torsdag 9 juni 2016

Shavuot eller Pingsten – En högtid som pekar på uppryckandet?


Är de judiska högtiderna något som är en skuggbild och blir uppfyllda vid Jesu första och andra komma, och pekar den judiska högtiden Shavuot (Pingsten) på själva uppryckandet av församlingen?”

Inledning

Låt mig slå fast, att när det gäller uppryckandet av Guds församling, så är min tro att denna händelse till skillnad från Jesu synliga återkomst till Israel, kan ske när som helst. Det betyder att denna unika händelse är ”imminent” eller närstående, och kan ske utan några som helst förutgående tecken.

När det är sagt, så är det ändå på det sättet, att Herren i och genom sitt ord, bekräftar och låter bestämda ting ske i rätt ordning och i rätt tid.

Den judiska högtiden Shavuot/Pingst

3 Mos 23:15-22 - Sedan skall ni räkna sju hela sabbater från dagen efter sabbaten, från den dag då ni bar fram viftofferkärven. Femtio dagar skall ni räkna, fram till dagen efter den sjunde sabbaten. Då skall ni bära fram ett nytt matoffer åt Herren.

Däremellan, och precis femtio dagar efter påsk och fyra månader före Basunklangenshögtid, har vi den judiska högtiden ”Shavuot” eller Pingst, som också kallas Vitoffersbrödshögtiden. Högtiden faller alltid på en söndag, då lördagen är sabbat och en vilodag för judarna

Shavuot är hebreiska och betyder helt enkelt veckor. Shavuot kallas också för veckofesten, och firas i två dagar. Högtiden infaller sju veckor eller 50 dagar efter Förstlingsfruktens högtid i Pesach (Påsken). Därifrån kommer också det engelska ordet för pingst ”Pentecost” vilket kommer från grekiskan och betyder 50.

Avslutning

Om man jämför Pingsten med många av de andra högtiderna, så finns det i denna i fler än några andra, tydliga associationer till själva uppryckandet av Guds församling. Den frågan som det här inlägget ställer, är om vi på samma sätt som församlingens födelse, kan förvänta att uppryckandet också sker i förbindelse med denna högtid? 

Ta gärna del av hela inlägget på hemsidan Jesus kommer snart:

I hoppet om Herrens tillkommelse

Mikael 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar