tisdag 23 september 2014

Det tredje världskriget


 
 
Hur nära är vi ett tredje världskrig, och finns det risk för ett storkrig i Europa? Vilken roll spelar Isis för världsfreden, och innebär Rysslands annektering av Krim en återgång till det kalla kriget?Experter varnar för att utvecklingen i världen tyder på att vi är på kanten till ännu ett världskrig. Med tanke utvecklingen i Mellanöstern, Isis framfart och den ömtåliga situationen mellan Ryssland och Ukraina, så finns gnistan som kan få det tredje världskriget att bryta ut. Ett tredje världskrig som denna gång inte skulle inte bli ett erövringskrig, men ett förintelsekrig.

Upp 6:3 - Och när Lammet bröt det andra sigillet, hörde jag det andra väsendet säga: "Kom!" Då kom en annan häst ut, en eldröd, och åt honom som satt på den gavs makt att ta bort freden från jorden och få människor att slakta varandra. Och ett stort svärd gavs åt honom.

I bibeln så symboliserar den röda färgen krig och blod, som tyder på att den här ryttaren kommer att tillföra våldsamma krig på jorden. Han har fått auktoritet till att ta bort freden, och kommer att få människorna till att slakta varandra.

Den engelska översättningen (NLT) säger: “And there was war and slaughter everywhere”, som tyder på att det resulterar i omedelbara globala konflikter.
Ukraina och kärnvapen

Två decennier efter Kalla krigets slut uppskattas det finnas över 16 300 kärnvapen i världen. USA och Ryssland förfogar över de ojämförligt största kärnvapenarsenalerna, och det var framför allt USA och Sovjetunionen som åstadkom det kalla krigets kapprustningsspiral. Dessa två länder står fortfarande för 98 procent av världens totala kärnvapeninnehav.

Enligt engelska wikipedia så övertog Ukraina omkring 5000 kärnvapen och hade därmed under en tid världens tredje största kärnvapenarsenal. Dock ska samtliga ha varit överförda till Ryssland redan 1996. Men Putinregimens propagandakanal Russia Today, pekar ut Ukraina som ett kärnvapenhot. Ukraina har nämligen kärnkraftsreaktorer, och kan alltså i teorin anrika uran och sitta på kärnvapen.

Men frågan är hur stor sannolikheten är att Ukraina har ett visst antal dugliga stridsspetsar kvar i sin arsenal, och hur skulle eventuell upptäckt av en sådan arsenal påverka den nuvarande konflikten?

Omvärlden rustar upp

Detsamma gäller för övriga kärnvapenländer. I det nya geopolitiska klimatet i världen efter Georgien 2008, Arabiska våren 2011 och Ukraina 2014 så har de flesta kärnvapenmakter dragit slutsatsen att världen knappast blivit en tryggare plats och att de därför är säkrast att hålla fast vid kärnvapen som den ultimata avskräckningen mot presumtiva fiender.

Inte minst Indien och Pakistan är två länder som är i full gång med upprustning när det gäller kärnvapnen. Indien är i färd med att bygga sex nya kärnreaktorer med en teknik som gör det möjligt för dem att producera en större mängd vapenplutonium. Pakistan går en liknande väg och expanderar sin främsta plutoniumfabrik i Khushab i Punjabprovinsen.

Profetian från 1968

Den välkända profetian från 1968, som Emanuel Minos fick frambära omhandlar också detta kommande världskrig:

Kriget börjar först som en liten konflikt, en obetydlig konflikt. Men den slutar inte. Den tilltar och breder ut sig. Till slut utvecklar det sig till ett stort krig. Mot slutet av det stora kriget blir fruktansvärda vapen tagna i bruk, bland annat atomvapen.

Luft, jord och vatten blir förgiftat och ödelagt. Luften kommer att bli så förorenad att det är omöjligt att andas den, och det kommer att drabba flera kontinenter, Amerika, Europa, Japan, Australien – de rika länderna. Vattnet kommer att förstöras. Vi kan inte bruka jorden där. Resultatet blir att en liten rest blir kvar” slut citat

Tidens tecken pekar på att Jesus kommer snart!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar