måndag 30 maj 2016

Massdöd av djur fortsätter runt om i världen


De senaste par år, har nyheterna strömmat in kring massdöd av djur som sker över hela vår jord. Vi har bland annat upplevt tonvis av döda fiskar som ligger döda och uppskölda på land, tusentals fåglar som bokstavligt talat har fallit ner från himlen, kycklingar, bin och delfiner som utan förklaring dör i ofattbara mängder.

Listan över massdöd av djur de senaste åren är oändligt stor, och visar att det är något i naturen som är helt fel på ett sätt vi tidigare aldrig har upplevt.  

Hälften har försvunnit

Men något som kanske är ännu mer skrämmande är nya tal från världsnaturfonden (WWF) som visar att cirka hälften av alla världens vilda djur har försvunnit genom de sista 40 åren.

I rapporten framgår det att populationen av arter som fåglar, reptiler, groddjur, och fiskar minskat i genomsnitt med 52 % de senaste 40 åren. I världens sötvatten ser prognosen ännu mer dyster ut, där djurriket minskat med mer än tre fjärdedelar under samma tidsperiod.

Situationen är värst i låginkomstländer, där populationen av vilda djur har minskat med 58 % i genomsnitt mellan 1970 och 2010. Latinamerika har de största nedgångarna, där 83 % av de vilda djur försvunnit under de senaste 40 åren.

Skrämmande rapporter

Några av de rapporter vi har kunnat ta del av här på det sista, är bland annat:

·        Mystisk massdöd av fisk, då 35 ton döda fiskar sköljs i land i Kina.
·        19 döda delfiner sköljs upp på land i USA.
·        Massdöd hotar världens honungsbin, som gör att bikupor i allt högre grad blir stulna.
·        75 % av all världens fiskar har utplånats. Vi upplever nu en överhängande fara för havens ekosystem. 
·        The Washington Post” varnar om denna massdöd av djur som vi upplever runt om världen, av både fåglar, valar, fiskar osv.

Avslutning

Hos 4: 1-3 – Hör HERRENS ord, ni Israels barn! Ty HERREN går till rätta med dem som bor i landet, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud finns i landet. Man svär och ljuger, mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man far våldsamt fram, och blodsdåd följer på blodsdåd. Därför sörjer landet, och allt som lever där tynar bort, både djuren på marken och fåglarna under himlen, till och med fiskarna i havet förgår.

I Hosea ger Herren ett svar på problemet, att det Han själv som går till rätta med landet. På grund av ogudaktighet och den laglöshet som råder, så har Herren en kontrovers med nationerna.

Massdöd av djur och fåglar är ett tydligt tecken på att Herren vill få vår uppmärksamhet. Den här världen har upptäckt och insett att det är något som är helt fel i vår natur. Vi kan bekräfta det profetiska ordet som talar om den tid vi lever i.

Det är en tid där Herren manar den här världen till omvändelse, och visar att det är hög tid att ta i mot den nåd och upprättelse han erbjuder genom Jesus Kristus.

Jesus kommer snart!

Källa:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar