fredag 5 maj 2017

Antikrist är klar att träda fram


Upp 4:4 - Runt omkring tronen stod tjugofyra troner, och på tronerna satt tjugofyra äldste klädda i vita kläder och med kronor av guld på huvudet. 

I Uppenbarelseboken kap 4, och precis innan dess att det första sigillet bryts, så är de 24 äldste församlade kring Guds tron. Jag tror att dessa äldste representerar den uppryckta församlingen, som då är uppryckt och på plats innan dess att det första sigillet bryts.

När församlingen är uppryckt och på plats framför Guds tron, kan den sista och 70:e årsveckan börja, som också är vedermödans tid. Med hastiga steg närmar vi oss inte bara uppryckandet av Herrens brud och församling, men också tiden då Herren kommer att bryta det första sigillet, som också är Antikrist ankomst och framträdande.

Det första sigillet

Upp 6: 1-2 - Och jag såg när Lammet bröt det första av de sju sigillen, och jag hörde ett av de fyra väsendena säga med en röst som åskan: "Kom!" Jag såg, och se: en vit häst (hipos levkos), och han som satt på den hade en båge (tokson). Åt honom gavs en segerkrans (stefanos), och han drog ut som segerherre, för att segra.

Matt 24: 4-5 – Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.

Det första sigillet inleds med Antikrists framträdande i den här världen. Till den dag att det första sigillets bryts, kommer Gud att hålla honom tillbaka till dess att hans tid kommer och han får lov att träda fram (2 Tess 2:7). Antikrists ande är redan verksam, men Antikrists uppenbarelse och den funktion han kommer att fylla, kommer först att träda i kraft vid det första sigillet

Vem är ryttaren på den vita hästen

Det finns många olika tolkningar om vem ryttaren på den vita hästen är. Jag är helt överbevisad om att det är Antikrist själv som denna profetia talar och pekar på. Det finns vissa skillnader på denna ryttare och hans attribut om vi jämför med Jesus Kristus.

För det första kommer inte Jesus i början av den sista årsveckan, men i slutet av den, vid hans uppenbarelse vid Harmageddon. När Jesus kommer har han inte en båge, men i stället ett skarpt svärd, som är Guds ord. Det är heller inte en kungakrona som denne har på sitt huvud, men i stället en segerkrans som gavs till vinnare i spel och tävlingar inom idrotten. När Jesus kommer så har han inte en segerkrans men en kungakrona på sitt huvud (diademata polla), som just betyder ”många kungakronor”.

En falsk fredsmäklare

Daniel 9:27 - Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.

Daniel 9 talar om att denna ”förödare” kommer att inleda den sista årsveckan med att sluta ett förbund ”med de många”. Antikrist eller ryttaren kommer ridandes på en vit häst, som kan betyda att han kommer som en fredsmäklare och förmår att skapa en kortsiktig världsfred, som innebär fred i mellanöstern. När det andra sigillet bryts så kommer denna häst att ”ta bort den här freden från jorden” (upp 6:4)

Antikrist kommer därför att två olika ansikten under hans regeringsperiod, där han till att börja med kommer som en fredsmäklare, där han för en kort tid lyckas att skapa i mellanöstern.

Antikrist och bågen

I Uppenbarelseboken kap 6 blir Antikrist beskriven med en båge i handen. Det är både en bild på krig och militär makt, men också en bild på det kommande förbundet, då Israel är bågen. (Sak 9:13)

Något av det som står allra höst upp på agendan för världens ledare är just detta förbund och en kommande fred i Mellanöstern. I åratal har världens ledare med både USA och påven i spetsen, försökt att hitta ett fredsavtal som bägge parter kan acceptera och omfamna. Ett fredsavtal som i mångas ögon är oundkomligt för att ”säkra” freden i denna oroliga region. 

Den stora bedragaren

Jes 28:15 - Ni säger: "Vi har slutit förbund med döden, vi har ingått fördrag med dödsriket. När gisslet far fram som en översvämmande flod, skall det inte nå oss, ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt, falskheten till vårt gömställe."

Det första Jesus varnade för förbindelse med denna tidens slut var att inte bli bedragen. Antikrist är kulminationen av det stora bedrag som Satan har stått för sedan sitt uppror mot Gud. Han är bedragaren från begynnelsen, och kommer att göra allt för att bedra mänskligheten en sista gång genom Antikrist, som kommer att vara en människa uppfylld av Satan själv.

Antikrist kommer att bedra både den här världen, och Israel. Den här världens nationer kommer att ge upp och överlåta sin makt till Antikrist, för att ge honom världsherraväldet. Israel kommer att sluta ett förbund med denne person, och försent kommer Israel kommer att upptäcka att det är själva döden som de har ingått och slutit ett förbund med. Ett förbund som kommer att upplösas efter 3,5 år (Jes 28:18).

Avslutning

2 Tess 2: 3 - Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram

2 Tess 2:3 Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a departing first, and that the man of sin be disclosed, even the son of perdition, (Geneva Bible)

Paulus undervisar församlingen om en viktig och avgörande tes, nämligen det att församlingen inte kunde förvänta att Herrens dag (vedermödan) skulle komma, innan tre avgörande händelser skulle ske:

Avfallet (apostasia) måste komma, den som håller tillbaka måste träda till sida, och laglösthetens människa (Antikrist) måste öppet träda fram (Upp 6:1). Jag tror, att detta ord ”apostasia” betyder och ska tolkas som de tidigaste översättningar, nämligen med ordet ”departure” eller avgång.

Det som gör att Antikrist inte kan träda fram, och det som håller honom tillbaka, är det att Jesu brud fortfarande är kvar på den här jorden. När Herren har tagit bort sin utvalda och väntande brud, kommer Antikrist få lov att träda fram och inta sin roll i den sista tiden. Vi är på väg mot den sista tiden som både innebär ett uppryckande, Antikrist framträdande och Guds domar genom sigill, basuner och vredesskålar.

Jesus kommer snart!


2 kommentarer:

 1. Guds Frid Mikael,

  Vår tro och våra böner till Herren hjälper oss att gå vidare.

  Vänligen
  J och G

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid syskon,

   Jag ber, att Herren på ett helt särskilt sätt ska styrka, hjälpa och leda er i den tid som är. Herren upprätterhåller er med sin rättfärdighets högra hand, och känner varje omständighet och situation i era liv.

   Guds rika välsignelse

   Hälsningar

   Mikael

   Radera