torsdag 26 april 2018

Israels 70 profetiska årTa gärna del av det senaste inlägget på hemsidan ”Jesus kommer snart”, där jag delar några tankar kring Israels 70 årsdag som nation den 14 maj 2018:


Talens symboliska innebörd

Vi vet att Herren handlar genom bestämda tidsperioder, mönster och tal, som kan ha en bokstavlig eller en symbolisk innebörd.

Talet 70, som samtidigt är Israels år som nation, står för det ”fullkomliga” på ett ännu starkare sätt än talet 7 gör – och det används i Bibeln i både positiv och negativ bemärkelse. Talet 70 är sammansatt av talet 7 och 10, där talet 7 representerar just ”fullkomlighet”, och talet 10 som symboliserar ”fullständighet” och ”Guds lag” som jag tidigare har nämnt.

Vi ser talet 70 bland annat i Jer 29:10, där Israel var i fångenskap i Babylonien i 70 år. Profetian i Daniel kap 9, består av 70 årsveckor (490 profetiska år), och har med Israels frälsning och upprättelse att göra.

Abraham

Abrahams är på ett särskilt sätt är knuten till Israel, där hans födsel och förbund med Herren, pekar på Israel som en återfödd nation i 1948 och på vår tid i 2018.

Abraham föddes 1.948 år efter skapelsen. Sedan ingick Abraham förbund med Herren, precis 2.018 år efter skapelsen. Abraham fick även sin första son när han var 70 år gammal. Så även i Abrahams liv kan vi se häntydningar till både 1948, och en tidsperiod på 70 år, som för oss fram till år 2018 där vi befinner oss nu.  

Avslutning

Vi upplever profetiska tal, som exempelvis 40, 50, 70, 120 och 1000, som alla har med uppfyllandet av profetiska tidsperioder att göra. Tider som vi måste vara uppmärksamma på. Dessa tal och tidsperioder, har både med Guds domar, jubileum och årsveckor att göra. Frågan är, om Israel som 70 år som nation, pekar på profetiska och avgörande händelser för Israel?

Israel är huvudfåran i det profetiska ordet – där en stor del handlar om Messias som vänder tillbaka till sitt egendomsfolk, för att upprätta det messianska riket på jorden. En tid där Herren kommer att uppfylla alla sina löften och förbund med det judiska folket. Vi kan bara konstatera, att vi lever i en sen och avgörande tid, där alla tecken pekar på Jesu dyrbara återkomst.


Jesus kommer snart!


2 kommentarer:

 1. Vad tänker du om detta att det står: "Detta släkte (den generation, detta folk) ska inte förgå (dö) förrän allt detta händer".? Många säger ju att en generation enligt Bibeln är 70-80 år, och iså fall borde ju Jesu ankomst vara mycket nära. Men någonstans har jag läst att på andra ställen i Bibeln kan man tolka det som att en generation kan vara upp till 120 år... I så fall har vi ju en bit kvar. Hur länge tror du att Jesus menade att en generation är? /

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej, och tack för din fråga.

   Som jag ser det så är en generation inte längre än 70 eller 80 år. Skulle den vara något annat, så är den i så fall kortare. Om du läser hela inlägget på "Jesus kommer snart", så delar jag bibel ställen som pekar på att en generation är just 70 år. När det gäller 120 år, så har det inte med en generation att göra, men en tidsperiod eller en cyklus som går igen.

   Så om det stämmer att en generation högst är en tidsperiod på 70 år, så betyder det, att vi är väldigt nära Jesu dyrbara återkomst.

   Guds rika välsignelse

   Mikael

   Radera