söndag 27 september 2015

Påven intar sin plats för den sista tiden


Påve Franciskus har precis varit på besök i USA, där han både har talat inför den amerikanska kongressen i Vita Huset och senare i FN. Det var ett historiskt tal, då Påven är den första påve som någonsin har blivit inbjuden att tala i Kongressen.

Påven var samtidigt en av talarna i FNs konferens ”Time for Global action for People and Planet, där FNs agenda var att presentera globala lösningar och stategier för många av världens utmaningar och problem.

Det är ganska tydligt att påven utskiljer sig ganska anmärkningsvärt i förhållande till tidiga påvar, och att Påve Franciskus är på väg att inta en central plats i ändetidens slutskeende.

En påve med globala hänsikter

I sitt tal till Kongregressen framträdde påven som en stor världs- och fredsman, där han förutom talade över världssituationen, också nämnde ämnen som religion, ideologisk extremism, flyktingströmmen, fattigdomen i världen och världsekonomin. Han slog samtidigt en sak för NWO där han betonade vikten av global solidaritet och samarbete:

”Att bygga en framtid av frihet kräver kärlek till det gemensamma bästa och samarbete i en anda av subsidiaritet och solidaritet.”

New Agenda

I FN fortsatte påven att tala i globala syften, där han använde frasen ”New Agenda” för att beskriva sin vision om framtidens värld.

Påven var inbjuden att tala till FN:s högkvarter i New York, där han var inbjuden av generalsekreterare Ban Ki- Moon. Där kunde påven tala inför cirka de 100-statsmän från världens länder, som skulle enas om vilken värld de ville ha i framtiden. Han talade till alla regeringschefer för att hitta konkreta och omdelbara åtgärder för att bevara miljön, stoppa sociala utslagningen, terrorism och organiserad brottslighet.

Det är ingen hemlighet att påven har en agenda, där han ger uttryck för ett globalt system på både det ekonomiska, religiösa och det politiska området, något som är helt i linje med det vi kommer uppleva under vedermödans tid och Antikrits välde.  

Malachias profetia

Jag tycker att det är intressant i sammanhanget, att påminna och nämna Malachias utombibliska profetia om den siste Påven från 1100-talet.

Malachias, en ärkebiskop från Armagh, fick en syn där han fick alla kommande 112 påvarna som skulle komma helt fram till tidens slut. Benedictus XVI som helt oväntat lämnade sitt ämbete i slutet av februari 2013 var den 111:e påven, och därmed skulle den nästa vara den sista och 112:e påven i följe profetian.

Profetian om den 112:e påven är följande:

”Under den sista förföljelsen av den heliga romerska kyrkan skall Petrus II, romaren regera. Han skall föra sin hjord i bete under många svårigheter, varpå efter deras upphörande, de sju kullarnas stad skall förstöras och den fruktansvärde domaren skall döma sitt folk.”

Mer om profetian kan läsas på APG29: http://www.apg29.nu/index.php?artid=10485

Den siste påven, som alltså kan vara Franciskus, kan vara den påve som kommer att leda den katolska kyrkan i vedermödans tid, och representera det religiösa Babylon som till sist uppleva Herrens dom i Uppenbarelseboken kapitel 18. Malachias profetia bekräftar detta uttrycker det på detta sätt – ”de sju kullarnas stad skall förstöras och den fruktansvärde domaren skall döma sitt folk.”

Jesus kommer snart!

Källa:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar