torsdag 1 oktober 2015

Kraftig jordbävning på 8.3 skakar Chile
Den 16 september skakades Chile av en ovanligt kraftig jordbävning som mätte hela 8.3 på Richterskalan, och som kunde kändes ända bort till Argentinas huvudstad Buenos Aires. Minst fem personer har dött och en miljon människor har evakuerats.    

Marken flyttade sig

Både vulkanutbrott och jordbävningar beror på rörelser i jordens yttersta delar. Det här skalvet i Chile var så kraftigt att man genom att använda interferogram, har kunnat se och avläsa hur mycket marken flyttade på sig under själva skalvet.

Ändetidens jordbävningar

Upp 6: 12-16 - Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod. Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter, när det skakas. Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades från sin plats.

Även om dessa jordbävningar vi upplever i dag är våldsamma, är det bara en försmak, och ingenting i jämförelse med dem som kommer under vedermödans tid.

Uppenbarelseboken talar om fem stora jordbävningar, där den första sker vid det sjätte sigillet. Den här är en massiv världsvid jordbävning som resulterar i att jordplattorna rör och flyttar sig så kraftigt, att alla jordens berg och öar kommer att flyttas från sina platser. Det här måste vara en jordbävning som är utanför alla kategorier när vi mäter på Richterskalan.

Den femte och sista jordbävningen

Upp 16: 18 – Den sjunde tömde sin skål över luften. Och en stark röst gick ut från tronen i templet, och den sade: "Det har skett." Och det kom blixtar, dån och åska och en stor jordbävning, en sådan som inte har förekommit så länge det funnits människor på jorden, så väldig var den. Den stora staden rämnade i tre delar, och folkens städer störtade samman. Gud kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren med sin stränga vredes vin. Alla öar flydde och bergen fanns inte mer. Stora hagel, tunga som talenter, föll ner från himlen över människorna, och de hädade Gud för hagelplågan, eftersom den var mycket svår.

Den femte och den sista jordbävningen, är utan jämförelse i hela mänsklighetens historia. Den sjunde ängeln tömmer den sista vredesskålen över jorden i själva avslutningen av den stora nöden.

Städer störtar samman, och på samma gång faller 25 kg stora hagel ned från himlen över människorna. Den här gången, och till skillnad från jordbävningen vid det sjätte sigillet, kommer inte bara öar och berg att flytta sig men kommer helt enkelt att upphöra att existera.

Jesaja talar också om denna händelse som får jorden att rämna, och en jord som skakar i sina grundvalar:

Jes 24: 18-20 - Det skall ske att den som flyr undan förskräckelsens rop störtar i fallgropen, och den som kommer upp ur fallgropen fångas i snaran. Ty fönstren i höjden är öppna och jordens grundvalar skakar. Jorden brister, ja, den brister. Jorden rämnar, ja, den rämnar. Jorden vacklar, ja, den vacklar. Jorden raglar som en drucken. Den svajar fram och tillbaka som en vakthydda i trädets topp. Dess missgärning vilar tung på den. Den skall falla och inte mer resa sig

Jesus kommer snart!

Källa:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar