fredag 27 oktober 2023

De arabiska länders flaggor runt Israel pekar på de fyra apokalyptiska hästarna

 


Jag tog del av en intressant video på engelska från en bror som på ett fascinerande sätt kopplar samman färgerna i arabiska flaggor med de fyra första apokalyptiska hästarna i Uppenbarelseboken.

Här ser vi på ett otroligt sätt att alla de arabiska länder som omger Israel har någon eller alla av färgerna vit, svart, röd och grön i sina flaggor. Detta gäller länder som Iran, Irak, Syrien, Sudan och Jemen.

De fyra första sigillen

Det som är intressant här är att dessa färger är precis samma som ryttarna på de fyra första sigillen har i Uppenbarelseboken kapitel 6 - den vita hästen (Antikrist), den röda hästen (krig), den svarta hästen (ekonomisk krasch) och den gula (gröna) hästen - pest, sjukdom och vilda djur.

(Det grekiska ordet för den fjärde hästens färg är "gr. chloros." Ordet används genomgående i Bibeln för grönska och det gröna gräset, se Uppenbarelseboken 8:7; 9:4; Mark 6:39. Ordet användes även bland grekerna om den gulgröna färgen på en sjuk persons hud).

Således är de färger som används i arabiska flaggor desamma som de som används i de första sigillen som talar om Antikrist och de första domarna i ändetiden. Precis som allt började i Mellanöstern kommer även allt att avslutas där. Jag är övertygad om att Antikrist ursprung är från Mellanöstern och flera av de stora konflikterna i ändetiden kommer att utspela sig där. Men det är också dit Herren en dag kommer att återvända för att sätta sina fötter på Oljeberget och upprätta sin tron i Jerusalem.

Ett av de länder som allt mer får uppmärksamhet och hotar Israel med krig, och som även är nära att utveckla kärnvapen, är Iran. Enligt det profetiska ordet kommer Iran en dag att attackera Israel

Profetia om ett krig mellan Israel och Iran

På Christer Åbergs hemsida APG29 hittade jag denna profetia från 2011 som handlar om ett krig mellan Israel och Iran. Augusto Maqyengo fick en drömsyn om en israelisk attack mot Iran med bistånd av USA:s flygvapen.

Han berättar:

”Idag den 25:e december 2011, efter att vi (han och hans fru) hade hade haft en bönestund vid midnatt blev jag visad en direkt kärnvapenattack mot Iran. I synen blev jag tagen till Iran i luften och på avstånd kunde jag se israeliska krigsplan som flög mycket högt i det iranska luftrummet och bombarderade den iranska flygradarn. När den iranska radarn blev förstörd, hamnade den iranska armén i panik och försökte att förstå vad som hade hänt medan de amerikanska och israeliska krigsplanen omedelbart bombarderade Irans nukleära faciliteter och jag såg eldknallar och enorm rök stiga upp från scenerna. Iranierna försökte att svara med mycket små kanoner men det var för sent, därför att de israeliska och amerikanska planen hade redan orsakat allvarlig skada och förödelse på deras ställningar. Jag var förvånad och började säga: Iranierna skröt över att ha missiler, hur kunde det ske att de inte kunde svara på attacken? Sedan såg jag nukleär strålning sprida sig i den iranska luften genom stoft och rök. Attacken mot Iran var så snabb att den tog iranierna med förvåning och de var oförmögna att göra någonting, sedan så var inom få sekunder den israeliska arméns plan och den amerikanska backupstyrkan borta och återvände lugnt till sina positioner utan någon motattack från Iran. Vid denna tidpunkt vaknade jag upp och berättade för min fru vad jag hade sett.

Persien och Elam

Hesekiel och Jeremia var samtida och profeterade under det babyloniska riket cirka 600 år före Kristus. Namnet Iran antogs och användes från 1935, men innan dess var landet känt för västvärlden som Persien. I forna tider var Iran uppdelat i två territorier, Persien och Elam. När Hesekiel profeterade över Iran använde han namnet Persien, som vi känner från till exempel Gog/Magog-kriget i Hesekiel 38, medan Jeremia använde Elam när han profeterade över det som nu är dagens Iran.

Jeremias profetia

I Jer 49:35 framför Jeremia en stark profetia där han förutser nio profetiska händelser som berör Iran (Elam).

1. Så säger HERREN Sebaot: Se, jag skall bryta sönder Elams båge, deras yppersta makt.

2. Och från himmelens fyra ändar skall jag låta fyra vindar komma mot Elam,

3.och skall förströ dess folk åt alla dessa väderstreck; och intet folk skall finnas, dit icke de fördrivna ifrån Elam skola komma.

4. Och jag skall göra elamiterna förfärade för sina fiender och för dem som stå efter deras liv,

5. och jag skall låta olycka komma över dem, min vredes glöd, säger HERREN.

6. Jag skall sända svärdet efter dem, till dess att jag har gjort ände på dem.

7. Och jag skall sätta upp min tron i Elam

8. Och förgöra där både konung och furstar, säger HERREN.

9. Men i kommande dagar skall jag åter upprätta Elam, säger HERREN.

Det kommer med andra ord en dag där Herrens kommer att bryta Irans makt (båge), och låter fyra vindar komma mot landet (Herrens domar).

Är det här ett ord, där en del av profetian kan ha sin uppfyllelse i Irans kärnkraftsprogram, och i en kommande attack och en militär konfrontation från USA eller Israel? Tiden får visa om den här profetian står till sin uppfyllelse.

Jag är redo att byta mitt liv som främling och gäst till ett medborgarskap i himlen

”Jag står här med ett brustet hjärta och lyfter mina händer mot den Helige och den Allsmäktige. Jag står här och väntar på din uppenbarelse och din ankomst. Tiden är så mörk, men du känns så nära. Har du lämnat din himmelska tron och står du just nu och tittar ut över jorden för att om ett kort ögonblick kalla mig hem? Gör du dig redo att blåsa i den himmelska basunen för att utropa och proklamera att du kommer att hämta din brud, och ingen kan göra något åt det eller hindra dig?

När du så önskar, Herre, är jag redo. Jag är redo att lämna det som tillhör den här världen. Jag är redo att byta mitt liv som främling och gäst till medborgarskap där jag hör hemma. Jag är skapad för att vara tillsammans med dig. Kärleken mellan Kristus och församlingen är historiens största kärlekshistoria. Det finns ingen större kärlek än den mellan Jesus och hans brud – evig, oförändlig och starkare än döden. Den tror, hoppas och känner allt. Det var samma kärlek som spikade dig på korset. Det var samma kärlek som såg, utvalda och skrev mitt namn i Livets bok före världens grund blev lagd. Så helig och så dyrbar.

Jag lägger allt för dig, min älskade. Jag lägger mitt liv, mina drömmar och ambitioner inför dina fötter som ett heligt och dyrbart offer. Snart är vi tillsammans, och mycket snart är separationsperioden över. Med evig kärlek har du älskat mig, och den kärleken kommer snart att bli uppenbar. I kärlek har du förberett ett evigt hem för mig, en himmelsk stad som strålar av din härlighet, ett evigt liv tillsammans med dig.

Ska vi gå en promenad tillsammans när vi ses? Vill du berätta om livets hemligheter och förklara allt som jag själv inte har kunnat se? Vill du visa mig runt i det himmelska och visa mig de mest fantastiska platser? Jag har längtat efter dig så länge, och jag längtar efter att spendera tid tillsammans med dig. Jag längtar efter att känna ditt hjärta, höra din röst och se in i dina kärleksfulla ögon. Jag älskar dig, min helige Herre och Gud. Kom snart, Herre."

Mikael

 

32 kommentarer:

 1. Det verkar som att det verkligen rör på sig just nu i området omkring Israel. Efter flera attacker mot amerikanska trupper i Mellanöstern har USA precis utfört attacker mot platser som kopplas till miliser stödda av Iran i Syrien.

  https://edition.cnn.com/2023/10/26/politics/us-strikes-facilities-syria/index.html

  Jesus kommer!

