torsdag 19 februari 2015

Gog i Magogs land - Ett gästinlägg av Tage Bergman


 
Jag har den stora glädjen att ha ännu ett gästinlägg från min dyrbare broder Tage Bergman.

http://jesus-kommer-snart.blogspot.dk/2015/02/gog-i-magogs-land-ett-gastinlagg-av.html

Här delar Tage tankar utifrån Guds ord om Gog i Magogs land, som bland annat profeten Hesekiel talar om. Ofta tar vi för givet att det är Ryssland som är Rosh och att Gog är ledaren för detta landområde. Men kan det vara på det sättet att Gog i verkligheten är ett helt annat rike som profetiorna handlar om, och är Rosh ett inte ett land, men synonymt med en titel på ett överhuvud?

Tage skriver:
Av de 598 gånger ordet förekommer i GT så är det bara här i Hesekiel ro'sh översätts som en specifik plats. Varför bibelöversättarna även dubblerat ordet är svårt att förstå. "Gog i Magogs land, storfursten (ro'sh) över Rosh (ro'sh)".

Tidigare profet ord
Ett bibelord som är väldigt intressant i denna profetia är från Hes 38:17:

"Så säger Herren, HERREN: Är du [Gog] inte den som jag i forna tider talade om genom mina tjänare, Israels profeter? År efter år profeterade de då om att jag skulle låta dig komma över dem."
Det betyder att vi borde kunna hitta detta land och denna furste som profeterna tidigare har profeterat om i skrifterna.

Tage skriver:
Herren säjer till Hesekiel att han talat om Gog i forna tider. Forna tider utifrån Hesekiels dagar gör att det bara är tre huvuden (ro'sh) som kan vara aktuella. Egypten, Assyrien och Babylonien. Vi får helt enkelt gå till profeterna och se om vi hittar Gog. Det bästa sättet är att titta på de speciella uttryck som används i beskrivningen av Gog.

Ett stort tack till Tage för detta inlägg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar