söndag 23 maj 2021

Antikrist – Ryttaren på den vita hästen

 


”Antikrist, eller ryttaren kommer ridandes på en vit häst, och drar ut som en segervinnare. Han har en båge i sin hand, som pekar på det kommande förbundet som Dan 9 talar om, då Israel är bågen”

Ryttaren på den vita hästen

Min överbevisning är att vi befinner oss i den tid där Herren mycket snart kommer att kalla sitt folk hem till sig. Det första som kommer att ske efter det att Guds församling är på plats i det himmelska, är det att Herren kommer att bryta det första av de sju sigillen. Det är Herren som styr ändetidens utveckling och avgör när varelsen framför Guds tron ska säga ”Kom”, och kalla fram ryttaren på den vita hästen. Min överbevsing är att det är Antikrist, syndens människa, som står klar och väntar på få lov till att träda fram.

Jag är överbevisad om att den utveckling vi har sett ta form de senaste par åren betyder följande två saker: För det första är det som sker i Mellanöstern ingen tillfällighet, men är ett led i ändtidens utveckling, som till sist kommer leda fram till ett tiohorns förbund och Antikrists framträdande. Det andra är att Antikrist kommer från den islamiska delen av världen, och utifrån den koalition av arabiska länder som vi har sett ta form de senaste åren.

Antikrists rike

Upp 13: 1-2 - Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet; det hade tio horn och sju huvuden, och på sina horn hade det tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. Och vilddjuret, som jag såg, liknade en panter, men det hade fötter såsom en björn och gap såsom ett lejon. 

När Uppenbarelseboken beskriver detta antikristliga rike, ser han en kropp som liknas vid en leopard, med fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Genom att studera dessa vilddjur och världsriken som både Johannes och Daniel beskriver, får vi en bild av Antikrist, hans rike, hans uppkomst och utbredelse i ändetiden.

De sju huvuden är en symbol på sju världsriken som har funnits, där dessa huvuden är förkroppsligad i dess ledare och kungar. De sju världsriken som Johannes beskriver är Egypten, Assyrien, Babylonien, Medien-Persien, Grekland, Romarriket (på Johannes tid), och det sista vilddjurets rike i ändens tid.

Odjuret kommer att ha en leopards kropp (Grekland), en björns fötter (Medien-Persien), och ett lejons gap (Babylonien), och de tio hornen är på samma sätt som de tio tårna på Nebukadnessars bildstod, en symbol på det tiostatsförbund som kommer att finnas inom det sista och kommande världsriket.

Antikrists ursprung

Dan 7:8 - Men under det att jag betraktade hornen, fick jag se hur mellan dem ett annat horn sköt upp, ett litet, för vilket tre av de förra hornen blev bortstötta; och se, det hornet hade ögon lika människoögon, och en mun som talade stora ord.

Antikrist har många namn, och kallas bland annat för ”Laglöshetens människa”, ”Den laglöse” och ”Odjuret”. Andra profetiska namn för Antikrist som återspeglar och ger en häntydning till hans ursprung och kommande rike är bland andra ”De små hornen”, ”Fursten som skall komma”, ”Kungen från Norr”, ”Assyrien” och ”Konungen i Babylon”.

Det finns förtalare för att Antikrist ursprung antingen kommer att vara från ett nyuppståndet Romerskt rike, eller utifrån det gamla Islamiska riket. Men egentligen finns det inga motsättningar i dessa påståenden, då landområdet och de länder som är aktuella stort sätt är det samma.

Många betraktar det gamla Romarriket som det vi i dag kallar Västeuropa och förväntar att Antikrist ska komma därifrån, men sanningen är att det romerska imperiet var långt större än det. När det romerska imperiet var som störst, sträckte det sig från Västeuropa helt upp till England, Holland och delar av Tyskland och helt ner i Nordafrika, med länder som Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen och Egypten. Mot öst sträckte sig detta rike helt till Irak, Turkiet, Armenien och Azerbajdzjan. 

Det Romerska imperiet delades till sist i två riken – Västrom och Östrom. Västrom föll år 476 e.Kr., medan Östrom först föll cirka 1000 år senare år 1453 e.Kr. som efterföljdes av det Osmaniska riket. 

Två ben av järn och lera

Dan 2: 32-33 - Bildstodens huvud var av bästa guld, dess bröst och armar voro av silver, dess buk och länder av koppar; dess ben voro av järn, dess fötter delvis av järn och delvis av lera.

Daniel såg samtidig två ben på statyn beståendes av järn och lera, som med utgångspunkt i ett nyuppståndet Romerskt rike både symboliserar Väst och Östrom. Konklusionen är att när vi ser på de områden som Antikrist ska komma från, så är det utifrån det islamiska riket, eller den östra delen av det gamla romerska riket. Länder som dessa riken har gemensamt är bland andra Turkiet, Syrien och Irak.

Vilddjuret från havet

Upp 13: 1-10 – Och vilddjuret, som jag såg, liknade en panter

När Johannes ser vilddjuret som kommer upp från havet, så beskrivs det med en kropp som en leopard. Leoparden är en symbol på det grekiska riket, och är ett av de världsriken som är beskrivet med tio horn och sju huvuden.

Det grekiska riket finns också på den bildstod som Daniel ser i en syn, och symboliseras på bildstodens buk och höfter gjort av koppar (Dan 2:32)

Det lilla hornet på bocken

Dan 8: 8-9 – Och bocken företog sig mycket stora ting. Men när han hade blivit som starkast, brast det stora hornet sönder, och fyra andra ansenliga horn sköt upp i dess ställe, åt himmelens fyra väderstreck. Och från ett av dem gick ut ett nytt horn, i begynnelsen litet, och det växte övermåttan söderut och österut och åt »det härliga landet» till.

När Daniel får synen från Herren ser han Antikrist som två horn. Det ena hornet kommer utifrån det fjärde odjuret, och det andra hornet kommer utifrån det tiohornsförbund som kommer att finnas i ändetiden.

Det lilla hornet på bocken ger oss en detaljerad information om att Antikrist ska komma från ett land i öster inom det forna grekiska världsväldet.

Det Grekiska riket

Dan 8:8 - Och bocken företog sig mycket stora ting. Men när han hade blivit som starkast, brast det stora hornet sönder, och fyra andra ansenliga horn sköt upp i dess ställe, åt himmelens fyra väderstreck.

Det gamla grekiska imperiet sträckte sig från Grekland ända till Indien, men efter Alexander den stores död blev det grekiska väldet uppdelat i fyra delar – Makedonien och Grekland, Mindre Asien, Syrien och Egypten.

Det kan betyda att Antikrist kommer att börja som ett litet horn inom detta område, men kommer att växa och bli större än alla de andra hornen, och till sist även få makten inom och av tiohornsförbundet. Det ger oss en beskrivning av att vi kan förvänta att Antikrist kommer att framträda från ett av länderna inom det gamla grekiska imperiet, med länder som Grekland, Turkiet, Syrien, Irak osv.

Detta vilddjur som består av delar från alla de tidigare världsriken, kommer därmed och tillsammans med tiohornsförbundet att bli världens största och mäktigaste rike någonsin, med Antikrist som ledare.

Antikrist - Assyriern

Jes 30:31 - Ty för HERRENS röst skall Assur bli förfärad, när han slår honom med sitt ris.

Ett annat profetiskt namn för Antikrist, som ger en indikation om hans ursprung är att bibeln på flera ställen kallar Antikrist för ”assyriern” (Från Assur, Syrien), och kungen från nordlandet (Dan 11:40-45).

Assyrien var ett kungarike som låg norr om Israel. Herren använde Assyrien genom historien för att döma Israel när de inte följde honom och vandrade på hans vägar. På samma sätt kommer Herren att använda ändetidens ”assyrier” för att invadera och döma Israel.

På samma sätt som att Messias kom utifrån Abraham, Isaks och Jakobs blodlinje, kommer antikrist att komma utifrån Ismaels avkomma, som alltså är vår tids araber.

Antiochus IV Epiphanes

Dan 11: 21-34, 35-45

En av de helt stora förebilderna på den kommande Antikrist är Antiochus som var kung i Assyrien från 175-164 f.Kr.

Antiochus blev en förelöpare till Antikrist, där vi kan se att samma handlingar som blev gjord genom honom, kommer att ske igen under den sista och den 70:e årsveckan. Han besudlade och förstörde templet, och satte upp förödelsens styggelse. Han inledde samtidigt en stor förföljelse, och försökte utrota judarna och deras Guds tro.

Profetian i Daniels bok kap 11, blev delvist uppfylld av Antiochus, men som kommer att uppfyllas av den kommande Antikrist i vedermödan.

Vem kan skapa fred

Frågan har ställts många gånger, men med tanke på den utveckling vi ser i Mellanöstern med först den arabiska våren och sedan IS (Islamiska Staten) är frågan mer aktuell än någonsin.

Många undrar vem den person är som hela den muslimska världen vill och kommer att lyssna på? Vem kommer utifrån detta kaos som råder, och på trots den enorma klyfta som finns mellan Israel, den muslimska världen och väst, förmå att skapa en lösning som kommer att innebära ett fredsavtal? 

Syndens människa

Upp 6:1-2 – Och jag såg när Lammet bröt det första av de sju sigillen, och jag hörde ett av de fyra väsendena säga med en röst som åskan: "Kom!" Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut som segerherre, för att segra.

Svaret på frågan är Antikrist, syndens människa, som träder fram vid det första sigillet, och precis i början av den 70:e och den sista årsveckan.

Han kommer förmå det som amerikanska presidenter, EU och FN har misslyckats med. Han kommer att sluta ett förbund med Israel, och lyckas skapa en tillfällig fred i mellanöstern. Antikrist, eller ryttaren kommer ridandes på en vit häst, och drar ut som en segervinnare. 

Han bär en båge

Han har en båge i sin hand, som pekar på det kommande förbundet som Dan 9 talar om, då Israel är bågen (Sak 9:13). Bågen var ett vapen, och en symbol på militär makt på Johannes tid. Men Herrens vapen är inte en båge utan i stället ett svärd. Bågen är utan pilar, som vittnar om att han inte kommer att behöva använda våld för att få sin makt på jorden. Han blir given makt av de tio kungarna utan att behöva kämpa sig till den (Upp 17:3). Han kommer att ha krigsvapen, men kommer att agera precis som han är obeväpnad. Daniel säger att han skall fördärva många i deras trygghet. Eng översättning: ”By peace shall (he) destroy many (Dan 8:25)

Segrarens krona

För det andra så bär personen fel sorts krona. Det grekiska ordet för en konungskrona är ”Diadem”. Men han bär en ”Stephanos eller segrarens krona. Det priset gavs till vinnare i offentliga spel/tävlingar som typiskt var en grön krans. Det identifierar bäraren som en erövrare, men inte som en kunglighet. I Upp 13 under den stora nöden, läser vi att Antikrist får makt att föra krig mot de heliga och att besegra dem, och vi ser också att han får makt över alla stammar, folk, språk och nationer (Upp 13:7).

Gör sig själv till Gud

2 Tess 2: 3-4 - Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Det som kommer att förlösa den stora nöden som Jesus talar om i Matt 24, är när Antikrist, sätter sig i Guds templet för att proklamera och upphöja sig själv till Gud. Det är något som Satan har önskat och besträbat sig efter sedan urminnes tid. Han ville stå upp över Guds tron och göra sig lik den högste, vilket var det som förde honom till fall. (Jes 14:13)

Daniel uppenbarar den sista härskarens motiv och ambition när han säger att ”han skall sätta sig upp mot furstarnas furste” (Dan 8:25). Många falska Messias har kommit och varit i den här världen, men det kommer ingen större, eller en mer ondskabsful bedragare som den här.

 Onda andar från avgrunden

Upp 9:2 – Stjärnan öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur den som rök från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. Ur röken kom gräshoppor ut över jorden..

Det grekiska ordet för avgrunden i Upp 17:8 är ”Abyssus” och är samma ord som är använt i Upp 9:1-3 och i vers 11 som här kallas avgrundens brunn. Den öppnas och därifrån kom det gräshoppor (onda andar) som fick makt, som jordens skorpioner. Det är Antikrists vänner som kommer honom till hjälp. Det är dem som djuret har varit tillsammans med i avgrunden sedan sin död från jorden.

De onda andar som möter Jesus i Luk 8:31 ber honom om att inte befalla dem att fara ner i ”Abyssus”, avgrunden. Det är samma avgrund som Satan kastas i när han kommer att bli bunden för 1000 år. (Upp 20:3) Anrikrist är alltså en andemakt som har varit förvarat i avgrunden (Abyssus) tillsammans med de onda andar, tills han träder fram i den här världen igen som Antikrist. Han är med andra ord odjuret från avgrunden, Abyssus!

Muslimer väntar på Mahdi

Jag kan inte se det på annat sätt än att den person som bibeln beskriver som Antikrist kommer utifrån den muslimska delen av världen. På många sätt är denne Madhi som är muslimernas kommande frälsare, skrämmande lik den som kristendomen beskriver som Antikrist.

I följe muslimsk eskatologi, kommer denne Mahdi att vara en politisk och religiös ledare som kommer att etablera en ny världsordning. Han kommer ridandes på en vit häst, och kommer att kontrollera och införa islamsk lag över hela jorden. Madhi kommer att halshugga dem som inte kommer att konvertera till Islam, och han kommer att göra Islam till den enda religionen på jorden.

Denna Mahdi kommer att sluta ett sjuårigt förbund med Israel, och han kommer att inta, ockupera och ha sitt styre från Jerusalem. Han kommer samtidigt att starta en massiv förföljelse på judar.

Gud har allt under kontroll

2 Tess 2:8 - Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst

Men vi som har läst slutet, vet att Gud har allting under kontroll. Oavsett hur turbulent det kan se ut i världen, och hur fruktansvärt vedermödan är beskriven, så vet vi att inget sker utan Guds vilja. Det är Jesus själv som har skrivet ändetidens scenario, som är förhistoria som redan är nedskriven, och Gud använder Antikrist för sina syften i ändtiden.

Vid Harmagedon, och vid Jesu synliga återkomst blir Antikrist besegrad och kastad levande i den brinnande eldsjön. I dag är scenen tillrätta lagd för ändetidens sista tidens scenario. Plattformen för Antikrist framträndande är ett antikristligt system och en värld på väg mot konkurs. 

 

Jesus kommer snart!

14 kommentarer:

 1. De onda andar som möter Jesus i Luk 8:31 ber honom om att inte befalla dem att fara ner i ”Abyssus”, avgrunden.

  Men när svinen störtade från berget, hamnade då dom onda andarna ändå i avgrunden??

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid,

   Jag har svårt att svara på just den frågan i och med att det inte står i texten. Beklagar.

   Hälsningar

   Mikael

   Radera
 2. Broder Mikael!

  Först vill jag säga att jag uppskattar din kärlek till Herren och det Profetiska Ordet, Guds Ord. Det är tyvärr alldeles för få förkunnare som har den insikt som vi så väl behöver (som du av nåd besitter) i vårt land. (Ja dessutom är du numera Dansk sedan länge 😁) Tack för att du ändå har ett hjärta för gamla Sverige...

  En fråga, Kommer judarna att ta emot en muslimsk "frälsare"? Säger inte att du har fel bara att det blir ett frågetecken kring varifrån Antikrist har sitt ursprung. En annan intressant notering är att globalisterna har delat in världen i 10 regioner, kanske inte det kommer något 10 statsförbund som Antikrist tar makten utan ifrån detta världsregioners förbund. Vad som talar för detta är att Ak tar världsherravälde. Samtidigt ska detta sista välde återuppstå utifrån det Romerska väldet. Ja det inte alltid glasklart att tolka det profetiska ordet.

  Till sist önskar jag dig Guds frid och rika välsignelse!

  Mvh Ulf Schager

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid Ulf,

   Tack för din hälsning - och ja, jag brinner fortfarande för Sverige :-)

   När det vi ser på det kommande vilddjuret, så beskrivs det bland annat utifrån Daniels bok. Det är med andra ord länder och områden som Herren tidigare har handlat med i historien, som åter igen kommer att få inflytande. Då kan man till exempel utesluta länder som USA, som man inte kan hitta i det profetiska ordet. Till GOG säger Herren till exempel: "som jag tidigare har talat till" Alla tidigare storriken har legat i Asien och Mellanöstern, och därför talar allt för att det är området runt Israel som kommer i spel igen.

   Jag tänker att judarna kommer att ta emot denne muslim, just för att han är muslim, men ändå talar judarnas sak. Han "vill" den judiska staten, och han accepterar Jerusalem som judarnas huvudstad, och han vill ett tredje tempel. När han sedan kan förmedla detta magiska förbund mellan Israel och resten av den arabiska världen, så kan Israel inte stå emot, men slutter detta "förbund med döden".

   Man kan säga att allting började i och runt Israel, och allting avslutas i och omkring landet Israel. Därför tror jag att Jesus kom från Isak, men Antikrist från Abrahams son Ismael, bågskytten.