  Mikael

  SvaraRadera
 2. ”Kriget börjar först som en liten konflikt, en obetydlig konflikt. Men den slutar inte. Den tilltar och breder ut sig. Till slut utvecklar det sig till ett stort krig.”

  Situationen i Mellanöstern är mer känslig och mer allvarlig än någonsin. Den påminner om den i Europa 1947-48, där vi var på tröskeln till det kalla kriget. Rädslan bredde sig, och ingen visste hur det skulle sluta. Men den här gången ligger inte skeendets centrum i Europa, men i stället i stora delar av Mellanöstern.

  Världen är mer orolig än den varit i mycket lång tid, och experter varnar för att gnistan finns, som kan få det tredje världskriget att bryta ut.

  De fyra änglarna vid floden Eufrat

  Upp 9: 13-15 - Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: "Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat." Då släpptes de fyra änglarna lösa, de som för den timmen, den dagen, den månaden och det året stod rustade för att döda en tredjedel av människorna

  När vi ser på det som händer i Mellanöstern, och ser på det landområde som det täcker är det inte mindre än en profetisk uppfyllelse av Guds ord och samtidigt en förberedelse för de domar och profetiska löften som kommer att gå ut och bli uppfyllda i vedermödans tid.

  Fram till den dag att den sjätte ängeln blåser i sin basun, så finns det fyra änglar som är bundna vid floden Eufrat. Dessa änglar kommer att förbli bundna fram till den dag att den sjätte ängeln blåser i sin basun.

  Änglarna släpps lösa

  Upp 9:15 – Då släpptes de fyra änglarna lösa, de som för den timmen, den dagen, den månaden och det året som rustade för att döda en tredjedel av människorna.

  Upp 9: 17 - Och hästarna hade huvuden som lejon, och ur deras mun kom eld och rök och svavel. Av dessa tre plågor, elden röken och svavel som kom ur deras mun, dödades tredjedelen av människorna.

  Änglarna släpps lösa för en bestämd timme, dag, månad och år som betyder att allting sker i Guds tid och i rätt ordning för att fullborda det som Herren har bestämt ska ske. När den sjätte ängeln släpper lös dessa änglar kommer det att resultera i globala krig som kommer få katastrofala följder för människorna på jorden.

  När Johannes beskriver dessa krig som han ser, beskrivs och kännetecknas de med eld, rök och svavel och kan inte vara annat än globala kärnvapenkrig som här beskrivs. Resultatet är förödande och kommer att resultera i att en tredjedel av jordens alla människor kommer att dö. En värld som i förvägen har förlorat en fjärdedel genom de domslut som tidigare har gått ut. (Upp 6:8)

  Tiden är kort och Jesus kommer snart tillbaka

  Mikael

  SvaraRadera
 3. Ja, det drar ihop sig nu. Vi kan nu urskilja två stora, allvarliga konflikter i världen just nu som jag ser det. Öst mot väst i ett geopolitiskt/ekonomiskt krig som utkristalliserar sig i form av kriget i Ukraina, Kinas aggressioner mot Taiwan och spänningarna på Koreahalvön. Islam mot Judendomen och Kristendomen som utkristalliserar sig i den nya konflikten i Mellanöstern främst men också i de ökade motsättningarna mellan folken i Europa och inte minst Sverige. Två väldigt allvarliga konflikter som till synes är helt olika varandra till sin natur men som egentligen inte är det utan båda är sammanflätade i varandra på vissa sätt. Spänningarna i dessa konflikter har nu nått en brytpunkt så det räcker med minsta lilla för att en explosiv eskalering skall ske och mynna ut i något mycket, mycket värre. Tiden är nu kommen för den här världen att få uppleva det mest fasansfulla kriget i mänsklighetens historia, nämligen Det Tredje Världskriget. Detta krig som så totalt kommer omdana den här världen såsom vi känner den och när dammet lagt sig så är tiden kommen för Antikrist att ta världen i besittning genom vedermödan och till sist svinga sitt svärd mot Guds utvalda folk i ett sista avgörande slag. Men vi vet alla att vår Herre Jesus Kristus kommer till sitt folks beskydd och dräper Antikrist och sätter sig som Kung på Oljeberget. Efter det är det slut med all ondska. Halleluja, lovad vare Herren!

