Shabbat Shalom /Yvonne

   Radera
  3. Guds frid, Yvonne.

   Jag önskar också dig Herrens rika välsignelse, nåd och kraft.

   Mikael

   Radera
 2. Luk 21:25 - Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån.

  Jesus profeterade att i förbindelse med hans komma, skulle tecken visa sig i solen, månen och stjärnorna. Ibland sker dessa tecken precis när händelsen sker på jorden, andra gånger har vi upplevet att dessa tecken bekräfter något som har hänt eller kommer senare.

  Här i september har vi spännande tecken i himlen, som jag delar i nästa inlägg på lördag. Allt pekar på att Jesus mycket snart kommer tilbaka.

  Var välsignade i hoppet om Herrens komma.

  Mikael

  SvaraRadera
  Svar
  1. Matteus 24:29-30

   Men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas och månen upphöra att giva sitt sken, och stjärnorna skola falla ifrån himmelen, och himmelens makter skola bäva.

   Och då skall Människosonens tecken visa sig på himmelen, och alla släkter på jorden skola då jämra sig. Och man skall få se 'Människosonen komma på himmelens skyar' med stor makt och härlighet.

   Guds frid!🙏

   Radera
 3. Även den mexikanska golfströmmen lider nu under de rekordhöga temperaturerna.

  Extremt väder och extrema temperaturer över hela världen.

  https://www.msn.com/en-us/weather/topstories/gulf-of-mexico-waters-are-hottest-on-record-as-coastal-areas-cook/ar-AA1fj5iJ

  Mikael

  SvaraRadera
 4. Nordkorea uttalar sig nu om att kärnvapen krig är närstående.

  Världen är bara ett steg bort från kärnvapenkonflikter, sade Nordkoreas försvarsminister general Kang Sun-Nam i ett uttalande som offentliggjordes på tisdagen och presenterades vid XI:s internationella säkerhetskonferens i Moskva.

  Min kommentar:

  Nordkorea har helt rätt. Vi har bara ett steg från både känvapenkrig och det tredje världskriget. Vedermödan är klar till gå i gång där vi redan nu kan se detta mörker i horisonten. Vi väntar och ser att uppryckandet av Guds folk är imminent och att Jesus kommer mycket mycket snart tillbaka. Det profetiska klockan slår snart 12 och tiden är helt enkelt ute.

  Låt oss blåsa i basun och ropa ut budskapet att Jesus kommer mycket snart!

  https://www.globalvillagespace.com/nuclear-war-is-imminent-north-korea/

  Mikael

  SvaraRadera
 5. Ska man tro den här nyhetskällan, så kommer vi att se en kinesisk attack mot Taiwan inom fyra månader. Jag blir ofta påmind om de utomblibliska profetior, som naturligtvis alltid ska prövas, som talar om en kinesisk invasion i förbindelse med uppryckandet.

  Jesus kommer snart!

  https://www.youtube.com/watch?v=OxKE3jFxNis

  Mikael

  SvaraRadera
 6. 1 JOH 1:1-4

  Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra händer, om detta vittnar vi: Livets Ord. 2 Livet har uppenbarats, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. 3 Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus. 4 Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig.

  Tack Herre för Livets ord, det eviga ordet, som var hos Fadern och själv är Gud. Detta underbara livsgivande ordet som blev kött och uppenbarades för oss, för att ge oss hopp och evigt liv - Vår dybare och älskade, Jesus Kristus

  En välsignad helg i Herren

  Mikael

  SvaraRadera
 7. Jag fick tanken att jag skulle gå in och se hur många inlägg jag har skrivit totalt på den här hemsidan sedan start. Och det har blivit till 536 inlägg i allt. Jag slog sedan upp talet 536 i strongs där betydelsen är uppmuntrande:

  Talet står för "förstlingsfrukten" som församlingen är. Vi är det första som kommer att skördas i ändetidens skörd. En förstlingsfrukt kan som vi vet, aldrig skördas till sist men är alltid det första som Herren skördar.

  Mycket snart kommer Herren att hämta och hämta den första skörden, som är församlingens församlande hos Herren

  Guds rika välsignelse

  https://biblehub.com/greek/536.htm

  Mikael

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Mikael! Nu gäller det att vara uthållig. I flera år nu har man väntat o hoppas på uppryckelsen.
   Och börjar bli otålig :)
   Men vi får uppmuntra varandra
   Håll ut Guds folk
   GV er alla här
   Titti

   Radera
  2. Jag har det precis som du och många andra. Efter många års vakande och väntande blir man otålig och ibland tvivlar man på om man verkligen är så nära som vi tror. Men så kommer Herren och talar och åter igen visar på sina odiskutabla tecken som visar att det inte kan vara på annat sätt än det att vi är mycket nära Herrens återkomst.

   Vi är nära nu och mycket snart kommer Herren att blåsa i den sista basunens ljud!

   Guds rika välsignelse

   Mikael

   Radera
 8. Guds frid
  Ja det är en gedigen samling inlägg nu!
  Tack för allt du delar och all uppmuntran.
  Fint det här med att det betyder förstlingsfrukt.
  Gud välsigne dig och din tjänst för Herren.
  Maria

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Maria. Jag önskar också dig Herrens underbara nåd, kraft och kärlek.

   Maranatha

   Mikael

   Radera