   Guds rika välsignelse

   Mikael

   Radera
  2. Tack för ditt svar Mikael! Såg inte förrän nu att du svarat....
   Är fortfarande inte övertygad om nationaliteten/religionstillhörighet/folkslag, hos Antikrist. Att denne är arab och muslim som judarna, helt skulle omfamna som Messias, känns smått osannolikt. Å andra sidan, kanske dom inte heller skulle ta emot en hedning heller, som Messias...

   Såg att du skriver om Ingvar Harknäs och hans syn om både uppryckandet och delar av vedermödan. Detta skriver han om i sin bok "Världens sista dagar". Intressant bok. Men som alla utombibliska syner/profetior måste även dessa prövas.

   Brukar följa, och titta på en broder som heter Amir Tsarfati och har en tjänst för Herren genom BeholdIsrael. Han är en messiansk jude som predikar om uppryckandet och de yttersta dagarna. Han brukar rätt ofta benämna det, judarna kommer aldrig ta emot en muslimsk frälsare/Messias.

   Nåväl, nu är det ändå så att vi inte väntar på antikrist utan på Jesus Kristus, och uppryckandet. Vårt välsignade hopp, det tröstar vi oss med. Han kommer mycket snart!☝️🙏

   Marana ta!

   Radera
 3. Hejsan! Jag ville belysa tre kittlande mönster och teorier. Den första är att inom film, serier och TV-spel har temat "dystopi" och "tiden efter en nån typ av katastrof så att det är få människor kvar i en ruiner" blivit supertrendigt! Senaste kanske 6 åren har det vuxit sig mer och mer och det är fullkomligt översvämmat med detta tema. Och tex den största biofilmen i världen år 2019 (Avengers Endgame) hade en skurk som knäppte med fingrarna så att häflten av alla jordens människor försvann i ett ögonblick. Teorin här är att det är medvetet från Djävulen att etablera detta hos tittarna för att bli mindre överraskade efter uppryckandet och ha något att skylla på som inte är Jesus.

  Det andra är att UFO-nyheter börjar växa. Nyligen har USAs myndigheter börjat erkänna och offentliggöra UFO-material som hållt hemligt tidigare. Så snack om utomjordingar har börjat växa snabbt nu. Teorin även här är för att djävulen vill att människan ska kunna skylla på något efter uppryckandet som inte är Jesus.

  För det tredje får jag intrycket av att församlingarna och alla de kristnas tro runt om i världen genomgår en kraftig prövning i och med att kyrkorna stängdes ner undet pandemin. Många lämnar sin tro, medan många har tvingats kasta sig allt mer på Gud i förtvivlan osv. Teorin här är att det pågår en "skördetid", och var det inte så Bibeln beskriver det, att Han låta skörden växa klart innan man sår gräset från ogräs.

  Jag försöker vara ödmjuk inför att eventuellt vara helt ute o cykla men jag kan inte låta bli att se vissa mönster som pekar på att någonting håller på att hända snart.

  TACK GUD FÖR ATT DU ÄR LIVET, SANNINGEN & VÄGEN! Amen!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid, och tack för att du delar.

   Just UFO och hela film och tv-industrin, har så mycket fokus på det övernaturliga, invasion av utomjordingar, människor som spårlöst försvinner etc.

   Det är ingen tillfällighet. Satan förbereder en värld till en av historiens största händelser - församlingens bortryckande.

   Guds rika välsignelse

   Mikael

   Radera
 4. Tror inte du är ute och cyklar, jag har också lagt märke till de här sakerna. Och som någon sa om 2021, det är året då det går ett svärd genom församlingen, pandemin utmanar de kristnas tro.

  SvaraRadera
 5. Jag håller med dig Mikael. Allting började i och kring Israel och allting kommer också att ta sin ände i och kring Israel. Det finns inget annat område på jorden som engagerar hela världen såsom Mellanöstern på olika sätt. Och när det gäller Antikrist så är det logiskt att han kommer därifrån då han rimligen bör vara av islamistisk härkomst vilket ju är motpolen mot sann kristendom. Mahdi som främst islamismen väntar på står enbart för kaos, våld, erövring och ondska. Han är så långt ifrån vår Herre Jesus Kristus som man kan komma. Och som jag tidigare skrivit så tror jag att den politiska vänstern i världen och särskilt i västvärlden är hans falska profet som ser till att bana väg för honom genom att hela tiden förminska farorna och konsekvenserna av islamismen. Och utmåla opposition som islamofobi. Man har ju sett hur den politiska vänstern här i Sverige till och med attackerar ifrågasättande när det handlar om terrorister och IS återvändare i syfte att hela tiden flytta fram gränserna för det acceptabla i samhället. Opposition mot kaos och eskalerande brottslighet i samhället utmålas som rasism. Vänstern generellt förkastar ju kristendomen som bluff men tycks måna väldigt mycket om Islam och skydda och främja den på alla sätt. Så för mig är det glasklart att Mahdi är den Antikrist som islam väntar på ska komma och upprätta ett islamiskt rike över hela världen med stränga konservativa sharialagar. Men för att han ska kunna göra det krävs det en världsomspännande kris så man kan få jordens befolkning att styras i en och samma riktning. Det har vi på många sätt sett prov på nu under corona. Lagar som garanterar befolkningen frihet på olika vis har på kort tid brutits ned i uttalat syfte att skydda befolkningen från Corona och folket accepterar gladeligen då skräcken för viruset har blivit så stor. Blir spännande att följa utvecklingen framöver.

  Herrens välsignelse till dig Mikael och övriga syskon här.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid Björn, och tack för det du delar.

   Det är ju Guds ord som avgör Antikrist och den falske profetens ursprung, men det är intressant att ta del av Ingvar Harknäs tankar i boken "Världens sista dagar". Jag hade förmånen att tala en del gånger med Ingvar i telefon innan han gick hem till Herren. Boken tar utgångspunkt i en syn som Herren gav honom om uppenbarelseboken och den sista tidens utveckling.

   När han såg Antikrist i en syn, så tolkar jag honom som att han kommer från norra Syrien. Han beskrivs som en "man med mörkt och kortklippt hår och krulligt i nacken. Ett ansikte som är manligt och välformat. Han har en profil som är skarp och hans hy rätt ljus. Ögonen är mörka" (sida 27)

   Ingvar beskriver sedan hur han först tar makten i Syrien, Frankrike och Italien, tre länder i tiostatsförbundet. Här skriver Ingvar, att han tror att tiostatsförbundet kommer att bestå av stater från det tidligare Väst- och Östrom. (sida 28)

   Jag tycker att det är ganska intressanta tankar som Ingvar skriver i sin bok, som stämmer överens med en Antikrist från Mellanöstern.

   Guds rika välsignelse

   Mikael

   Radera
 6. Israel är navet i världen och det pågår och har alltid pågått ett andligt och fysiskt krig mot dom , flytta fram Jesus i hela världen och påtala honom kommer försvaga antikrist,

  SvaraRadera
 7. När vi pratar om Antikrist utifrån ett islamistisk synspunkt, har min gode vän Tage Bergman skrivit ett mycket bra inlägg som jag varmt kan rekomendera:

  Vilddjuret och hans rike

  http://jesus-kommer-snart.blogspot.com/2014/08/vilddjuret-och-hans-rike-ett-gastinlagg.html

  Guds rika välsignelse

  SvaraRadera
 8. När Jesus kommer tillbaka:
  Många skall komma och påstå de kan rädda världen, och många skall framföra falska budskap budskap om Gud, och de skall göra stora under och tecken för att möjligen lura också dem som tillhör Gud. Men kom ihåg att jag varnat er! Får ni alltså höra ett rykte om att Messias, den utlovade kungen, har kommit tillbaka och är ute i öknen så bry er inte om att se efter, Och säger någon att han gömt sig någonstans så tro det inte! För precis som när blixten flammar till över himlen från öster till väster, så skall det vara när jag, Människosonen återvänder . Det ska vara lika tydligt som när gsmarna samlas runt en död kropp.
  Så fort den tidens lidande är slut, kommer solen att förmörkas och månen sluta lysa. Stjärnorna skall slungas ur sina banor och universums krafter skakas. Då skall mitt Människosonen tecken visa sig på himlen, och alla folk på jorden skall jämra sig och klaga. De skall få se mig människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. Och till ljudet av mäktiga trumpetstötar skall jag sända ut mina änglar till alla väderstreck, så att de når hela jorden. Och de skall samla ihop alla dem som tackar ja till Guds inbjudan att få tillhöra honom.

  Halleluja

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för det du delar.

   Det är det som är fantastiskt för oss som har facit i hand. Vi vet hur det kommer att sluta - Jesu underbara återkomst, där Herren ställer allt till rätta på den här jorden.

   Guds rika välsignelse

   Mikael

   Radera