  Varma hälsningar Björn

  SvaraRadera
  Svar
  1. Amen shalom, tack ännu en gång allt du delar med / My

   Radera
  2. Guds frid, Björn. Tack för att din kommentar och för att du delar dina tankar. Det är precis så det är. Precis som Irans president precis har sagt - "så finns det inte längre någon återvändo". Vi är på väg mot vedermöda och ett tredje världskrig. Profetior som uppfylls inför våra ögon. Men som du skriver så vet vi också att Herren kommer att segra och har allt i sin hand.

   Herrens rika välsignelse
   Mikael

   Radera
 4. Profetiska nyheter:

  Israel har precis gått in i krigets nästa stadium som betyder markoperation i Gaza. Frågan är hur Israels grannländer och särskilt Iran kommer att reagera på det här?

  Även Erdogan hotar med krig mot Israel och att skicka militär till Gaza i ett skrämmande meddelande. Den turkiska presidenten sa i ett tal på en demonstration för Palestina att Turkiet kan "dyka upp oväntat när som helst".

  Här ser vi tydliga varningar från både Iran och Turkiet som betyder att GOG kriget kommer allt närmare. Mellanöstern håller på att förvandlas till det som uppenbarelseboken vittnar och talar om och Israel är mitt i det.

  Vilka tecken vi upplever och hur nära är vi egentligen Jesu återkomst? Min tro är att den tiden är mycket kort

  https://www.dn.se/varlden/israel-utokar-markoperation-strider-mot-hamas-i-natt/
  https://www.express.co.uk/news/world/1829092/Erdogan-Turkey-Israel-war-Gaza

  Mikael

  SvaraRadera
 5. Uppryckandet är en dörr som delar två skilda världar. Här på jorden upplever vi synd, fördärv och mörker. I himlen finns inget annat än helighet, glädje och Guds härlighet. I en tid där mörker drar över jorden och vi upplever starka tidstecken som pekar på att vi närmar oss denna tidsålders slut, så betyder det samtidigt att vi med hastiga steg närmar oss vårt hopp, och målet för vår vandring på jorden.

  Psalm 50:1 - Herren Gud talar och kallar jorden, allt mellan öster och väster

  Det är en varning och ett kall till omvändelse för den här mänskligheten. Herren sträcker ut sina händer för att röra, förvandla och frälsa den här generationen innan det är för sent. Jesus är frälsningens ark, och endast i honom finns räddning och frälsning.

  Maranatha

  Mikael

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja jag tror det är svårt att ta in så nära vi är nu.
   Man har längtat så länge
   Och nu är vi snart där . Så stort att tänka på

   Radera
  2. Ja, det är fantastiskt och helt underbart. Jag längtar så mycket efter Jesus och efter att komma hem. Snart är vi hemma!

   Maranatha

   Mikael

   Radera
 6. Iran är redo för krig!

  Iran inleder krigsövningar med 200 attackhelikoptrar och missiler när spänningarna med Israel eskalerar och amerikanska krigsfartyg samlas i Medelhavet. Stridsvagnar, flygplan och soldater användes av den islamiska republiken i övningen och befälhavaren , Abdolrahim Mousavi, tillägger: "Vi är alltid redo att hantera hot

  Det är mörka moln på himlen i Mellanöstern där allt bara ser ut till att eskalera.

  https://www.the-sun.com/news/9440417/iran-launches-war-games-amid-israel-tensions/

  Mikael

  SvaraRadera
 7. Israel tar hem sina diplomater från Turkiet efter Erdogans senaste hot mot Israel där han kritiserar Israel för påstådda "krigsbrott" i Gaza

  https://www.timesofisrael.com/israel-pulls-diplomats-from-turkey-to-reassess-ties-as-erdogan-blasts-its-war-crimes/

  Mikael

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har knappt sovit i natt. Många dåliga nätter. Tänker o ber för Israel. Samtidigt är det attacker i tankarna . Den onde är verkligen på gång . Vill störa friden. Anklaga en i tankarna . Gråter över att många i församlingen sover, tummar på Guds ord . Bara Jesus håller nu. Vart skall vi gå? När församlingar lever som Världen i värderingar. Avfallet är stort. Vi ber för varandra i denna sida. Tackar Gud för Mikael och er här.
   Bara hos Jesus är vår frid..

   Radera
  2. Jag håller med dig. Det går snabbt och det är en kuslig utveckling i världen. Mörkret är väldigt påtagligt och det märks att det är vedermödans mörker vi upplever i horisonten. Tidens avslutning är väldigt nära och så också Jesu dyrbara återkomst.

   Herrens rika välsignelse

   Mikael

   Radera
 8. Profetiska nyheter:

  Det är inte bara Turket men nu också Ryssland som ser Israel som sin fiende. Vladimir Putin ser nu Israel som en "motståndare" när han närmar sig Iran och stöder Hamas i Mellanöstern.

  GOG reser sig och vänder sig mot Israel för att plundra och förstöra. På ett otroligt sätt ser vi just nu hur vi närmar oss profetiors uppfyllande!

  Jesus kommer snart

  https://www.the-express.com/news/world-news/116724/vladimir-putin-israel-enemy-russia-netanyahu

  Mikael

  SvaraRadera
 9. Är detta vi ser nu inledningen på Psaltaren 83 kriget, Gog i Magog kriget eller tredje världskriget? Kan det vara så att den sjätte basunen snart är på väg att inträffa med tanke på vad som nu sker och kan ske i slutet på veckan? Uppenbarelseboken 9:13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, vi är långt i ändetidens skeende med bland andra de krig du beskriver där. Min tro är ändå att vi fortfarande är utanför vedermödan och väntar på uppryckandet som kommer att föra till att de fyra apokalyptiska hästarna släpps lös. Jag tror att vi är på tröskeln till både uppryckandet men också vedermödan och världskrig.

   Herrens rika välsignelse
   Mikael

   Radera
 10. Det kriget som har börjat kommer inte att sluta. Hamas har precis sagt att "Israel har ingen plats på vår mark." Han fortsatte med att säga: "Vi måste ta bort det landet (Israel)

  Det Hamas säger är att de vill aldrig sluta sin kamp mot Israel och kommer inte att ge sig förrens Israel inte längre har något land. Som vi vet så har Herren givit landet till det judiska folket som är för evigt.

  Mikael

  https://twitter.com/MEMRIReports/status/1719662664090075199?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1719662664090075199%7Ctwgr%5E2015366f0ce1df12a93428fe374709ad534ba77c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fendtimeheadlines.org%2F2023%2F11%2Fwatch-hamas-official-warns-we-will-repeat-october-7-again-and-again-israel-must-be-removed%2F

  SvaraRadera
 11. Jemen är nästa land som nu säger att de är i krig med Israel. Israel står med andra ord i en mycket svår situation där vi ser Psalm 83 kriget uppfyllas inför våra ögon. Länderna runt Israel vänder sig mot dom för att förklara krig och "kasta judarna i havet".

  Skulle inte Herren vara med Israel så hade de inte haft en chans, men vi vet att Herren strider för det judiska folket och till sist kommer en kvarleva att bli frälst och kommer att ärva riket på jorden (Israel i 1000-års riket)

  Låt oss fortsätta be för det judiska folket

  Maranatha

  Mikael

  https://www.express.co.uk/news/world/1830070/yemen-houthi-israel-iran-war

  SvaraRadera
 12. Herren har genom historien visat oss att i tider när det är som mörkast är frälsningen lika påtagligt nära. När synden skrek inför Gud på Noas tid och Herren sände syndafloden, var arken en symbol för en ny början och en ny tidsålder för människan. När Jesus hängde på korset blev himlen bokstavligen svart, och människor tolkade det som Faderns totala frånvaro. Det de inte kunde veta var att tre dagar senare uppstod Jesus med kraft och styrka, med dödsrikets nycklar i sin hand. När sedan lärjungarna kände sig ensamma och övergivna efter Kristi himmelfart föll Guds Ande kort tid efter det, och församlingen föddes.

  Det känns som att mörkret i den här världen är mycket starkt just nu, och många syskon runt omkring upplever tider av kamp, frustration och ensamhet. Där tror jag att Herren vill uppmuntra oss genom att visa den frälsning som Herren har lovat och som känns mycket nära – uppryckandet av Jesu brud. Då kommer detta mörker att förvandlas till ljus, och kaos kommer att ersättas med fullständig frid.

  Herrens rika välsignelse

  Mikael  SvaraRadera
  Svar
  1. Mikael, tror du man minns sorgerna på jorden i himlen? Jag har en så djup obeskrivlig sorg att jag aldrig fick ett biologiskt barn och jag är rädd att jag kommer minnas den eller bli påmind om den sorgen i himlen när jag ser andra återförenas med sina barn. Säkert jättefåniga tankar, jag vet…

   Radera
  2. Hej där! Det är inte alls jättefåniga tankar, jag tror vi alla har olika rädslor om att himlen inte skulle vara tillräckligt bra. Men jag kände direkt att jag ville svara dig tröstande här med - det är min absoluta 100% övertygelse att du inte kommer att vara sorgsen över någonting hemma i himlen sen oavsett vad du gått igenom här nere på jorden. Stor kram!

   Radera
  3. Guds frid.

   Min personliga tro och det jag är helt överbevisad om är att det inte finns sorger i himlen. Allt är fullkomligt och perfekt, så alla besvikelser och hämska upplevelser kommer Herren att hela oss i från. Så oavsett vilka sorger och smärtor vi här på jorden bär på, kommer Gud att torka alla våra tårar och hela våra sår när vi är tillsammans med Honom.

   Vi kan se fram till en underbar evighet utan dåliga minnen eller upplevelser som plågar oss. Allt blir helt fullkomligt och gott.

   Maranatha

   Mikael

   Radera
  4. Tack Sparven och Mikael för era tröstande svar. 🙏🏼

   Radera
 13. Det är tungt och mörkt i världen nu men var vid gott mod. Vårt saliga hopp och.enda hopp är nära.
  Uppryckandet kommer och kommer snart även om vissa menar att det inte gör det eller hånar de som tror det.
  Även Noa blev hånad och bespottad vid bygget av arken.
  Håll fast vid tron och kronan!
  Kom!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Amen! Din hälsning hade gömt sig så därför var den inte publiserad. Men tack för en uppmuntrande och uppmanande hälsning

   Mikael

   Radera
 14. Guds välsignelse till alla här.

  SvaraRadera
 15. Då är vi två. De tankarna / funderingarna har slagit mig med.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Johan: Skönt att höra man inte är ensam om de tankarna. Jag hoppas och vill tro att Mikael och Sparven har rätt. 🙏🏼

   Radera
 16. En fundering gällande de arabiska flaggorna som motsvarar inseglen! Kan det vara så med tanke på vad som har hänt och kommer hända framledes att vedermödan har startat?

  SvaraRadera
 17. Ingen här som kan svara på min fråga gällande om vedermödan redan kan ha startat beträffande att de arabiska flaggornas färger motsvarar inseglen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid. Som jag skriver i inlägget så representerar färgerna i dessa flaggor de apokalyptiska hästarna i Uppenbarelseboken. Men i och med att vedermödan inte har börjat än, så ser jag det som en föraning för det som ska komma och ett tecken på att stora delar av ändetidens utveckling har med Israel och Mellanöstern att göra.

   Mikael

   Radera
  2. Hej Mikael! Tack för ditt svar! Det är inte osannolikt att vedermödan startar nästa höst!

   Guds frid!🙏

   Radera