söndag 29 augusti 2021

Är Telibans erövring av Afganistan ett messianskt tecken?

 


I dessa tider, och särkilt när det sker något häpnasväckande i området runt omkring Mellanöstern, så kan man inte låta bli att fråga sig om dessa händelser är betydningsfulla och är ett led i den profetiska utveckling vi upplever just nu? De senesta dagarna har vi sett och upplevt att ett helt land blir omkulltvält, och på bara några få dagar har taliban tagit makten i Afganistan. Landet Afganistan ligger egentligen i Centralasien, men räknas ibland till Mellanöstern.

Synonymen ”Israelvänlig”, skickade ett länk och gjorde mig uppmärksam på ett intressant inlägg från ”Israel365news”. Där ställer man frågan om ”talibans erövring av Afganistan är ett Messianskt tecken”, det vill säga ett tecken som pekar på Jesu återkomst? Inlägget, som kan vara knuten till taliban, tar utgångspunkt i en 1500-årig profetia, som beskriver hur Israels tio förlorade stammar en dag kommer att stå upp och hjälpa Israel i ändens tid.

Israels tolv stammar

Upp 7:4 - Och jag hörde antalet av dem som hade fått sigillet, etthundrafyrtiofyra tusen från Israels alla stammar

Saul grundade Israel, som utifrån Abrahams tolv söner bestod av tolv stammar. Senare blev Israel uppdelat med Juda och Simoen i norr med ett eget kungarike, Juda. Resten av Israel och de övriga tio stammarna försvann när riket intogs av assyriska styrkor i år 722 f.Kr. Israels tolv stammar försvann därmed ur historien.

Det som är intressant här, är att i början av vedermödans tid och precis innan att ”jordens fyra vindar” (Guds domar) kommer blåsa över jorden (Upp 7:1), så kommer Herren att utvälja och märka 144 000 utvalda judar. Dessa judar är israeler från alla israels tolv stammar. Det betyder att Herren igen kommer att upprätta och återetablera stammarna och dess funktion redan i vedermödan, men sedan och framför allt i det kommande Gudsriket på jorden.

Talibaner – en av Israels förlorade stammar?

Enligt traditionen blev israels tio förlorade stammar fördrivna av kungen i Assyrien, bortom Sambation eller Sabbatsfloden, som den också kallas. Det är en mytomspunden flod som enligt traditionen inte flyter på sabbaten, men vilar på samma sätt som judarna. Det har funnits olika tolkningar på vart denna flod har legat, tolkningar som går på både Syrien eller Judea.

Afganistan består av olika folkgruppen, men den största är ”pashtuner”, också kallde pathaner, och utgör cirka 40-45 procent av befolkningen. Pathaner tror själva att dom är en kvarleva från Saul, som senare konventerade till islam. Dom kallar sig själva ”Bani-Israel”, på samma sätt som det hebreiska ”B´nai Israel”, vilket betyder ”Israels barn”. En företrädare för ”The Association  of the Bani Israel of Afghanistn”, uttalar sig om att ”pathanerna har ett starkt utvecklat stamsystem och är noggranna med släktförskning”. Det argumenteras samtidigt för att det finns en stark muntlig tradition att man härstammar från Israels förlorade stammar.

Något som bekräfter detta är att man känner igen många seder och traditioner hos pathanerna som inte härstammar från islam, men som man i stället känner igen från judendommen. Som muslim håller man sabbaten på fredagen, men ändå tänder många pathaner ljus på fredagkvällen, på samma sätt som judarna gör när de firar sabbaten. Man omskär också spädbarn på den ottonde dagen efter födslen, och man känner igen vissa bröllopstraditioner från den judiska traditionen. På samma sätt som judarna äter man heller inte kräftdjur, något som är ganska ovanligt bland muslimer och man blander heller inte mjölk och kött. Vanligtvis blir man heller inte gift med andra muslimer eller med någon utanför deras stam, vilket skulle göra att deras gener har bevarats med då en judisk koppling.  

1500-årig gammal profetia

Den här profetian, som ges av rabbiner Berger, beskriver de ”förlorade stammarna” som återvänder för att rädda Jerusalem, precis i rätta tid, vid Messias återkomst. Profetian säger bland annat:

”De förlorade stammarna kommer att komma bortom ”Sabbat eller Sambatyonfloden”, och dessa kommer att vara dedikerade när det gäller Torah och renlighetsregler.” Här noteras det att talibanerna är särskilt trogna, även om de utöver en strikt form for islam. I följe profetian kommer det att ge dem en onaturlig styrka, som de kommer att använda för att hjälpa Israel i det sista kriget. Det sista kriget kommer att bli onaturligt snabbt, och vara bortom männsklig kontroll. Samtidigt varnar rabbinern för att ”dörrarna till Israel kommer stängas, efter att de tio stammarna kommer tillbaka”. 

Avslutning

Jes 11:12 - Han ska resa ett baner för hednafolken och samla de fördrivna av Israel och de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn.

Herren skingrade Israels tolv stammar på grund av upproriskhet och orättfärdighet. Samtidigt har Herren givit tydliga löften att han är både den som förskingrar och insamlar. Hesekiel profeterar att ”Herren ska samla Israels hus från de folk där de är kringspridda (Hes 28:25), och proklamerar mot länderna i norr och säger: ”Ge hit!” – det vill säga, ge tillbaka dom förlorade stammarna ute i diasporan.

När Herren kommer tillbaka och sätter sina fötter på Oljeberget, kommer han att återsamla hans utvalda från de fyra vädersträcken (Jes 11:12). När tusenårsriket börjar, kommer varje enskild jude att vara tillbaka i Israel för att tjäna Herren och vara till välsignelse för folkslagen.

Det är spännande tider vi lever i och det profetiska ordet fullbordas inför våra ögon. Vi rättar våra ögon mot himlen och väntar på vår dyrbare Frälsare och Israels Messias och Konung.

Jesus kommer snart!

 

 

 

14 kommentarer:

 1. I min ungdom fick jag lära mig att rabbla Israels 12 stamfäder, då är det intressant att se den bokstavliga indelningen i upp 7 där Manasse står med, som är ett klart argument mot JV.
  Kanske är zig.. också en kvarleva.
  Hoppas att du är uppmärksam på att alla som gör inlägg inte har samma tro som oss som hoppas på 1thess 1:10/4:16-17

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid,

   Det är väldigt intressant, också med tanke på att Herren en dag kommer att återställa ordningen, och framförallt när Israel går in i tusenårsriket.

   När du frågar till dem som "inte har samma tro", så tänker jag att du syftar på dem som inte tror på ett uppryckande före vedermödan eller att vi redan är inne i vedermödan etc.

   Jag tycker att det är plats till att ha olika syn på ändetiden, men att det är tonen i debatten som är det viktiga. Därför kommer det inlägg från syskon som kanske har en annan uppfattning, men som inte har en negativ ton.

   Guds rika välsignelse

   Mikael

   Radera

   Radera
 2. Kolla in detta - Helt otroligt!
  Guds namn har vuxit fram med växter av sig självt på Tempelbergets östra sida i Jerusalem. Mirakulöst!

  https://youtu.be/y5WnvMKsg90

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid, Sparven.

   Fantastisk video, och det var en nyhet jag inte har sett.

   Herren sätter sitt avtryck och visar han är universums skapare och Herre.

   Guds rika välsignelse

   Mikael

   Radera
  2. Det finns flera olika videor med oberoende källor, som visar att det som nu har skett är sant! Det är helt fantastiskt och underbart! Det som också är intressant är att Gyllene Porten också ligger på den östra sidan av Tempelberget!

   Den porten är förseglad och det sägs att Messias själv kommer öppna den porten och vandra in genom den!

   Guds frid

   Radera
  3. Just den Östra porten har en särskild plats i det profetiska. Jag har tidigare skrivit om det i ett inlägg där jag skrev följande:

   Östra porten

   Hes 44: 2-3 – HERREN sade till mig: ”Denna port skall förbli stängd och inte mer öppnas, och ingen skall gå in genom den, ty HERREN, Israels Gud, har gått in genom den. Därför skall den vara stängd. Dock skall fursten, eftersom han är furste, få sitta där och äta sitt bröd inför HERRENS ansikte. Han skall då gå in genom portens förhus, och samma väg skall han gå ut igen.

   Herren gav ett löfte till Hesekiel, att den östra porten kommer att förbli stängd till dess att Messias kommer tillbaka. Den östra porten, som ligger mellan oljeberget och tempelplatsen, är fortfarande stängd och igenmurad, och utan möjlighet för att bli använd.

   Hesekiel får genom en syn av Herren se det kommande templet, och Herrens härlighet som kommer att vara där. (Hes 40:1-3). I kapitel 43 så ser Hesekiel Herrens härlighet komma in i templet genom den port som ligger mot öst. Senare avslöjar Herren för Hesekiel att den porten kommer att förbli stängd till den dag att Messias kommer att gå igenom den.

   För mer än 400 år sedan fick profetian en del av sitt uppfyllande. I 1517 när Turkarna invaderade Jerusalem så återuppbyggde de den gamla muren i staden. Men när den Turkiska härföraren fick förståelsen av att Messias, skulle vara en stor kommande militärisk ledare, och skulle använda just den porten, så blev den igenmurad. För att säkra att ingen jude skulle använda eller gå den vägen så blev det också etablerat en muslimsk kyrkogård framför porten. I dag är porten fortfarande igenmurad, och det ligger fortfarande en muslimsk kyrkogård framför den.

   När Jesus kom inridandes i Jerusalem för 2000 år sedan, kom han ridandes på en åsna. Han red hela vägen från oljeberget, igenom Kidron-dalen, in igenom östra porten, och upp till tempelberget för att undervisa. Hans andra återkomst kommer att likna den första, men på ett mycket starkare sätt. Han kommer att sätta sina fötter på oljeberget, den här gången ridandes på en övernaturlig vit häst. Ridandes genom Kidron-dalen mot den östra porten. Så snart han närmar sig porten så kommer den att öppna sig, och han kommer att gå in i staden under triumf, och kommer att krönas som Konungarnas Konung och Herrarnas Herre.

   Psalmisten sammanfattar det väldigt bra när han säger:

   Psalm 24: 7-8 – Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga döttrar, så att ärans konung kan tåga in. Vem här denna konung? Det är HERREN, stark och väldig, HERREN, väldig i strid.

   Guds rika välsignelse

   Mikael

   Radera
  4. Guds frid Mikael!

   Tack för ditt inlägg om det kommande templet under tusenårsriket och där HERREN JESUS KRISTUS kommer gå in genom den östra porten eller gyllene porten, som den också kallas!

   Men vem tror du är fursten som sitter där och håller måltid inför HERRENS ansikte?

   Shalom

   Radera
 3. Den länken fungerar inte Sparven m.v.h
  nym

  SvaraRadera
 4. Den länken fungerar inte Sparven m.v.h

  SvaraRadera
 5. Intressant. Och en tanke som dyker upp är: Var är de som blivit uppryckta när Messias triumferar i Jerusalem?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid,

   Herren har massa underbara saker i beredskap till sina barn, även i tusenårsriket. När Herren sätter fötterna på Oljeberget är vi med honom.

   Församlingens kommande uppgifter under 1000 års riket är bland annat att vara domare och medregenter tillsammans med Kristus i det kommande Guds riket på jorden. Vi är ett konungarike av präster, och kommer att vara bindeled mellan Gud och folkslagen.

   1000 års riket har både en himmelsk och en jordisk del, och församlingen är ett kungarike från himlen som ska regera på jorden. Där kommer vi att styra med Kristus, och undervisa, hjälpa och leda folkslagen i Herrens sanningar.

   Jag har skrivit ett lite längre inlägg om just denne tid för Guds folk som du kan ta del av här om du har tid och lust:

   http://jesus-kommer-snart.blogspot.com/2014/08/var-kropps-forlossning-och-den-kommande.html

   Annars har jag också skrivit ett lite längre inlägg med just fokus på det kommande Guds riket på jorden:

   http://jesus-kommer-snart.blogspot.com/2021/02/tusenarsriket-det-messianska-gudsriket.html

   Herrens rika välsignelse

   Mikael

   Radera
 6. Tack så mycket! Det låter spännande. Då kommer alltså himlen och jorden vara mycket nära varandra i tusenårsriket.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid,

   Ja, precis så kommer det att vara, och vi Guds barn kommer att ha vår bas i det himmelska Jerusalem, men samtidigt tjäna Herren här på jorden, med de uppgifter han ger oss.

   Maranatha!

   Mikael

   Radera
 7. 2730 kyrkliga ledare och 20 364 församlingsmedlemmar har skrivit under att man går emot covidpasset och bojkottar alla företag som inför covidpasset!

  https://bit.ly/3zZ8z49

  Må även kyrkliga ledare och församlingsmedlemmar i Sverige göra sammalunda! HERREN JESUS KRISTUS är med oss alla dagar intill tidens ände!

  Guds frid

  SvaraRadera